Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

Manažerské kurzy Praha

Kurz Základy managementu

Nabízíme tyto kurzy:

UpozorněníNáš tip:

Management pro praxi - souhrnný kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-29484/2018-1/392

Pro koho je kurz určen: 

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu
 • Pro začínající manažery a vedoucí pracovníky

Co získáte:

 • 120 hodin výuky, která vám poskytne znalosti a dovednosti pro praktický výkon manažerské profese.
 • Seznámíte se s metodami, postupy a zásadami managementu.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti - získáte znalosti i praktické dovednosti z oblasti verbální a neverbální komunikace. 
 • Pochopíte zásady manažerského účetnictví.
 • Seznámíte se s metodami marketingu.
 • Naučíte se základy z oblastí personálního managementu, ekonomie, psychologie, obchodního a pracovního práva.
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru management.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Obsah kurzu:

 1. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců z organizace. Trendy v personálním řízení.
 2. Řízení projektů: Základy projektového řízení.
 3. Marketing: Marketing management. Marketingový mix. Marketingová komunikace.
 4. Pracovní právo: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. 
 5. Obchodní právo: Základy obchodního práva. Obchodní smlouvy.
 6. Ekonomie: Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Peněžní a kapitálový trh.
 7. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace.
 8. Manažerské účetnictví: Základy účetnictví. Sledování hospodaření podniku. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy. Účetní výkazy. Rozhodovací procesy. Kalkulace. Plány a rozpočty. Finanční analýza.
 9. Komunikační dovednosti: Komunikace verbální a neverbální. Řeč těla. Komunikace v týmu. Vyjednávání. Styly vyjednávání. Příprava na vyjednávání. Zvládání náročných komunikačních situací. Manipulativní techniky a jak na ně. Asertivní práva. Zásady přímé komunikace. Prezentace. Zvládání trémy.
 10. Manažerské dovednosti: Psychologie osobnosti. Stres management. Time management. Syndrom vyhoření.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku.

OsvědčeníDoklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení o rekvalifikaci

Rozvrh:

 • Kurz obsahuje 120 vyučovacích hodin. Kurz probíhá ve vypsané dny od 9:00 do 14:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin.

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

20.5.2021 - 25.6.2021 (9:00 - 14:00 hodin)

Rozvrh:

20.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
26.5.2021, 9:00 - 14:00
Pracovní právo
27.5.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské dovednosti
28.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
3.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
4.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
7.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
8.6.2021, 9:00 - 14:00
Odměňování a mzdy
9.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
10.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
11.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
14.6.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
15.6.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
16.6.2021, 9:00 - 14:00
Řízení projektů
17.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské dovednosti - Psychologie
21.6.2021, 9:00 - 14:00
Ekonomie
22.6.2021, 9:00 - 14:00
Ekonomie
23.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
24.6.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní právo
25.6.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
25.6.2021, 14:00 - 16:00
Zakončení kurzu
20.5.2021 - 25.6.2021 (9:00 - 14:00 hodin)

Rozvrh:

20.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
26.5.2021, 9:00 - 14:00
Pracovní právo
28.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
3.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
4.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
7.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
8.6.2021, 9:00 - 14:00
Odměňování a mzdy
9.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
10.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
11.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
14.6.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
15.6.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
16.6.2021, 9:00 - 14:00
Řízení projektů
17.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské dovednosti - Psychologie
21.6.2021, 9:00 - 14:00
Ekonomie
22.6.2021, 9:00 - 14:00
Ekonomie
23.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
24.6.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní právo
25.6.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
25.6.2021, 14:00 - 16:00
Zakončení kurzu

Rozvrh:

4.10.2021, 9:00 - 14:00
Právo
6.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
11.10.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
12.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
13.10.2021, 14:30 - 19:30
Marketing
14.10.2021, 9:00 - 14:00
Právo
15.10.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
18.10.2021, 14:30 - 19:30
Řízení projektů
19.10.2021, 14:30 - 19:30
Komunikační dovednosti
20.10.2021, 14:30 - 19:30
Ekonomie
21.10.2021, 14:30 - 19:30
Ekonomie
22.10.2021, 9:00 - 14:00
Odměňování a mzdy
25.10.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
26.10.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
2.11.2021, 14:30 - 19:30
Manažerské dovednosti - Psychologie
3.11.2021, 14:30 - 19:30
Personální management
4.11.2021, 14:30 - 19:30
Personální management a Manažerské dovednosti
12.11.2021, 8:30 - 13:30
PowerPoint
18.11.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
22.11.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské dovednosti
22.11.2021, 14:30 - 16:30
Zakončení kurzu

↑ Na začátek stránky

Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-29484/2018-1/392

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu a zároveň se naučit používat obchodní angličtinu
 • Pro začínající manažery a vedoucí pracovníky

Co získáte:

 • 138 hodin výuky, která vám poskytne znalosti a dovednosti pro praktický výkon manažerské profese.
 • Seznámíte se s metodami, postupy a zásadami managementu a s problematikou manažerských stylů.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti - získáte znalosti i praktické dovednosti z oblasti verbální a neverbální komunikace. 
 • Pochopíte zásady manažerského účetnictví.
 • Seznámíte se s metodami marketingu.
 • Naučíte se základy z oblastí personálního managementu, ekonomie, psychologie a pracovního práva.
 • Naučíte se používat obchodní angličtinu.
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru management.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Obsah kurzu:

