Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

REKVALIFIKAČNÍ kurzy DÁLKOVĚ

Naše dálkové kurzy a jejich výhody

Počítáte každou hodinu nebo do Prahy máte daleko? Zvolte DÁLKOVÉ STUDIUM. V úvodu kurzu Vám předáme nezbytné informace k rekvalifikačnímu kurzu osobně (v živém vysílání) a vysvětlíme nejzásadnější část výuky. Dále budete studovat samostudiem. Kurz obsahuje procvičování látky s lektorem, které Vám umožní probrat to, co by Vám případně při samostudiu mohlo dělat trošku problém. Samostudiem budete studovat 70% výukové látky a 30% Vám vysvětlíme osobně (nebo v živém vysílání) a procvičíme. Máme mnoholetou praxi! Ale mějte na mysli, že je potřeba samostudium brát vážně a opravdu se mu věnovat! Podklady ke studiu jsou výborně zpracované, což máme potvrzeno od studentů, kteří již kurzem prošli. Není čeho se bát. Společně to zvládneme v klidu a pohodě!

 

Rekvalifikace - dálkové studium

 

JAK PROBÍHÁ SAMOSTUDIUM? Dostanete přístup do našeho studijního internetového programu, který obsahuje:

 • kurz rozdělený do jednotlivých lekcí výuky,
 • testy a příklady pro interaktivní procvičování látky.

JAK KURZ VYPADÁ

 • uvidíte zde,
 • a na jednom z videí Vám přiblížíme, co můžete očekávat. Tady je možnost spustit ukázkové video.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám TO NEJLEPŠÍ, co máme

Na závěr kurzu od nás obdržíte  OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přehled kurzů:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ - se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21481/2020-2/239. Rekvalifikace: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky, z toho 24 prezenčně a 56 hodin distančně).

Cíle kurzu:

Naučíte se zvládat administrativní činnosti, písemnou komunikaci a firemní procesy. Kurz kombinuje prezenční výuku a výuku dálkovou.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oboru administrativa.
 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit administrativní práce.
 • Všem, kteří si chtějí znalosti a dovednosti z oblasti administrativa zopakovat nebo doplnit.
 • Těm, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro práci v oboru administrativa.
 • Všem, kteří chtějí absolvovat ZKOUŠKU PROFESNÍ KVALIFIKACE V HODOTĚ 4 000 Kč v rámci tohoto kurzu ZDARMA.
 • Všem, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou.

Co všechno se naučíte:

 1. Tvořit pracovní dokumenty: Budete vědět jak napsat obchodní dopis, zápis z porady, pozvánku, objednávku, fakturu… a jak tyto dokumenty odeslat prostřednictvím e-mailu a datové schránky.
 2. Zpracovávat administrativní agendu: Získáte přehled o tom, jak správně evidovat, archivovat a skartovat pracovní dokumenty.
 3. Komunikační dovednosti: Dozvíte se, jak funguje komunikace v pracovním prostředí.
 4. A spoustu dalších věcí: Budete umět organizovat práci v kanceláři, řešit pracovní konflikty, znát pravidla firemní kultury…  tedy vše, co je potřeba pro to, aby provoz kanceláře „fungoval hladce“.
 5. Naučíme Vás přesně to, co potřebujete pro praxi.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru administrativa. Obdržíte 2 Osvědčení:
  • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT ČR;
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Obsah:

1) Vedení administrativy:

 • Základní činnosti v administrativě.
 • Organizace práce v kanceláři.

2) Základy práce s počítačem:

 • Vytváření prezentací v programu MS PowerPoint.

3) Písemná komunikace:

 • Jak psát pracovní dokumenty (dopisy, objednávky, pozvánky…).
 • Pravidla evidence, archivace a skartace  dokumentů.
 • Jak funguje datová schránka.
 • Psaní e-mailů.

4) Komunikační dovednosti:

 • Komunikační dovednosti v pracovním prostředí.
 • Jak argumentovat a vyjednávat.
 • Jak řešit konflikty.

5) Společenské vystupování:

 • Společenský kontakt v pracovním prostředí. Společenské akce.

6) Firemní procesy:

 • Organizační struktura a řízení organizace.
 • Pravidla firemní kultury.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První den kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky administrativy.
 • Další dny prezenčního studia budou věnované písemné komunikaci, tvorbě prezentací, přípravě na závěrečnou zkoušku.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa + studijní materiály + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Závěrečná zkouška

 • Závěrečná zkouška probíhá prezenčně v našem vzdělávacím centru.

Doklad o absolvování:

 • Po absolvování tohoto kurzu získáte 2 osvědčení:
  1. Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
  2. Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. (Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu, má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.)

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.

Zařazení kurzu:

 • Povolání: Administrativní pracovník.
 • Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky)
 • Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa.
 • Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka.

Skvělé uplatnění

Po kvalitních asistentech/asistentkách je velká poptávka.

