Manažerské kurzy Praha

Kurz Základy managementu

Nabízíme tyto kurzy:

UpozorněníNáš tip:

Management pro praxi - souhrnný kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-32364/2015-1/755

Pro koho je kurz určen: 

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu
 • Pro začínající manažery a vedoucí pracovníky

Co získáte:

 • 120 hodin výuky, která vám poskytne znalosti a dovednosti pro praktický výkon manažerské profese.
 • Seznámíte se s metodami, postupy a zásadami managementu a s problematikou manažerských stylů.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti - získáte znalosti i praktické dovednosti z oblasti verbální a neverbální komunikace. 
 • Pochopíte zásady manažerského účetnictví.
 • Seznámíte se s metodami marketingu.
 • Naučíte se základy z oblastí personálního managementu, ekonomie, psychologie a pracovního práva.
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru management.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Obsah kurzu:

 1. Manažerské dovednosti: Osobnost a role manažera. Základní manažerské funkce. Rozhodování. Plánování. Organizování. Koordinování. Regulování. Operativní řízení. Kontrola. Vedení lidí. Motivování. Komunikace. Asertivita. Řešení konfliktů na pracovišti. Motivace. Myšlenkové mapy. Syndrom vyhoření a jak mu předcházet
 2. Komunikační dovednosti: Komunikace verbální a neverbální. Řeč těla. Komunikace v týmu. Vyjednávání. Styly vyjednávání. Příprava na vyjednávání. Zvládání náročných komunikačních situací. Zásady přímé komunikace. Prezentace. Zvládání trémy. Rétorika. Argumentace. Trénink a následný rozbor.
 3. Osobní rozvoj: Time management. Zvládání stresu.
 4. Marketing: Marketing management. Marketingový mix. Marketingová komunikace.
 5. Manažerské účetnictví: Základy účetnictví. Sledování hospodaření podniku. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy. Účetní výkazy. Rozhodovací procesy. Kalkulace. Plány a rozpočty. Finanční analýza. (Ukázka studijních materiálů.)
 6. Personální management: Získávání a výběr zaměstnanců. Motivace zaměstnanců. Řízení a plánování kariéry. Osobní rozvoj.
 7. Psychologie: Základní psychologické poznatky. Psychologie osobnosti. Asertivita.
 8. Ekonomie: Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Peněžní a kapitálový trh.
 9. Právo: Základy obchodního práva.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku.

OsvědčeníDoklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení o rekvalifikaci

Rozvrh:

 • Kurz obsahuje 120 vyučovacích hodin. Kurz probíhá ve vypsané dny od 9:00 do 14:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin.

Místo konání:

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

3.10.2018 - 16.11.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 3., 9., 10. října Právo 5. října (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské účetnictví 11., 19., 22. října Komunikační dovednosti 8., 16. října (14:30 - 19:30 hodin), 26. října Ekonomie 17., 18. října (8:30 - 13:30 hodin) Psychologie 23. října Manažerské dovednosti 2., 13., 14. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Personální management 6.listopadu (9 - 14 hodin), 7. listopadu (14:30 - 19:30 hodin), 15. listopadu (9 - 14 hodin) Osobní rozvoj 16. listopadu Zakončení kurzu 16. listopadu
1.11.2018 - 18.12.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 1., 2., 5. listopadu Psychologie 8. listopadu Manažerské účetnictví 19., 27., 29. listopadu Ekonomie 20., 28. listopadu (8:30 - 13:30 hodin) Personální management 21. listopadu (14:30 - 19:30 hodin), 4., 5. prosinec (14:30 - 19:30 hodin) Komunikační dovednosti 26. listopadu (9 - 14 hodin), 3. a 12. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Právo 30. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Osobní rozvoj 6. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské dovednosti 10. prosince (14:30 - 19:30 hodin), 11., 18. prosince Zakončení kurzu 18. prosince
1.11.2018 - 18.12.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 1., 2., 5. listopadu Psychologie 8. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské účetnictví 19., 27., 29. listopadu Ekonomie 20., 28. listopadu (8:30 - 13:30 hodin) Personální management 21. listopadu (14:30 - 19:30 hodin), 4., 5. prosinec (14:30 - 19:30 hodin) Komunikační dovednosti 26. listopadu (9 - 14 hodin), 3. a 12. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Právo 30. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Osobní rozvoj 6. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské dovednosti 10. prosince (14:30 - 19:30 hodin), 11., 18. prosince Zakončení kurzu 18. prosince

↑ Na začátek stránky

Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-32364/2015-1/755.