 1. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců z organizace. Trendy v personálním řízení.
 2. Řízení projektů: Základy projektového řízení.
 3. Marketing: Marketing management. Marketingový mix. Marketingová komunikace.
 4. Pracovní právo: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. 
 5. Obchodní právo: Základy obchodního práva. Obchodní smlouvy.
 6. Ekonomie: Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Peněžní a kapitálový trh.
 7. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace.
 8. Manažerské účetnictví: Základy účetnictví. Sledování hospodaření podniku. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy. Účetní výkazy. Rozhodovací procesy. Kalkulace. Plány a rozpočty. Finanční analýza.
 9. Komunikační dovednosti: Komunikace verbální a neverbální. Řeč těla. Komunikace v týmu. Vyjednávání. Styly vyjednávání. Příprava na vyjednávání. Zvládání náročných komunikačních situací. Manipulativní techniky a jak na ně. Asertivní práva. Zásady přímé komunikace. Prezentace. Zvládání trémy.
 10. Manažerské dovednosti: Psychologie osobnosti. Stres management. Time management. Syndrom vyhoření.
 11. Obchodní angličtina: Představování, Názvy pracovních pozic, Životopis, Přijímací pohovor, Konverzační obraty, Každodenní komunikace - Telefonování, Obchodní korespondence, E-maily, Obchodní jednání - Jednání, Porady, Služební cesta, Společenská konverzace. 

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku - skripta management, skripta obchodní angličtina.

OsvědčeníDoklad o absolvování:

upozorněníOsvědčení o rekvalifikaci

Rozvrh:

 • Kurz obsahuje 120 vyučovacích hodin. Kurz probíhá ve vypsané dny od 9:00 do 14:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin.

Místo konání:

Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

21 000 Kč -20 %

16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

Využijte výhody právě probíhající akce 20% z ceny rekvalifikačního kurzu
Možnost proplacení celého kurzu úřadem práce jako způsob rekvalifikace na novou profesi.

Termíny kurzů:

20.4.2021 - 25.6.2021 (9:00 - 14:00 hodin)

Rozvrh:

20.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketing
21.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketing
26.4.2020, 9:00 - 14:00
Odměňování a mzdy
27.4.2020, 9:00 - 14:00
Obchodní právo
28.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketing
29.4.2020, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
30.4.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
3.5.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
4.5.2021, 9:00 - 14:00
Řízení projektů
5.5.2021
9:00 - 14.00 Komunikační dovednosti
6.5.2021, 9:00 - 14:00
Pracovní právo
10.5.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
11.5.2021, 9:00 - 14:00
0 Manažerské dovednosti - Psychologie
12.5.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
13.5.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské dovednosti
14.5.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní angličtina
17.5.2021, 9:00 - 14:00
Personální management a Manažerské dovednosti
14.5.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní angličtina
19.5.2021, 9:00 - 16:00
Komunikační dovednosti, Zkouška
27.5.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní angličtina
15.6.2020, 9:00 - 14:00
Personální management
21.6.2020
9.00 - 14:00 Ekonomie
22.6.2020
9.00 - 14:00 Ekonomie
25.6.2021
Zakončení kurzu

Rozvrh:

17.5.2021, 14:00 - 19:00
Obchodní angličtina
19.5.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní angličtina
21.5.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní angličtina
20.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
26.5.2021, 9:00 - 14:00
Pracovní právo
28.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
3.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
4.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
7.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
8.6.2021, 9:00 - 14:00
Odměňování a mzdy
9.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
10.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
11.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
14.6.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
15.6.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
16.6.2021, 9:00 - 14:00
Řízení projektů
17.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské dovednosti - Psychologie
21.6.2021, 9:00 - 14:00
Ekonomie
22.6.2021, 9:00 - 14:00
Ekonomie
23.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
24.6.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní právo
25.6.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
25.6.2021, 14:00 - 16:00
Zakončení kurzu

↑ Na začátek stránky

Manažerské účetnictví

Kurz je určen:

Pro manažery, vedoucím pracovníky, podnikatele a všechny, které zajímá finanční a ekonomický chod firmy.

Cíl kurzu:

 • Naučit se principy manažerského účetnictví.
 • Získat přehled o nástrojích a metodách, které slouží ke sledování hospodaření podniku.
 • Seznámit se se strukturou nákladů a výnosů.
 • Porozumět sestavování kalkulací, plánů a rozpočtů.

Obsah:

 1. Základy účetnictví: Související legislativa. Manažerské účetnictví. Finanční účetnictví.
 2. Sledování hospodaření podniku: Controling.
 3. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy: Náklady. Výnosy. Získ.
 4. Účetní výkazy: Výkaz zisků a ztrát. Rozvaha.
 5. Rozhodovací procesy
 6. Kalkulace
 7. Plány a rozpočty
 8. Finanční analýza: Metody a poměrové ukazatele

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku.

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

7 260 Kč s DPH (6 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzu:

Kurz je třídenní, obsahuje 18 vyučovacích hodin.

3.6.2021 - 11.6.2021 (9 - 14 hodin)

Rozvrh:

3.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
10.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
11.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví

↑ Na začátek stránky