Cena kurzu

11 200 Kč -20 %

9 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

9.8.2022 - 30.8.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


9.8.2022
Základy účetnictví
10.8.2022
Základy účetnictví
11.8.2022
Základy účetnictví
12.8.2022
Základy účetnictví
15.8.2022
Základy účetnictví

29.8.2022
Účetnictví pro pokročilé Procvičování - důležité
30.8.2022
Zakončení kurzu

6.9.2022 - 30.9.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

6.9.2022
Základy účetnictví
7.9.2022
Základy účetnictví
8.9.2022
Základy účetnictví
9.9.2022
Základy účetnictví
12.9.2022
Základy účetnictví


21.9.2022
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
30.9.2022
Zakončení kurzu

16.9.2022 - 26.11.2022 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin )

Rozvrh:

16.9.2022, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
17.9.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.9.2022, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
24.9.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
30.9.2022, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
1.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
14.10.2022, 17:00 - 20:05
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
15.10.2022, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
25.11.2022, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)


26.11.2022, 8:30 - 15:30
Zakončení kurzu
18.9.2022 - 18.12.2022 (Neděle 8:30 – 15:10 hodin )

Rozvrh:


18.9.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
25.9.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
2.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
9.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.10.2022, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé


18.12.2022, 8:30 - 15:10
Zakončení kurzu
3.10.2022 - 26.10.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

3.10.2022
Základy účetnictví
4.10.2022
Základy účetnictví
6.10.2022
Základy účetnictví
7.10.2022
Základy účetnictví
10.10.2022
Základy účetnictví


20.10.2022
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
26.10.2022
Zakončení kurzu

16.10.2022 - 18.12.2022 (Neděle 8:30 – 15:10 hodin)

Rozvrh:


16.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
6.11.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
13.11.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
27.11.2022, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé


18.12.2022, 8:30 - 15:10
Zakončení kurzu
1.11.2022 - 28.11.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

1.11.2022
Základy účetnictví
2.11.2022
Základy účetnictví
4.11.2022
Základy účetnictví
7.11.2022
Základy účetnictví
8.11.2022
Základy účetnictví


22.11.2022
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
28.11.2022
Zakončení kurzuÚčetnictví - rekvalifikační kurz - 5x NEDĚLE
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17299/2020-1/179. Rekvalifikace: Účetnictví (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 36 prezenční formou a 84 hodin distanční formou studia). 

Cíle kurzu:

Kurz „Účetnictví“ je dobrou přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účtování a závěrku. Výuka je vedena prezenčně s kombinací domácího studia. Na závěr získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Těm, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně.
 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit účetnictví.
 • Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí – účetnictví, daně.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru účetnictví.

Co všechno se naučíte:

 • Účetnictví: Budete znát a umět celou účetní agendu. Začnete u jednoduchých účetních případů a potom přejdete ke složitějším účetním operacím. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Daně: Naučíte se orientovat v oblasti daní, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro účetní praxi potřebujete.

Co dalšího získáte:knihy

 • Odborné publikace: Jako dárek od nás dostanete 3 publikace, které využijete při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh.
 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

 • Rekvalifikační kurz se skládá ze 3 odborných celků, které na sebe navazují a společně tvoří rekvalifikaci na profesi účetní.

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady. Stravné.
 • Přechodné účty.
 • Leasing. Opravné položky. Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR – základní přehled.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Vyplňování daňových přiznání.

4) Procvičování na příkladech

 • Hodně procvičujeme.

Studijní materiály:

E-learning:

 • Dostanete k dispozici zdarma přístup do výukového systému e-learning.
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu kurzu.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché. (Jeho používání pro posluchače kurzu není povinné.)
 • Více se o e-learningu dozvíte zde.

Čas výuky:

 • 5 nedělí + domácí studium
 • 8:30 do 15:10 hodin.

Doklad o absolvování kurzu:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Pokud kurz chcete studovat jako rekvalifikaci, je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).
 • Kurz můžete studovat i bez rekvalifikace, jako běžný vzdělávací kurz. Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, nemusíte splňovat podmínky z předchozího bodu.

Chcete studovat dále?

Chcete-li pokračovat ve studiu, můžete navázat například kurzem Mzdové účetnictví a Daňový specialista. Rozšíříte spektrum vědomostí a zvýšíte svou cenu na trhu práce.

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.