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu a zároveň se naučit používat obchodní angličtinu
 • Pro začínající manažery a vedoucí pracovníky

Co získáte:

 • 138 hodin výuky, která vám poskytne znalosti a dovednosti pro praktický výkon manažerské profese.
 • Seznámíte se s metodami, postupy a zásadami managementu a s problematikou manažerských stylů.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti - získáte znalosti i praktické dovednosti z oblasti verbální a neverbální komunikace. 
 • Pochopíte zásady manažerského účetnictví.
 • Seznámíte se s metodami marketingu.
 • Naučíte se základy z oblastí personálního managementu, ekonomie, psychologie a pracovního práva.
 • Naučíte se používat obchodní angličtinu.
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru management.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Obsah kurzu:

 1. Manažerské dovednosti: Osobnost a role manažera. Základní manažerské funkce. Rozhodování. Plánování. Organizování. Koordinování. Regulování. Operativní řízení. Kontrola. Vedení lidí. Motivování. Komunikace. Asertivita. Řešení konfliktů na pracovišti. Motivace. Myšlenkové mapy. Syndrom vyhoření a jak mu předcházet
 2. Komunikační dovednosti: Komunikace verbální a neverbální. Řeč těla. Komunikace v týmu. Vyjednávání. Styly vyjednávání. Příprava na vyjednávání. Zvládání náročných komunikačních situací. Zásady přímé komunikace. Prezentace. Zvládání trémy. Rétorika. Argumentace. Trénink a následný rozbor.
 3. Osobní rozvoj: Time management. Zvládání stresu.
 4. Marketing: Marketing management. Marketingový mix. Marketingová komunikace.
 5. Manažerské účetnictví: Základy účetnictví. Sledování hospodaření podniku. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy. Účetní výkazy. Rozhodovací procesy. Kalkulace. Plány a rozpočty. Finanční analýza. (Ukázka studijních materiálů.)
 6. Personální management: Získávání a výběr zaměstnanců. Motivace zaměstnanců. Řízení a plánování kariéry. Osobní rozvoj.
 7. Psychologie: Základní psychologické poznatky. Psychologie osobnosti. Asertivita.
 8. Ekonomie: Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Peněžní a kapitálový trh.
 9. Právo: Základy obchodního práva.
 10. Obchodní angličtina: Představování, Názvy pracovních pozic, Životopis, Přijímací pohovor, Konverzační obraty, Každodenní komunikace - Telefonování, Obchodní korespondence, E-maily, Obchodní jednání - Jednání, Porady, Služební cesta, Společenská konverzace. 

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku - skripta management, skripta obchodní angličtina.

OsvědčeníDoklad o absolvování:

upozorněníOsvědčení o rekvalifikaci

Rozvrh:

 • Kurz obsahuje 120 vyučovacích hodin. Kurz probíhá ve vypsané dny od 9:00 do 14:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin.

Místo konání:

Praha 2, Bělehradská 77 (mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru)
Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

21 000 Kč -20 %

16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

Využijte výhody právě probíhající akce 20% z ceny rekvalifikačního kurzu
Možnost proplacení celého kurzu úřadem práce jako způsob rekvalifikace na novou profesi.

Termíny kurzů:

3.10.2018 - 16.11.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 3., 9., 10. října Obchodní právo 5. října (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské účetnictví 11., 19., 22. října Komunikační dovednosti 8., 16. října (14:30 - 19:30 hodin), 26. října Ekonomie 17., 18. října (8:30 - 13:30 hodin) Psychologie 23. října Obchodní angličtina 12., 31. října (9 - 14 hodin), 8. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské dovednosti 2., 13., 14. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Personální management 6. listopadu (9 - 14 hodin), 7. listopadu (14:30 - 19:30 hodin), 15. listopadu (9 - 14 hodin) Osobní rozvoj 16. listopadu
1.11.2018 - 18.12.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 1., 2., 5. listopadu Obchodní angličtina 7., 16. listopadu, 7. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Psychologie 8. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské účetnictví 19., 27., 29. listopadu Ekonomie 20., 28. listopadu (8:30 - 13:30 hodin) Personální management 21. listopadu (14:30 - 19:30 hodin), 4., 5. prosinec (14:30 - 19:30 hodin) Komunikační dovednosti 26. listopadu (9 - 14 hodin), 3. a 12. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Obchodní právo 30. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Osobní rozvoj 6. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské dovednosti 10. prosince (14:30 - 19:30 hodin), 11., 18. prosince Zakončení kurzu 18. prosince

↑ Na začátek stránky

Manažerské účetnictví

Kurz je určen:

Pro manažery, vedoucím pracovníky, podnikatele a všechny, které zajímá finanční a ekonomický chod firmy.

Cíl kurzu:

 • Naučit se principy manažerského účetnictví.
 • Získat přehled o nástrojích a metodách, které slouží ke sledování hospodaření podniku.
 • Seznámit se se strukturou nákladů a výnosů.
 • Porozumět sestavování kalkulací, plánů a rozpočtů.

Obsah:

 1. Základy účetnictví: Související legislativa. Manažerské účetnictví. Finanční účetnictví.
 2. Sledování hospodaření podniku: Controling.
 3. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy: Náklady. Výnosy. Získ.
 4. Účetní výkazy: Výkaz zisků a ztrát. Rozvaha.
 5. Rozhodovací procesy
 6. Kalkulace
 7. Plány a rozpočty
 8. Finanční analýza: Metody a poměrové ukazatele

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku.