Cena kurzu

15 000 Kč -20 %

12 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

18.9.2022 - 18.12.2022 (5x NEDĚLE 8:30 - 15:10 hodin)

Rozvrh:


18.9.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
25.9.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
2.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
9.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.10.2022, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé


18.12.2022, 8:30 - 15:10
Zakončení kurzu
16.10.2022 - 18.12.2022 (5x NEDĚLE 8:30 - 15:10 hodin)

Rozvrh:


16.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
6.11.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
13.11.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
27.11.2022, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé


18.12.2022, 8:30 - 15:10
Zakončení kurzuÚčetnictví - rekvalifikační kurz dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17299/2020-1/179. Rekvalifikace: Účetnictví (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 36 prezenční formou a 84 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

Kurz „Účetnictví“ připraví pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace. Porozumíte daňové soustavě ČR. Na konci výuky budete umět samostatně účtovat, zpracovat účetní výkazy a vyplnit daňová přiznání.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit účetnictví.
 • Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí – účetnictví, daně.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru účetnictví.
 • Je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou. Studenti absolvují úvodní lekce a závěrečné praktické procvičování prezenčně v našem vzdělávacím centru. Další témata studují dálkově prostřednictvím internetu.

Co všechno se naučíte:

 • Účetnictví: Budete znát a umět celou účetní agendu. Začnete u jednoduchých účetních případů a potom přejdete ke složitějším účetním operacím. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Daně: Naučíte se orientovat v oblasti daní, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro účetní praxi potřebujete.

Co dalšího získáte:knihy

 • Odborné publikace: Jako dárek od nás dostanete 3 publikace, které využijete při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh.
 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady. Stravné.
 • Přechodné účty.
 • Leasing. Opravné položky. Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR – základní přehled.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Vyplňování daňových přiznání.

4) Procvičování na příkladech

 • Procvičování probrané látky na příkladech z praxe.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První dny kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky účetnictví a vysvětlí Vám jeho základy.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa, na kterých lektoři vysvětlují jednotlivé oblasti účetnictví. Dále zde budete mít k dispozici studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + prezentace + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Na závěr procvičování s lektorem

 • Ke konci kurzu je pro Vás připraven další den prezenční výuky, který využijete pro praktické procvičování s lektorem a konzultaci.

Jak studium „na dálku“ vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 33 lekcí podle jednotlivých témat,
  • 48 videí, na kterých lektoři jednotlivá témata srozumitelně vysvětlují,
  • příklady a procvičování (téměř 500 otázek).
 • Podívejte se, na ukázku zde.

Doklad o absolvování kurzu:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Pokud kurz chcete studovat jako rekvalifikaci, je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.

Cena kurzu

15 000 Kč -20 %

12 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

9.8.2022 - 30.8.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


9.8.2022
Základy účetnictví
10.8.2022
Základy účetnictví
11.8.2022
Základy účetnictví
12.8.2022
Základy účetnictví
15.8.2022
Základy účetnictví

29.8.2022
Účetnictví pro pokročilé Procvičování - důležité
30.8.2022
Zakončení kurzu

6.9.2022 - 30.9.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

6.9.2022
Základy účetnictví
7.9.2022
Základy účetnictví
8.9.2022
Základy účetnictví
9.9.2022
Základy účetnictví
12.9.2022
Základy účetnictví


21.9.2022
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
30.9.2022
Zakončení kurzu

16.9.2022 - 26.11.2022 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin )

Rozvrh:

16.9.2022, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
17.9.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.9.2022, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
24.9.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
30.9.2022, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
1.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
14.10.2022, 17:00 - 20:05
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
15.10.2022, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
25.11.2022, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)


26.11.2022, 8:30 - 15:30
Zakončení kurzu
18.9.2022 - 18.12.2022 (Neděle 8:30 – 15:10 hodin )

Rozvrh:


18.9.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
25.9.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
2.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
9.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.10.2022, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé


18.12.2022, 8:30 - 15:10
Zakončení kurzu
3.10.2022 - 26.10.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

3.10.2022
Základy účetnictví
4.10.2022
Základy účetnictví
6.10.2022
Základy účetnictví
7.10.2022
Základy účetnictví
10.10.2022
Základy účetnictví


20.10.2022
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
26.10.2022
Zakončení kurzu

16.10.2022 - 18.12.2022 (Neděle 8:30 – 15:10 hodin)

Rozvrh:


16.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.10.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
6.11.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
13.11.2022, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
27.11.2022, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé


18.12.2022, 8:30 - 15:10
Zakončení kurzu
1.11.2022 - 28.11.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

1.11.2022
Základy účetnictví
2.11.2022
Základy účetnictví
4.11.2022
Základy účetnictví
7.11.2022
Základy účetnictví
8.11.2022
Základy účetnictví


22.11.2022
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
28.11.2022
Zakončení kurzuÚčetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479/2020-2/238. Rekvalifikace: Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) (v rozsahu 170 hodin teoretické výuky, z toho 51 prezenční formou a 119 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

V kurzu „Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)“ se naučíte to, co potřebujete znát pro práci v oboru účetnictví. Budete účtovat – od jednoduchých až po složité účetní případy. Pochopíte systém daňové evidence, vyplňování daňových přiznání a základům daní. Naučené učivo budete procvičovt v účetním programu Pohoda. Založíte si fiktivní firmu a budete procvičovat.

Popis:

 Komu je kurz určen:

 1. Začátečníkům, kteří se chtějí naučit účetnictví.
 2. Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí – účetnictví, daně, daňová evidence a práce v účetním programu POHODA.
 3. Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oborů účetnictví a daňová evidence.
 4. Je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou. Studenti absolvují prezenčně v našem vzdělávacím centru: úvodní lekce + praktické procvičování + výuku účetního programu POHODA. Další témata studují dálkově prostřednictvím internetu.

 Co všechno se naučíte:

 • Účetnictví: Budete znát a umět celou účetní agendu. Začnete u jednoduchých účetních případů a potom přejdete ke složitějším účetním operacím. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Daně: Naučíte se orientovat v oblasti daní, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 • Daňovou evidenci: Dokážete samostatně zpracovat agendu daňové evidence.
 • Výpočetní systém Pohoda: Naučíte se používat výpočetní systém Pohoda – od nastavení účetní jednotky, přes jednotlivé účetní případy až po roční uzávěrku.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro účetní praxi potřebujete.

Co dalšího získáte:knihy

 • Odborné publikace: Jako dárek od nás dostanete 3 publikace, které využijete při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh.
 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady. Stravné.
 • Přechodné účty.
 • Leasing.
 • Opravné položky.
 • Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR – základní přehled.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Vyplňování daňových přiznání.

4) Daňová evidence

 • Problematika daňová evidence majetku a závazků, příjmů a výdajů.
 • Evidence pohledávek a závazků, zásob, mezd.
 • Roční zúčtování.
 • Vyplňování daňových přiznání.

5) Účetní program v praxi (Účetní systém POHODA)

 • Základy využití PC v účetnictví.
 • Seznámení se s účetním systémem POHODA.
 • Jednotlivé moduly účetního systému POHODA.
 • Nácvik praktických příkladů.
 • Uzávěrka.

6) Procvičování na příkladech

Čas výuky:

Studujete dálkově. K nám přijdete na zahájení a úvod do účetnictví, dále na procvičování, praxi v účetním programu a závěrečný test.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První dny kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky účetnictví a vysvětlí Vám jeho základy.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa, na kterých lektoři vysvětlují jednotlivé oblasti účetnictví. Dále zde budete mít k dispozici studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + prezentace + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Procvičování s lektorem a praxe v účetním programu

 • Ke konci kurzu je pro Vás připravena další prezenční výuka, která bude obsahovat praktické procvičování s lektorem, konzultaci a praxi ve výpočetním programu POHODA.

Jak studium „na dálku“ vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 38 lekcí podle jednotlivých témat,
  • 53 videí, na kterých lektoři jednotlivá témata srozumitelně vysvětlují,
  • příklady a procvičování (téměř 500 otázek).
 • Podívejte se, na ukázku zde.

Doklad o absolvování:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Posluchači kurzu nemusí mít žádné vstupní znalosti.
 • Pokud kurz chcete studovat jako rekvalifikaci, je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.

Cena kurzu

17 500 Kč -20 %

14 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

11.7.2022 - 26.8.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

11.7.2022
Základy účetnictví
12.7.2022
Základy účetnictví
13.7.2022
Základy účetnictví
14.7.2022
Základy účetnictví
15.7.2022
Základy účetnictví


29.7.2022
Procvičování
22.8.2022
Účetní program
23.8.2022
Účetní program
24.8.2022
Účetní program (nepovinné)
25.8.2022
Účetní program (nepovinné)
26.8.2022
Účetní program
26.8.2022
Zakočnení kurzu
9.8.2022 - 9.9.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

9.8.2022
Základy účetnictví
10.8.2022
Základy účetnictví
11.8.2022
Základy účetnictví
12.8.2022
Základy účetnictví
15.8.2022
Základy účetnictví


29.8.2022
Procvičování
5.9.2022
Účetní program
6.9.2022
Účetní program
7.9.2022
Účetní program (nepovinné)
8.9.2022
Účetní program (nepovinné)
9.9.2022
Účetní program
9.9.2022
Zakončení kurzu
6.9.2022 - 21.10.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

6.9.2022
Základy účetnictví
7.9.2022
Základy účetnictví
8.9.2022
Základy účetnictví
9.9.2022
Základy účetnictví
12.9.2022
Základy účetnictví


21.9.2022
Procvičování
17.10.2022
Účetní program
18.10.2022
Účetní program
19.10.2022
Účetní program (nepovinné)
20.10.2022
Účetní program (nepovinné)
21.10.2022
Účetní program
21.10.2022
Zakončení kurzu
3.10.2022 - 22.11.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

3.10.2022
Základy účetnictví
4.10.2022
Základy účetnictví
6.10.2022
Základy účetnictví
7.10.2022
Základy účetnictví
10.10.2022
Základy účetnictví


20.10.2022
Procvičování
14.11.2022
Účetní program
15.11.2022
Účetní program
16.11.2022
Účetní program (nepovinné)
21.11.2022
Účetní program (nepovinné)
22.11.2022
Účetní program
22.11.2022
Zakončení kurzu
1.11.2022 - 20.12.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