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

7 260 Kč s DPH (6 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzu:

Kurz je třídenní, obsahuje 18 vyučovacích hodin.

11.10.2018 - 22.10.2018 (9 - 14 hodin)
11., 19., 22. října
19.11.2018 - 29.11.2018 (9 - 14 hodin)
19., 27., 29. listopadu

↑ Na začátek stránky

Argumentace, rétorika

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit používat řečnické triky, obratně se vyjadřovat, pohotově reagovat a argumentovat, ovládnout umění přesvědčovat.

Obsah kurzu:

Kurz obsahuje tato témata:

1. Rétorika a techniky prezentace:

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Neverbální komunikace při prezentaci
 • Jak strukturovat obsah
 • Trénink a následný rozbor
 • Typy rétorických výkonů
 • Neverbální komunikace
 • Zvládání trémy a stresu

2. Argumentace:

 • Postup při argumentaci - klíčové a vedlejší argumenty
 • Trénink a následný rozbor
 • Seznámení s obchodním dialogem a jeho pravidly
 • Rozbor komunikace při prezentaci a obchodním jednání v reklamě

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

4 840 Kč s DPH (4 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzu:

Nejsou vypsané žádné kurzy.

↑ Na začátek stránky

Manažerské dovednosti

Pro koho je kurz určen:

 • Pro každého, kdo chce rozvíjet své manažerské dovednosti

Popis náplně:

 • Osobnost a role manažera
 • Řízení organizace: Principy řízení. Proces řízení. Druhy manažerského řízení.
 • Základní manažerské funkce: Rozhodování. Plánování. Organizování. Koordinování. Regulování. Operativní řízení. Kontrola. Vedení lidí. Motivování. Komunikování.
 • Asertivita: Asertivní techniky.
 • Řešení konfliktů na pracovišti: Základní pravidla řešení konfliktů.
 • Motivace
 • Myšlenkové mapy: Nástroj pro plánování, organizaci práce a řešení problémů
 • Syndrom vyhoření a jak mu předcházet

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

7 260 Kč s DPH (6 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

2.11.2018 - 14.11.2018 (14:30 - 19:30 hodin)
2., 13., 14. listopadu
10.12.2018 - 18.12.2018 (9 – 14 hodin)
10. prosince (14:30 - 19:30 hodin), 11., 18. prosince

↑ Na začátek stránky

Komunikační dovednosti

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit jak správně komunikovat, vyjednávat a prezentovat

Popis náplně:

1) Vyjednávání:

 • Styly ve vyjednávání.
 • Měkké a tvrdé poziční vyjednávání.
 • Principiální vyjednávání.
 • Příprava na vyjednávání.

2) Zvládání náročných komunikačních situací:

 • Manipulativní techniky a jak na ně.
 • Asertivní práva.
 • Zásady přímé komunikace.
 • Emoční inteligence.

3) Prezentace:

 • Rétorika.
 • Způsob řeči.Struktura mluveného projevu. 
 • Neverbální komunikace při prezentaci.
 • Zvládání trémy.
 • Asertivita.
4) Time management:
 • Zvládání stresu

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

7 260 Kč s DPH (6 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

8.10.2018 - 26.10.2018 (9 - 14 hodin)
8., 16. října (14:30 - 19:30 hodin), 26. října
26.11.2018 - 12.12.2018 (9 - 14 hodin)
26. listopadu (9 - 14 hodin), 3. a 12. prosince (14:30 - 19:30 hodin)

↑ Na začátek stránky

Ekonomie pro manažery

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit orientovat v podnikové ekonomice a finančním řízení
 • Pro manažery a vedoucí pracovníky
 • Pro podnikatele

Popis náplně:

 • Základy ekonomiky
 • Trh, nabídka, poptávka
 • Hospodářský výsledek (zisk/ztráta)
 • Ekonomické cykly
 • Podniková ekonomika
 • Finanční řízení podniku
 • Bankovnictví a pojišťovnictví

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

4 840 Kč s DPH (4 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

20.11.2018 - 28.11.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
20., 28. listopadu

↑ Na začátek stránky

Personální management

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblastí - získávání a výběr zaměstnanců, pracovní motivace, řízení a plánování kariéry, řešení konfliktů na pracovišti
 • Pro manažery a vedoucí pracovníky
 • Pro podnikatele
 • Pro personalisty

Popis náplně:

 • Získávání zaměstnanců
 • Výběr zaměstnanců
 • Obsazování pracovních míst
 • Pracovní motivace
 • Motivační systém organizace
 • Řízení a plánování kariéry

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

7 260 Kč s DPH (6 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

6.11.2018 - 15.11.2018 (9 - 14 )
6., 15. listopadu 7. listopadu (14:30 -19:30 hodin)
21.11.2018 - 5.12.2018 (14:30 -19:30 hodin)
21. listopadu, 4., 5. prosince

↑ Na začátek stránky