1.11.2022
Základy účetnictví
2.11.2022
Základy účetnictví
4.11.2022
Základy účetnictví
7.11.2022
Základy účetnictví
8.11.2022
Základy účetnictví


22.11.2022
Procvičování
14.12.2022
Účetní program
15.12.2022
Účetní program
16.12.2022
Účetní program (nepovinné)
19.12.2022
Účetní program (nepovinné)
20.12.2022
Účetní program
20.12.2022
Zakončení kurzu


Účetnictví a daňová evidence - rekvalifikační kurz dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479/2020-2/238. Rekvalifikace: Účetnictví a daňová evidence (v rozsahu 130 hodin teoretické výuky, z toho 39 prezenční formou a 91 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

V kurzu „Účetnictví a daňová evidence“ se naučíte zpracovávat účetnictví a vést daňovou evidenci. Také Vás seznámíme se zkálady daní. Probranou látku si procvičíte na příkladech z praxe.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Těm, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně,
 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit účetnictví.
 • Těm, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí – účetnictví, daně a daňová evidence.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oborů účetnictví a daňová evidence.
 • Je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou. Studenti absolvují úvodní lekce a závěrečné praktické procvičování prezenčně v našem vzdělávacím centru. Další témata studují dálkově prostřednictvím internetu.

Co všechno se naučíte:

 • Účetnictví: Budete znát a umět celou účetní agendu. Začnete u jednoduchých účetních případů a potom přejdete ke složitějším účetním operacím. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Daně: Naučíte se orientovat v oblasti daní, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 • Daňovou evidenci: Dokážete samostatně zpracovat agendu daňové evidence.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro účetní praxi potřebujete.

Co dalšího získáte:knihy

 • Odborné publikace: Jako dárek od nás dostanete 3 publikace, které využijete při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh.
 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady. Stravné.
 • Přechodné účty.
 • Leasing.
 • Opravné položky.
 • Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR – základní přehled.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Vyplňování daňových přiznání.

4) Daňová evidence

 • Problematika daňová evidence majetku a závazků, příjmů a výdajů.
 • Evidence pohledávek a závazků, zásob, mezd.
 • Roční zúčtování.
 • Vyplňování daňových přiznání.

5) Procvičování na příkladech

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První dny kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky účetnictví a vysvětlí Vám jeho základy.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa, na kterých lektoři vysvětlují jednotlivé oblasti účetnictví. Dále zde budete mít k dispozici studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + prezentace + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Na závěr procvičování s lektorem

 • Ke konci kurzu je pro Vás připraven další den prezenční výuky, který využijete pro praktické procvičování s lektorem a konzultaci.

Jak studium „na dálku“ vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 33 lekcí podle jednotlivých témat,
  • 48 videí, na kterých lektoři jednotlivá témata srozumitelně vysvětlují,
  • příklady a procvičování (téměř 500 otázek).
 • Podívejte se, na ukázku zde.

Doklad o absolvování:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Posluchači kurzu nemusí mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.

Cena kurzu

16 200 Kč -20 %

13 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

11.7.2022 - 10.8.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


11.7.2022
Základy účetnictví
12.7.2022
Základy účetnictví
13.7.2022
Základy účetnictví
14.7.2022
Základy účetnictví
15.7.2022
Základy účetnictví


25.7.2022
Účetnictví pro pokročilé
8.8.2022
Daňová evidence
10.8.2022
Zakončení kurzu
9.8.2022 - 2.9.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


9.8.2022
Základy účetnictví
10.8.2022
Základy účetnictví
11.8.2022
Základy účetnictví
12.8.2022
Základy účetnictví
15.8.2022
Základy účetnictví


29.8.2022
Procvičování
31.8.2022
Daňová evidence
2.9.2022
Zakončení kurzu
6.9.2022 - 6.10.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


6.9.2022
Základy účetnictví
7.9.2022
Základy účetnictví
8.9.2022
Základy účetnictví
9.9.2022
Základy účetnictví
12.9.2022
Základy účetnictví


21.9.2022
Procvičování
4.10.2022
Daňová evidence
6.10.2022
Zakončení kurzu
3.10.2022 - 3.11.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


3.10.2022
Základy účetnictví
4.10.2022
Základy účetnictví
6.10.2022
Základy účetnictví
7.10.2022
Základy účetnictví
10.10.2022
Základy účetnictví


20.10.2022
Procvičování
1.11.2022
Daňová evidence
3.11.2022
Zakončení kurzu
1.11.2022 - 5.12.2022 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


1.11.2022
Základy účetnictví
2.11.2022
Základy účetnictví
4.11.2022
Základy účetnictví
7.11.2022
Základy účetnictví
8.11.2022
Základy účetnictví


22.11.2022
Procvičování
1.12.2021
Daňová evidence
5.12.2022
Zakončení kurzu


Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky - rekvalifikační kurz dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479/2020-2/238. Rekvalifikace: Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 36 prezenční formou a 84 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

V kurzu se naučíte celou mzdovou agendu od základů až po složitější případy. Budete umět pracovat v oblastech jako je – výpočet mzdy, zdravotní a sociální pojištění, pracovní neschopnost, daň z příjmů, zákoník práce a další. Probranou látku si procvičíte na příkladech z praxe. Teorii uvedete v praxi v účetním programu POHODA. Část kurzu budete studovat prezenčně v našem vzdělávacím centru, část dálkově prostřednictvím internetu.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit celou agendu mzdového účetnictví a zároveň chtějí znát její zpracování v programu POHODA.
 • Těm, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblasti mzdového účetnictví.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru mzdové účetnictví.
 • Všem, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou. Studenti absolvují úvodní lekce a závěrečné praktické procvičování prezenčně v našem vzdělávacím centru. Další témata studují dálkově prostřednictvím internetu.

Co všechno se naučíte:

 • Mzdové účetnictví: Budete znát a umět zpracovat celou oblast mzdového účetnictví. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Zákoník práce: Naučíte se orientovat v zákoníku práce.
 • Zdravotní, sociální a důchodové pojištění: Budete znát povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a bude je umět vyřešit.
 • Další témata: Naučíte se zpracovat – služební cesty, pracovní neschopnost, pracovní úrazy, srážky, daň z příjmů.
 • Výpočetní systém Pohoda: Naučíte se zpracovávat mzdové účetnictví ve výpočetním systému Pohoda.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku budete vysvětlovat a procvičovat na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro praxi ve mzdovém účetnictví potřebujete.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru mzdové účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

 1. Role mzdové účetní: Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Personální evidence. Zásady pro zpracování osobních údajů.
 2. Zákoník práce: Pracovní poměr. Pracovní smlouvy. Dohody. Pracovní doba. Překážky v práci.
 3. Odměňování: Mzda a plat. Příplatky. Průměrný výdělek.
 4. Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení: Povinnosti účastníků. Výše pojistného a způsob výpočtu.
 5. Daň z příjmů: Roční zúčtování daně. Nezdanitelné částky. Slevy na dani a daňové zvýhodnění.
 6. Pracovní neschopnost: Dočasná pracovní neschopnost. Náhrada mzdy. Dávky nemocenského pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 7. Srážky: Druhy srážek. Postup provádění srážek.
 8. Důchodové pojištění: Důchodový systém ČR. Evidenční listy důchodového pojištění.
 9. Odškodnění pracovních úrazů: Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 10. Náhrady za služební cesty: Platná legislativa. Cestovní výdaje. Zahraniční pracovní cesta. Druhy cestovních náhrad.
 11. Příklady k procvičování a konzultace
 12. Mzdové účetnictví na počítači (Účetní systém POHODA): Nastavení SW POHODA. Založení karty zaměstnance, výběr pracovního poměru, výběr pojišťovny, přiřazení slev na dani. Mzdová uzávěrka – docházka, srážky, zpracování mezd, zaúčtování mezd, interní doklady, ostatní závazky. Tiskové sestavy – nástup a výstup, roční zúčtování, měsíční uzávěrka, úrazové pojištění (čtvrtletní), roční zúčtování, evidenční list důchodového zabezpečení. Formuláře.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První den kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky mzdového účetnictví a vysvětlí Vám jeho základy.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa, na kterých lektoři vysvětlují jednotlivé oblasti mzdového účetnictví. Dále zde budete mít k dispozici studijní materiály + procvičování + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Na závěr procvičování s lektorem a praxe ve výpočetním programu POHODA

 • Ke konci kurzu je pro Vás připravená několikadenní prezenční výuka, kterou využijete pro praktické procvičování s lektorem a konzultaci. V naší počítačové učebně se naučíte pracovat ve výpočetním programu POHODA.

Jak studium „na dálku“ vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 13 lekcí podle jednotlivých témat
  • 19 videí
  • testy
 • Podívejte se, jak náš on-line kurz vypadá.

Doklad o absolvování:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.

Cena kurzu

16 200 Kč -20 %

13 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

12.7.2022 - 31.8.2022 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

12.7.2022, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
13.7.2022, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
14.7.2022, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
13.7.2022, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
28.7.2022, 8:30 - 14:30
Procvičování
29.8.2022, 8:30 - 14:30
Mzdový program
30.8.2022, 8:30 - 14:30
Mzdový program


31.8.2022, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

5.9.2022 - 30.9.2022 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

5.9.2022, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
6.9.2022, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
7.9.2022, 8:30 - 14:30
Zákoník práce


27.9.2022, 8:30 - 14:30
Procvičování

26.9.2022, 8:30 - 14:30
Mzdový program
29.9.2022, 8:30 - 14:30
Mzdový program
30.9.2022, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

3.10.2022 - 4.11.2022 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

3.10.2022, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
6.10.2022, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
10.10.2022, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
19.10.2022, 8:30 - 14:30
Procvičování
1.11.2022, 14:30 - 19:30
Mzdový program
2.11.2022, 14:30 - 19:30
Mzdový program
3.11.2022, 14:30 - 19:30
Mzdový program (nepovinné)


4.11.2022, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

1.11.2022 - 30.11.2022 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.11.2022, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
7.11.2022, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
8.11.2022, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
21.11.2022, 8:30 - 14:30
Procvičování
22.11.2022, 14:30 - 19:30
Mzdový program
23.11.2022, 14:30 - 19:30
Mzdový program
24.11.2022, 14:30 - 19:30
Mzdový program (nepovinné)


30.11.2022, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzuPERSONALISTA - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17301//2020-1/180. Rekvalifikace: Personalista (PK; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 37 hodin prezenčně a 83 hodin distančně).

Cíle kurzu:

Kurz probíhá dálkovou formou studia. Některá témata budete studovat prezenčně v našem vzdělávacím centru a další dálkově prostřednictvím internetu. Naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Začátečníkům, kteří chtějí získat znalosti z oblasti personalistiky.
 • Všem, kteří si chtějí doplnit nebo připomenout znalosti z oblasti personalistiky.
 • Těm, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci „Personalista“.
 • Zájemcům, kteří se chtějí připravit na zkoušku profesní kvalifikace Personalista.
 • Všem, kteří chtějí absolvovat ZKOUŠKU PROFESNÍ KVALIFIKACE V HODOTĚ 3 500 Kč v rámci tohoto kurzu ZDARMA.
 • Všem, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou.

Co všechno se naučíte:

 • Personální činnosti a personální management: Budete vědět, jak si poradit v oblastech – získávání nových pracovníků, obsazování pracovních míst, řízení a plánování kariéry. Seznámíte se s pravidly motivace, hodnocení pracovníků a managementu.
 • Pracovní právo: Naučíte se orientovat v zákoníku práce a dalších zákonech z oblasti pracovního práva.
 • Obchodní právo: Získáte základní znalosti obchodního práva.
 • Odměňování a mzdy: Budete se věnovat procesu odměňování pracovníků, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, mzdovému systému a podnikové ekonomice.
 • Komunikační dovednosti: Dozvíte se, jak řešit konflikty v pracovním týmu, jak prezentovat a vyjednávat.
 • Personální písemnosti: Vyzkoušíte si na počítači zpracovávat personální písemnosti.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru personalistika. Obdržíte 2 Osvědčení:
  • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT ČR;
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Obsah kurzu:

 1. Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců.  Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu.
 2. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců z organizace. Trendy v personálním řízení.
 3. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění.
 4. Pracovní právo: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Změny pracovního poměru. Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů.  Listina základních práv a svobod.  Antidiskriminační zákon.
 5. Obchodní právo: Základy obchodního práva. Obchodní smlouvy.
 6. Komunikační dovednosti: Komunikace v týmu. Zvládání náročných komunikačních dovedností. Komunikace verbální a neverbální. Vyjednávání.
 7. Manažerské dovednosti: Psychologie osobnosti. Stres management. Time management. Syndrom vyhoření.
 8. Řízení projektů: Základy projektového řízení. Fáze projektu. Rizika projektu. Role členů projektu.
 9. Personální marketing: Základy personálního marketingu. Marketingový mix. Komunikační mix. Personální výzkum. Značka zaměstnavatele.
 10. Ekonomický modul: Základy ekonomiky. Podniková ekonomika.
 11. Písemná komunikace: Tvorba písemností dle ČSN 01 6910. Pravidla pro psaní textů. Datové schránky. Archivace a skartace.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • Témata pracovní právo, personální činnosti a personální management budete studovat v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky personalistiky.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa + studijní materiály + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 • Podívejte se, jak náš on-line studijní systém vypadá.

3) Závěrečná zkouška

 • Závěrečná zkouška probíhá prezenčně v našem vzdělávacím centru.

Doklad o absolvování:

 • Absolvent tohoto kurzu obdrží 2 osvědčení – Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. (Osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu, má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.)

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Po kvalitních personalistech je velká poptávka.

Cena kurzu

15 000 Kč -20 %

12 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

Rozvrh:


18.7.2022, 9:00 - 14:00
Personální činnosti
19.7.2022, 9:00 - 14:00
Personální činnosti
20.7.2022, 9:00 - 14:00
Odměňování
21.7.2022, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
25.7.2022, 9:00 - 14:00
Ekonomie
29.8.2022, 9:00 - 14:00
Personální činnosti


30.8.2022, 8:00 - 13:00
Zkouška

Rozvrh:


3.10.2022, 9:00 - 14:00
Právo
5.10.2022, 9:00 - 14:00
Personální činnosti
18.10.2022, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
19.10.2022, 9:00 - 14:00
Ekonomie
21.10.2022, 9:00 - 14:00
Odměňování a mzdy
26.10.2022, 9:00 - 14:00
Personální činnosti


8.11.2022, 8:00 - 15:00
Zkouška

Rozvrh:


2.11.2022, 9:00 - 14:00
Personální činnosti
7.11.2022, 9:00 - 14:00
Právo
15.11.2022, 9:00 - 14:00
Ekonomie
1.12.2022, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
5.12.2022, 9:00 - 14:00
Personální činnosti
12.12.2022, 9:00 - 14:00
Odměňování


15.12.2022, 8:00 - 13:00
ZkouškaMzdové účetnictví - rekvalifikační kurz - dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17299/2020-1/179. Rekvalifikace: Mzdové účetnictví (v rozsahu 80 hodin teoretické výuky, z toho 24 prezenční formou a 56 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

Tento kurz je vhodný k přípravě pro práci v oboru mzdové účetnictví. Budete se učit celou agendu mzdové účetní od základů až po náročnější případy. Úvodní lekce a závěrečné procvičování absolvujete prezenčně v našem vzdělávacím centru. Další témata budete studovat dálkově prostřednictvím internetu. Probranou látku si procvičíte na příkladech z praxe.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit celou agendu mzdového účetnictví
 • Těm, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblasti mzdového účetnictví.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru mzdové účetnictví.
 • Všem, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou. Studenti absolvují úvodní lekce a závěrečné praktické procvičování prezenčně v našem vzdělávacím centru. Další témata studují dálkově prostřednictvím internetu.

Co všechno se naučíte:

 • Mzdové účetnictví: Budete znát a umět zpracovat celou oblast mzdového účetnictví. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Zákoník práce: Naučíte se orientovat v zákoníku práce.
 • Zdravotní, sociální a důchodové pojištění: Budete znát povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a bude je umět vyřešit.
 • A spoustu dalších témat: Naučíte se zpracovat – služební cesty, pracovní neschopnost, pracovní úrazy, srážky, daň z příjmů.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku budete  procvičovat na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro praxi ve mzdovém účetnictví potřebujete.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru mzdové účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

 1. Role mzdové účetní: Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Personální evidence. Zásady pro zpracování osobních údajů.
 2. Zákoník práce: Pracovní poměr. Pracovní smlouvy. Dohody. Pracovní doba. Překážky v práci.
 3. Odměňování: Mzda a plat. Příplatky. Průměrný výdělek.
 4. Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení: Povinnosti účastníků. Výše pojistného a způsob výpočtu.
 5. Daň z příjmů: Roční zúčtování daně. Nezdanitelné částky. Slevy na dani a daňové zvýhodnění.
 6. Pracovní neschopnost: Dočasná pracovní neschopnost. Náhrada mzdy. Dávky nemocenského pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 7. Srážky: Druhy srážek. Postup provádění srážek.
 8. Důchodové pojištění: Důchodový systém ČR. Evidenční listy důchodového pojištění.
 9. Odškodnění pracovních úrazů: Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 10. Náhrady za služební cesty: Platná legislativa. Cestovní výdaje. Zahraniční pracovní cesta. Druhy cestovních náhrad.
 11. Příklady k procvičování a konzultace

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První den kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky mzdového účetnictví a vysvětlí Vám jeho základy.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa, na kterých lektoři vysvětlují jednotlivé oblasti mzdového účetnictví. Dále zde budete mít k dispozici studijní materiály + procvičování + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Na závěr procvičování s lektorem

 • Ke konci kurzu je pro Vás připravená několikadenní prezenční výuka, kterou využijete pro praktické procvičování s lektorem a konzultaci.

Jak studium „na dálku“ vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 13 lekcí podle jednotlivých témat
  • 19 videí
  • testy
 • Podívejte se, jak náš on-line kurz vypadá.

Doklad o absolvování kurzu:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Pokud kurz chcete studovat jako rekvalifikaci, je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Cena kurzu

13 750 Kč -20 %

11 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

5.9.2022 - 30.9.2022 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

5.9.2022, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
6.9.2022, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
7.9.2022, 8:30 - 14:30
Zákoník práce


27.9.2022, 8:30 - 14:30
Procvičování - společně
30.9.2022, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
3.10.2022 - 4.11.2022 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

3.10.2022, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
4.10.2022, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
5.10.2022, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů


1.11.2022, 8:30 - 14:30
Procvičování - společně
4.11.2022, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
1.11.2022 - 30.11.2022 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.11.2022, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
7.11.2022, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
8.11.2022, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
21.11.2022, 8:30 - 14:30
Procvičování


30.11.2022, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
1.12.2022 - 21.12.2022 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.12.2022, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
7.12.2022, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
9.12.2022, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
13.12.2022, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění


21.12.2022, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu