Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

REKVALIFIKAČNÍ kurzy DÁLKOVĚ

BEZPEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Do června 2021 probíhají kurzy a přednášky ONLINE formou ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ. Lektoři přednáší, Vy můžete poslouchat, ptát se. Naučíte se spoustu nových věcí, nový obor, novou profesi. Přednášky nahráváme a Vy se k nim můžete vracet. Studijní online systém je jednoduchý. Vše při hezké atmosféře vysvětlíme, můžete být i z daleka

Počítáte každou hodinu nebo do Prahy máte daleko? Zvolte DÁLKOVÉ STUDIUM. V úvodu kurzu Vám předáme nezbytné informace k rekvalifikačnímu kurzu osobně (v živém vysílání) a vysvětlíme nejzásadnější část výuky. Dále budete studovat samostudiem. Kurz obsahuje procvičování látky s lektorem, které Vám umožní probrat to, co by Vám případně při samostudiu mohlo dělat trošku problém. Samostudiem budete studovat 70% výukové látky a 30% Vám vysvětlíme osobně (v živém vysílání) a procvičíme. Máme mnoholetou praxi! Ale mějte na mysli, že je potřeba samostudium brát vážně a opravdu se mu věnovat! Podklady ke studiu jsou výborně zpracované, což máme potvrzeno od studentů, kteří již kurzem prošli. Není čeho se bát. Společně to zvládneme v klidu a pohodě!

 

Rekvalifikace - dálkové studium

 

JAK PROBÍHÁ SAMOSTUDIUM? Dostanete přístup do našeho studijního internetového programu, který obsahuje:

 • kurz rozdělený do jednotlivých lekcí výuky,
 • testy a příklady pro interaktivní procvičování látky.

JAK KURZ VYPADÁ

 • uvidíte zde,
 • a na jednom z videí Vám přiblížíme, co můžete očekávat. Tady je možnost spustit ukázkové video.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám TO NEJLEPŠÍ, co máme

Na závěr kurzu od nás obdržíte  OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přehled kurzů:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK - ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ - se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21481/2020-2/239. Rekvalifikace: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky, z toho 24 prezenčně a 56 hodin distančně).

Cíle kurzu:

Naučíte se zvládat administrativní činnosti, písemnou komunikaci a firemní procesy. Kurz kombinuje prezenční výuku a výuku dálkovou.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oboru administrativa.
 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit administrativní práce.
 • Všem, kteří si chtějí znalosti a dovednosti z oblasti administrativa zopakovat nebo doplnit.
 • Těm, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro práci v oboru administrativa.
 • Všem, kteří chtějí absolvovat ZKOUŠKU PROFESNÍ KVALIFIKACE V HODOTĚ 4 000 Kč v rámci tohoto kurzu ZDARMA.
 • Všem, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou.

Co všechno se naučíte:

 1. Tvořit pracovní dokumenty: Budete vědět jak napsat obchodní dopis, zápis z porady, pozvánku, objednávku, fakturu… a jak tyto dokumenty odeslat prostřednictvím e-mailu a datové schránky.
 2. Zpracovávat administrativní agendu: Získáte přehled o tom, jak správně evidovat, archivovat a skartovat pracovní dokumenty.
 3. Komunikační dovednosti: Dozvíte se, jak funguje komunikace v pracovním prostředí.
 4. A spoustu dalších věcí: Budete umět organizovat práci v kanceláři, řešit pracovní konflikty, znát pravidla firemní kultury…  tedy vše, co je potřeba pro to, aby provoz kanceláře „fungoval hladce“.
 5. Naučíme Vás přesně to, co potřebujete pro praxi.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru administrativa. Obdržíte 2 Osvědčení:
  • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT ČR;
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Obsah:

1) Vedení administrativy:

 • Základní činnosti v administrativě.
 • Organizace práce v kanceláři.

2) Základy práce s počítačem:

 • Vytváření prezentací v programu MS PowerPoint.

3) Písemná komunikace:

 • Jak psát pracovní dokumenty (dopisy, objednávky, pozvánky…).
 • Pravidla evidence, archivace a skartace  dokumentů.
 • Jak funguje datová schránka.
 • Psaní e-mailů.

4) Komunikační dovednosti:

 • Komunikační dovednosti v pracovním prostředí.
 • Jak argumentovat a vyjednávat.
 • Jak řešit konflikty.

5) Společenské vystupování:

 • Společenský kontakt v pracovním prostředí. Společenské akce.

6) Firemní procesy:

 • Organizační struktura a řízení organizace.
 • Pravidla firemní kultury.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První den kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky administrativy.
 • Další dny prezenčního studia budou věnované písemné komunikaci, tvorbě prezentací, přípravě na závěrečnou zkoušku.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa + studijní materiály + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Závěrečná zkouška

 • Závěrečná zkouška probíhá prezenčně v našem vzdělávacím centru.

Doklad o absolvování:

 • Po absolvování tohoto kurzu získáte 2 osvědčení:
  1. Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
  2. Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. (Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu, má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.)

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.

Zařazení kurzu:

 • Povolání: Administrativní pracovník.
 • Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky)
 • Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa.
 • Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka.

Skvělé uplatnění

Po kvalitních asistentech/asistentkách je velká poptávka.

Cena kurzu

7 000 Kč -20 %

5 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

9.4.2021 - 26.6.2021 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin + všední dny dle rozpisu)

Rozvrh:


9.4.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
10.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
16.4.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
17.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.4.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
24.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
14.5.2021, 17:00 - 20:05
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
15.5.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
28.5.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
4.6.2021, 17:00 - 20:00
Procvičování (nepovinné )
5.6.2021, 8:30 -15:10
Procvičování (nepovinné)
25.6.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
26.6.2021, 8:30 -15:10
Procvičování
26.6.2021
Zakončení kurzu
1.6.2021 - 23.6.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


1.6.2021
Základy účetnictví
2.6.2021
Základy účetnictví
3.6.2021
Základy účetnictví
7.6.2021
Základy účetnictví
8.6.2021
Základy účetnictví
18.6.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
23.6.2021
Zakončení kurzu

8.7.2021 - 30.7.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


8.7.2021
Základy účetnictví
9.7.2021
Základy účetnictví
12.7.2021
Základy účetnictví
13.7.2021
Základy účetnictví
14.7.2021
Základy účetnictví
26.7.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
30.7.2021
Zakončení kurzu

10.8.2021 - 31.8.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


10.8.2021
Základy účetnictví
11.8.2021
Základy účetnictví
12.8.2021
Základy účetnictví
13.8.2021
Základy účetnictví
16.8.2021
Základy účetnictví
30.8.2021
Procvičování
31.8.2021
Zakončení kurzu

7.9.2021 - 30.9.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


7.9.2021
Základy účetnictví
8.9.2021
Základy účetnictví
9.9.2021
Základy účetnictví
10.9.2021
Základy účetnictví
13.9.2021
Základy účetnictví
22.9.2021
Procvičování
30.9.2021
Zakončení kurzu

17.9.2021 - 27.11.2021 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin + všední dny dle rozpisu)

Rozvrh:


17.9.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
18.9.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
24.9.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
25.9.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
1.10.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
2.10.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
15.10.2021, 17:00 - 20:05
Účetnictví pro pokročilé
16.10.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé
12.11.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
19.11.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
27.11.2021, 8:30 - 15:10
Procvičování
27.11.2021
Zakončení kurzu
4.10.2021 - 27.10.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


4.10.2021
Základy účetnictví
5.10.2021
Základy účetnictví
7.10.2021
Základy účetnictví
8.10.2021
Základy účetnictví
11.10.2021
Základy účetnictví
21.10.2021
Procvičování
27.10.2021
Zakončení kurzu

1.11.2021 - 29.11.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


1.11.2021
Základy účetnictví
2.11.2021
Základy účetnictví
5.11.2021
Základy účetnictví
8.11.2021
Základy účetnictví
9.11.2021
Základy účetnictví
22.11.2021
Procvičování
24.11.2021
Základy daní
25.11.2021
Základy daní
26.11.2021
Základy daní
29.11.2021
Zakončení kurzu

1.12.2021 - 22.12.2021 (14:30 - 19:30 hodin)

Rozvrh:


1.12.2021
Základy účetnictví
2.12.2021
Základy účetnictví
3.12.2021
Základy účetnictví
6.12.2021
Základy účetnictví
7.12.2021
Základy účetnictví
21.12.2021
Procvičování
22.12.2021
Zakončení kurzuÚčetnictví - rekvalifikační kurz - 5x NEDĚLE
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17299/2020-1/179. Rekvalifikace: Účetnictví (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 36 prezenční formou a 84 hodin distanční formou studia). 

Cíle kurzu:

Kurz „Účetnictví“ je dobrou přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účtování a závěrku. Výuka je vedena prezenčně s kombinací domácího studia. Na závěr získáte Osvědčení o rekvalifikaci.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Těm, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně.
 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit účetnictví.
 • Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí – účetnictví, daně.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru účetnictví.

Co všechno se naučíte:

 • Účetnictví: Budete znát a umět celou účetní agendu. Začnete u jednoduchých účetních případů a potom přejdete ke složitějším účetním operacím. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Daně: Naučíte se orientovat v oblasti daní, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro účetní praxi potřebujete.

Co dalšího získáte:

 • Odborné publikace: Jako dárek od nás dostanete 3 publikace, které využijete při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh.
 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.
 • A ještě něco navíc: Budeme s Vámi i po ukončení Vašeho studia. Absolventům kurzu poskytujeme e-mailové konzultace po dobu 1 roku zdarma.

Obsah kurzu:

 • Rekvalifikační kurz se skládá ze 3 odborných celků, které na sebe navazují a společně tvoří rekvalifikaci na profesi účetní.

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady. Stravné.
 • Přechodné účty.
 • Leasing. Opravné položky. Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR – základní přehled.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Vyplňování daňových přiznání.

4) Procvičování na příkladech

 • Hodně procvičujeme.

Studijní materiály:

E-learning:

 • Dostanete k dispozici zdarma přístup do výukového systému e-learning.
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu kurzu.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché. (Jeho používání pro posluchače kurzu není povinné.)
 • Více se o e-learningu dozvíte zde.

Čas výuky:

 • 5 nedělí + domácí studium
 • 8:30 do 15:10 hodin.

Doklad o absolvování kurzu:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Pokud kurz chcete studovat jako rekvalifikaci, je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).
 • Kurz můžete studovat i bez rekvalifikace, jako běžný vzdělávací kurz. Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, nemusíte splňovat podmínky z předchozího bodu.

Chcete studovat dále?

Chcete-li pokračovat ve studiu, můžete navázat například kurzem Mzdové účetnictví a Daňový specialista. Rozšíříte spektrum vědomostí a zvýšíte svou cenu na trhu práce.

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.

Cena kurzu

9 000 Kč -20 %

7 200 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

26.9.2021 - 28.11.2021 (5x NEDĚLE 8:30 - 15:10 hodin)

Rozvrh:

26.9.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
3.10.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
17.10.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
24.10.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
7.11.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé
14.11.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné - možné studovat samostudiem)
21.11.2021, 8:30 - 15:10
Základy daní (nepovinné - možné studovat samostudiem)
28.11.2021, 8:30 - 15:10
Procvičování, test24.10.2021 - 12.12.2021 (5x NEDĚLE 8:30 - 15:10 hodin)

Rozvrh:

24.10.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
31.10.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
7.11.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
14.11.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví (nepovinné - možné studovat samostudiem)
21.11.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé
28.11.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé
5.12.2021, 8:30 - 15:10
Základy daní (nepovinné - možné studovat samostudiem)
12.12.2021, 8:30 - 15:10
Procvičování, test


Účetnictví - rekvalifikační kurz dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17299/2020-1/179. Rekvalifikace: Účetnictví (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 36 prezenční formou a 84 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

Kurz „Účetnictví“ připraví pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace. Porozumíte daňové soustavě ČR. Na konci výuky budete umět samostatně účtovat, zpracovat účetní výkazy a vyplnit daňová přiznání.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit účetnictví.
 • Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí – účetnictví, daně.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru účetnictví.
 • Je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou. Studenti absolvují úvodní lekce a závěrečné praktické procvičování prezenčně v našem vzdělávacím centru. Další témata studují dálkově prostřednictvím internetu.

Co všechno se naučíte:

 • Účetnictví: Budete znát a umět celou účetní agendu. Začnete u jednoduchých účetních případů a potom přejdete ke složitějším účetním operacím. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Daně: Naučíte se orientovat v oblasti daní, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro účetní praxi potřebujete.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.
 • A ještě něco navíc: Budeme s Vámi i po ukončení Vašeho studia. Absolventům kurzu poskytujeme e-mailové konzultace po dobu 1 roku zdarma.

Obsah kurzu:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady. Stravné.
 • Přechodné účty.
 • Leasing. Opravné položky. Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR – základní přehled.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Vyplňování daňových přiznání.

4) Procvičování na příkladech

 • Procvičování probrané látky na příkladech z praxe.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První dny kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky účetnictví a vysvětlí Vám jeho základy.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa, na kterých lektoři vysvětlují jednotlivé oblasti účetnictví. Dále zde budete mít k dispozici studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + prezentace + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Na závěr procvičování s lektorem

 • Ke konci kurzu je pro Vás připraven další den prezenční výuky, který využijete pro praktické procvičování s lektorem a konzultaci.

Jak studium „na dálku“ vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 33 lekcí podle jednotlivých témat,
  • 48 videí, na kterých lektoři jednotlivá témata srozumitelně vysvětlují,
  • příklady a procvičování (téměř 500 otázek).
 • Podívejte se, na ukázku zde.

Doklad o absolvování kurzu:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Pokud kurz chcete studovat jako rekvalifikaci, je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.

Cena kurzu

9 000 Kč -20 %

7 200 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

9.4.2021 - 26.6.2021 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin + všední dny dle rozpisu)

Rozvrh:


9.4.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
10.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
16.4.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
17.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.4.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
24.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
14.5.2021, 17:00 - 20:05
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
15.5.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
28.5.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
4.6.2021, 17:00 - 20:00
Procvičování (nepovinné )
5.6.2021, 8:30 -15:10
Procvičování (nepovinné)
25.6.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
26.6.2021, 8:30 -15:10
Procvičování
26.6.2021
Zakončení kurzu
1.6.2021 - 23.6.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


1.6.2021
Základy účetnictví
2.6.2021
Základy účetnictví
3.6.2021
Základy účetnictví
7.6.2021
Základy účetnictví
8.6.2021
Základy účetnictví
18.6.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
23.6.2021
Zakončení kurzu

8.7.2021 - 30.7.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


8.7.2021
Základy účetnictví
9.7.2021
Základy účetnictví
12.7.2021
Základy účetnictví
13.7.2021
Základy účetnictví
14.7.2021
Základy účetnictví
26.7.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
30.7.2021
Zakončení kurzu

10.8.2021 - 31.8.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


10.8.2021
Základy účetnictví
11.8.2021
Základy účetnictví
12.8.2021
Základy účetnictví
13.8.2021
Základy účetnictví
16.8.2021
Základy účetnictví
30.8.2021
Procvičování
31.8.2021
Zakončení kurzu

7.9.2021 - 30.9.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


7.9.2021
Základy účetnictví
8.9.2021
Základy účetnictví
9.9.2021
Základy účetnictví
10.9.2021
Základy účetnictví
13.9.2021
Základy účetnictví
22.9.2021
Procvičování
30.9.2021
Zakončení kurzu

17.9.2021 - 27.11.2021 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin + všední dny dle rozpisu)

Rozvrh:


17.9.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
18.9.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
24.9.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
25.9.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
1.10.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
2.10.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
15.10.2021, 17:00 - 20:05
Účetnictví pro pokročilé
16.10.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé
12.11.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
19.11.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
27.11.2021, 8:30 - 15:10
Procvičování
27.11.2021
Zakončení kurzu
4.10.2021 - 27.10.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


4.10.2021
Základy účetnictví
5.10.2021
Základy účetnictví
7.10.2021
Základy účetnictví
8.10.2021
Základy účetnictví
11.10.2021
Základy účetnictví
21.10.2021
Procvičování
27.10.2021
Zakončení kurzu

1.11.2021 - 29.11.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


1.11.2021
Základy účetnictví
2.11.2021
Základy účetnictví
5.11.2021
Základy účetnictví
8.11.2021
Základy účetnictví
9.11.2021
Základy účetnictví
22.11.2021
Procvičování
24.11.2021
Základy daní
25.11.2021
Základy daní
26.11.2021
Základy daní
29.11.2021
Zakončení kurzu

1.12.2021 - 22.12.2021 (14:30 - 19:30 hodin)

Rozvrh:


1.12.2021
Základy účetnictví
2.12.2021
Základy účetnictví
3.12.2021
Základy účetnictví
6.12.2021
Základy účetnictví
7.12.2021
Základy účetnictví
21.12.2021
Procvičování
22.12.2021
Zakončení kurzuÚčetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) - rekvalifikační kurz dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479/2020-2/238. Rekvalifikace: Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) (v rozsahu 170 hodin teoretické výuky, z toho 51 prezenční formou a 119 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

V kurzu „Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)“ se naučíte to, co potřebujete znát pro práci v oboru účetnictví. Budete účtovat – od jednoduchých až po složité účetní případy. Pochopíte systém daňové evidence, vyplňování daňových přiznání a základům daní. Naučené učivo budete procvičovt v účetním programu Pohoda. Založíte si fiktivní firmu a budete procvičovat.

Popis:

 Komu je kurz určen:

 1. Začátečníkům, kteří se chtějí naučit účetnictví.
 2. Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí – účetnictví, daně, daňová evidence a práce v účetním programu POHODA.
 3. Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oborů účetnictví a daňová evidence.
 4. Je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou. Studenti absolvují prezenčně v našem vzdělávacím centru: úvodní lekce + praktické procvičování + výuku účetního programu POHODA. Další témata studují dálkově prostřednictvím internetu.

 Co všechno se naučíte:

 • Účetnictví: Budete znát a umět celou účetní agendu. Začnete u jednoduchých účetních případů a potom přejdete ke složitějším účetním operacím. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Daně: Naučíte se orientovat v oblasti daní, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 • Daňovou evidenci: Dokážete samostatně zpracovat agendu daňové evidence.
 • Výpočetní systém Pohoda: Naučíte se používat výpočetní systém Pohoda – od nastavení účetní jednotky, přes jednotlivé účetní případy až po roční uzávěrku.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro účetní praxi potřebujete.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.
 • A ještě něco navíc: Budeme s Vámi i po ukončení Vašeho studia. Absolventům kurzu poskytujeme e-mailové konzultace po dobu 1 roku zdarma.

Obsah kurzu:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady. Stravné.
 • Přechodné účty.
 • Leasing.
 • Opravné položky.
 • Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR – základní přehled.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Vyplňování daňových přiznání.

4) Daňová evidence

 • Problematika daňová evidence majetku a závazků, příjmů a výdajů.
 • Evidence pohledávek a závazků, zásob, mezd.
 • Roční zúčtování.
 • Vyplňování daňových přiznání.

5) Účetní program v praxi (Účetní systém POHODA)

 • Základy využití PC v účetnictví.
 • Seznámení se s účetním systémem POHODA.
 • Jednotlivé moduly účetního systému POHODA.
 • Nácvik praktických příkladů.
 • Uzávěrka.

6) Procvičování na příkladech

Čas výuky:

Studujete dálkově. K nám přijdete na zahájení a úvod do účetnictví, dále na procvičování, praxi v účetním programu a závěrečný test.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První dny kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky účetnictví a vysvětlí Vám jeho základy.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa, na kterých lektoři vysvětlují jednotlivé oblasti účetnictví. Dále zde budete mít k dispozici studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + prezentace + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Procvičování s lektorem a praxe v účetním programu

 • Ke konci kurzu je pro Vás připravena další prezenční výuka, která bude obsahovat praktické procvičování s lektorem, konzultaci a praxi ve výpočetním programu POHODA.

Jak studium „na dálku“ vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 38 lekcí podle jednotlivých témat,
  • 53 videí, na kterých lektoři jednotlivá témata srozumitelně vysvětlují,
  • příklady a procvičování (téměř 500 otázek).
 • Podívejte se, na ukázku zde.

Doklad o absolvování:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Posluchači kurzu nemusí mít žádné vstupní znalosti.
 • Pokud kurz chcete studovat jako rekvalifikaci, je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.

Cena kurzu

12 000 Kč -20 %

9 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

5.3.2021 - 16.6.2021 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin + všední dny dle rozpisu)

Rozvrh:


5.3.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
6.3.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
12.3.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
13.3.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
19.3.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
20.3.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
26.3.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
27.3.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
16.4.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
23.4.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)

28.5.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
10.6.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program
11.6.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program
14.6.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program (nepovinné)
15.6.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program (nepovinné)
16.6.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program
16.6.2021
Zakončení kurzu
21.3.2021 - 16.6.2021 (5x Neděle + všední dny dle rozpisu)

Rozvrh:


21.3.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
28.3.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
11.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
18.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
16.5.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé
10.6.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program
11.6.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program
14.6.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program (dobrovolné)
15.6.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program (dobrovolné)
16.6.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program, test
9.4.2021 - 27.7.2021 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin + všední dny dle rozpisu)

Rozvrh:


9.4.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
10.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
16.4.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
17.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.4.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
24.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
14.5.2021, 17:00 - 20:05
Účetnictví pro pokročilé
28.5.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
4.6.2021, 17:00 - 20:00
Procvičování (nepovinné )
5.6.2021, 8:30 -15:10
Procvičování (nepovinné)
25.6.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
21.7.2021
8.30 - 14:30 Účetní program
22.7.2021
8.30 - 14:30 Účetní program
23.7.2021
8.30 - 14:30 Účetní program (nepovinné)
26.7.2021
8.30 - 14:30 Účetní program (nepovinné)
27.7.2021
8.30 - 14:30 Účetní program
27.7.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
3.5.2021 - 16.6.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


3.5.2021
Základy účetnictví
4.5.2021
Základy účetnictví
6.5.2021
Základy účetnictví
10.5.2021
Základy účetnictví
11.5.2021
Základy účetnictví
27.5.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
10.6.2021
Účetní program
11.6.2021
Účetní program
14.6.2021
Účetní program (nepovinné)
15.6.2021
Účetní program (nepovinné)
16.6.2021
Účetní program
16.6.2021
Zakončení kurzu
1.6.2021 - 27.7.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


1.6.2021
Základy účetnictví
2.6.2021
Základy účetnictví
3.6.2021
Základy účetnictví
7.6.2021
Základy účetnictví
8.6.2021
Základy účetnictví
18.6.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
21.7.2021
Účetní program
22.7.2021
Účetní program
23.7.2021
Účetní program (nepovinné)
26.7.2021
Účetní program (nepovinné)
27.7.2021
Účetní program
27.7.2021
Zakončení kurzu
8.7.2021 - 27.8.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


8.7.2021
Základy účetnictví
9.7.2021
Základy účetnictví
12.7.2021
Základy účetnictví
13.7.2021
Základy účetnictví
14.7.2021
Základy účetnictví
26.7.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
23.8.2021
Účetní program
24.8.2021
Účetní program
25.8.2021
Účetní program (nepovinné)
26.8.2021
Účetní program (nepovinné)
27.8.2021
Účetní program
27.8.2021
Zakončení kurzu
10.8.2021 - 10.9.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


10.8.2021
Základy účetnictví
11.8.2021
Základy účetnictví
12.8.2021
Základy účetnictví
13.8.2021
Základy účetnictví
16.8.2021
Základy účetnictví
30.8.2021
Procvičování
6.9.2021
Účetní program
7.9.2021
Účetní program
8.9.2021
Účetní program (nepovinné)
9.9.2021
Účetní program (nepovinné)
10.9.2021
Účetní program
10.9.2021
Zakončení kurzu
7.9.2021 - 22.10.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


7.9.2021
Základy účetnictví
8.9.2021
Základy účetnictví
9.9.2021
Základy účetnictví
10.9.2021
Základy účetnictví
13.9.2021
Základy účetnictví
22.9.2021
Procvičování
18.10.2021
Účetní program
19.10.2021
Účetní program
20.10.2021
Účetní program (nepovinné)
21.10.2021
Účetní program (nepovinné)
22.10.2021
Účetní program
22.10.2021
Zakončení kurzu
17.9.2021 - 21.12.2021 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin + všední dny dle rozpisu)

Rozvrh:


17.9.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
18.9.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
24.9.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
25.9.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
1.10.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
2.10.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
15.10.2021, 17:00 - 20:05
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
16.10.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
15.12.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program
16.12.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program
17.12.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program (nepovinné)
20.12.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program (nepovinné)
21.12.2021, 14:30 - 19:30
Účetní program
21.12.2021
Zakončení kurzu
4.10.2021 - 29.11.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


4.10.2021
Základy účetnictví
5.10.2021
Základy účetnictví
7.10.2021
Základy účetnictví
8.10.2021
Základy účetnictví
11.10.2021
Základy účetnictví
21.10.2021
Procvičování
15.11.2021
Účetní program
16.11.2021
Účetní program
18.11.2021
Účetní program (nepovinné)
19.11.2021
Účetní program (nepovinné)
29.11.2021
Účetní program
29.11.2021
Zakončení kurzu
1.11.2021 - 21.12.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


1.11.2021
Základy účetnictví
2.11.2021
Základy účetnictví
5.11.2021
Základy účetnictví
8.11.2021
Základy účetnictví
9.11.2021
Základy účetnictví
22.11.2021
Procvičování
15.12.2021
Účetní program
16.12.2021
Účetní program
17.12.2021
Účetní program (nepovinné)
20.12.2021
Účetní program (nepovinné)
21.12.2021
Účetní program
21.12.2021
Zakončení kurzu


Účetnictví a daňová evidence - rekvalifikační kurz dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479/2020-2/238. Rekvalifikace: Účetnictví a daňová evidence (v rozsahu 130 hodin teoretické výuky, z toho 39 prezenční formou a 91 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

V kurzu „Účetnictví a daňová evidence“ se naučíte zpracovávat účetnictví a vést daňovou evidenci. Také Vás seznámíme se zkálady daní. Probranou látku si procvičíte na příkladech z praxe.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Těm, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně,
 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit účetnictví.
 • Těm, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí – účetnictví, daně a daňová evidence.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oborů účetnictví a daňová evidence.
 • Je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou. Studenti absolvují úvodní lekce a závěrečné praktické procvičování prezenčně v našem vzdělávacím centru. Další témata studují dálkově prostřednictvím internetu.

Co všechno se naučíte:

 • Účetnictví: Budete znát a umět celou účetní agendu. Začnete u jednoduchých účetních případů a potom přejdete ke složitějším účetním operacím. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Daně: Naučíte se orientovat v oblasti daní, porozumíte silniční dani, DPPO, DPFO, DPH.
 • Daňovou evidenci: Dokážete samostatně zpracovat agendu daňové evidence.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro účetní praxi potřebujete.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.
 • A ještě něco navíc: Budeme s Vámi i po ukončení Vašeho studia. Absolventům kurzu poskytujeme e-mailové konzultace po dobu 1 roku zdarma.

Obsah kurzu:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zaúčtování mezd. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Nástup nového zaměstnance.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady. Stravné.
 • Přechodné účty.
 • Leasing.
 • Opravné položky.
 • Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR – základní přehled.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Vyplňování daňových přiznání.

4) Daňová evidence

 • Problematika daňová evidence majetku a závazků, příjmů a výdajů.
 • Evidence pohledávek a závazků, zásob, mezd.
 • Roční zúčtování.
 • Vyplňování daňových přiznání.

5) Procvičování na příkladech

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První dny kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky účetnictví a vysvětlí Vám jeho základy.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa, na kterých lektoři vysvětlují jednotlivé oblasti účetnictví. Dále zde budete mít k dispozici studijní materiály + procvičování + interaktivní testy + prezentace + e-book.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Na závěr procvičování s lektorem

 • Ke konci kurzu je pro Vás připraven další den prezenční výuky, který využijete pro praktické procvičování s lektorem a konzultaci.

Jak studium „na dálku“ vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 33 lekcí podle jednotlivých témat,
  • 48 videí, na kterých lektoři jednotlivá témata srozumitelně vysvětlují,
  • příklady a procvičování (téměř 500 otázek).
 • Podívejte se, na ukázku zde.

Doklad o absolvování:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Posluchači kurzu nemusí mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.

Cena kurzu

9 875 Kč -20 %

7 900 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

9.4.2021 - 29.6.2021 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin + všední dny dle rozpisu)

Rozvrh:


9.4.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
10.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
16.4.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
17.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
23.4.2021, 17:00 - 20:05
Procvičování (nepovinné)
24.4.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
14.5.2021, 17:00 - 20:05
Účetnictví pro pokročilé
4.6.2021, 17:00 - 20:00
Procvičování (nepovinné )
5.6.2021, 8:30 -15:10
Procvičování (nepovinné)
25.6.2021, 8:30 - 14:30
Daňová evidence
29.6.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
1.6.2021 - 29.6.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


1.6.2021
Základy účetnictví
2.6.2021
Základy účetnictví
3.6.2021
Základy účetnictví
7.6.2021
Základy účetnictví
8.6.2021
Základy účetnictví
18.6.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
25.6.2021
Daňová evidence
29.6.2021
Zakončení kurzu

8.7.2021 - 11.8.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


8.7.2021
Základy účetnictví
9.7.2021
Základy účetnictví
12.7.2021
Základy účetnictví
13.7.2021
Základy účetnictví
14.7.2021
Základy účetnictví
26.7.2021
Účetnictví pro pokročilé Procvičování
9.8.2021
Daňová evidence
11.8.2021
Zakončení kurzu

10.8.2021 - 3.9.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


10.8.2021
Základy účetnictví
11.8.2021
Základy účetnictví
12.8.2021
Základy účetnictví
13.8.2021
Základy účetnictví
16.8.2021
Základy účetnictví
30.8.2021
Procvičování
1.9.2021
Daňová evidence
3.9.2021
Zakončení kurzu

7.9.2021 - 7.10.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


7.9.2021
Základy účetnictví
8.9.2021
Základy účetnictví
9.9.2021
Základy účetnictví
10.9.2021
Základy účetnictví
13.9.2021
Základy účetnictví
22.9.2021
Procvičování
5.10.2021
Daňová evidence
7.10.2021
Zakončení kuru

17.9.2021 - 3.12.2021 (Pátek 17:10 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin + všední dny dle rozpisu)

Rozvrh:


17.9.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
18.9.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
24.9.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
25.9.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
1.10.2021, 17:00 - 20:05
Základy účetnictví
2.10.2021, 8:30 - 15:10
Základy účetnictví
15.10.2021, 17:00 - 20:05
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
16.10.2021, 8:30 - 15:10
Účetnictví pro pokročilé (nepovinné)
1.12.2021, 14:30 - 19:30
Daňová evidence
3.12.2021, 14:30 - 19:30
Zakončení kurzu

4.10.2021 - 3.11.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


4.10.2021
Základy účetnictví
5.10.2021
Základy účetnictví
7.10.2021
Základy účetnictví
8.10.2021
Základy účetnictví
11.10.2021
Základy účetnictví
21.10.2021
Procvičování
1.11.2021
Daňová evidence
3.11.2021
Zakončení kurzu

1.11.2021 - 3.12.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:


1.11.2021
Základy účetnictví
2.11.2021
Základy účetnictví
5.11.2021
Základy účetnictví
8.11.2021
Základy účetnictví
9.11.2021
Základy účetnictví
22.11.2021
Procvičování
1.12.2021
Daňová evidence
3.12.2021
Zakončení kurzuMzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky - rekvalifikační kurz dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21479/2020-2/238. Rekvalifikace: Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 36 prezenční formou a 84 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

V kurzu se naučíte celou mzdovou agendu od základů až po složitější případy. Budete umět pracovat v oblastech jako je – výpočet mzdy, zdravotní a sociální pojištění, pracovní neschopnost, daň z příjmů, zákoník práce a další. Probranou látku si procvičíte na příkladech z praxe. Teorii uvedete v praxi v účetním programu POHODA. Část kurzu budete studovat prezenčně v našem vzdělávacím centru, část dálkově prostřednictvím internetu.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit celou agendu mzdového účetnictví a zároveň chtějí znát její zpracování v programu POHODA.
 • Těm, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblasti mzdového účetnictví.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru mzdové účetnictví.
 • Všem, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou. Studenti absolvují úvodní lekce a závěrečné praktické procvičování prezenčně v našem vzdělávacím centru. Další témata studují dálkově prostřednictvím internetu.

Co všechno se naučíte:

 • Mzdové účetnictví: Budete znát a umět zpracovat celou oblast mzdového účetnictví. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Zákoník práce: Naučíte se orientovat v zákoníku práce.
 • Zdravotní, sociální a důchodové pojištění: Budete znát povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a bude je umět vyřešit.
 • Další témata: Naučíte se zpracovat – služební cesty, pracovní neschopnost, pracovní úrazy, srážky, daň z příjmů.
 • Výpočetní systém Pohoda: Naučíte se zpracovávat mzdové účetnictví ve výpočetním systému Pohoda.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku budete vysvětlovat a procvičovat na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro praxi ve mzdovém účetnictví potřebujete.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru mzdové účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

 1. Role mzdové účetní: Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Personální evidence. Zásady pro zpracování osobních údajů.
 2. Zákoník práce: Pracovní poměr. Pracovní smlouvy. Dohody. Pracovní doba. Překážky v práci.
 3. Odměňování: Mzda a plat. Příplatky. Průměrný výdělek.
 4. Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení: Povinnosti účastníků. Výše pojistného a způsob výpočtu.
 5. Daň z příjmů: Roční zúčtování daně. Nezdanitelné částky. Slevy na dani a daňové zvýhodnění.
 6. Pracovní neschopnost: Dočasná pracovní neschopnost. Náhrada mzdy. Dávky nemocenského pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 7. Srážky: Druhy srážek. Postup provádění srážek.
 8. Důchodové pojištění: Důchodový systém ČR. Evidenční listy důchodového pojištění.
 9. Odškodnění pracovních úrazů: Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 10. Náhrady za služební cesty: Platná legislativa. Cestovní výdaje. Zahraniční pracovní cesta. Druhy cestovních náhrad.
 11. Příklady k procvičování a konzultace
 12. Mzdové účetnictví na počítači (Účetní systém POHODA): Nastavení SW POHODA. Založení karty zaměstnance, výběr pracovního poměru, výběr pojišťovny, přiřazení slev na dani. Mzdová uzávěrka – docházka, srážky, zpracování mezd, zaúčtování mezd, interní doklady, ostatní závazky. Tiskové sestavy – nástup a výstup, roční zúčtování, měsíční uzávěrka, úrazové pojištění (čtvrtletní), roční zúčtování, evidenční list důchodového zabezpečení. Formuláře.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První den kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky mzdového účetnictví a vysvětlí Vám jeho základy.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa, na kterých lektoři vysvětlují jednotlivé oblasti mzdového účetnictví. Dále zde budete mít k dispozici studijní materiály + procvičování + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Na závěr procvičování s lektorem a praxe ve výpočetním programu POHODA

 • Ke konci kurzu je pro Vás připravená několikadenní prezenční výuka, kterou využijete pro praktické procvičování s lektorem a konzultaci. V naší počítačové učebně se naučíte pracovat ve výpočetním programu POHODA.

Jak studium „na dálku“ vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 13 lekcí podle jednotlivých témat
  • 19 videí
  • testy
 • Podívejte se, jak náš on-line kurz vypadá.

Doklad o absolvování:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.

Cena kurzu

9 000 Kč -20 %

7 200 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

2.6.2021 - 29.6.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


2.6.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
4.6.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
7.6.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
8.6.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
10.6.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
16.6.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
22.6.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program
23.6.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program (nepovinné)
24.6.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program (nepovinné)
29.6.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
12.7.2021 - 30.9.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


12.7.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
13.7.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
14.7.2021, 9:00 - 15:00
Daň z příjmů
15.7.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
16.7.2021, 8:30 - 14:30
Zdravotní pojištění
19.7.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
23.9.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program
24.9.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program (nepovinné)
27.9.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program (nepovinné)
30.9.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
16.8.2021 - 30.9.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


16.8.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
17.8.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
18.8.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
19.8.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
23.8.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
26.8.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
23.9.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program
24.9.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program (nepovinné)
27.9.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program (nepovinné)
30.9.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
7.9.2021 - 30.9.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


7.9.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
8.9.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
9.9.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
10.9.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
13.9.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
20.9.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
23.9.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program
24.9.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program (nepovinné)
27.9.2021, 8:30 - 14:30
Mzdový program (nepovinné)
30.9.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
4.10.2021 - 27.9.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


4.10.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
5.10.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
7.10.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
8.10.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
11.10.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
18.10.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
22.10.2021, 14:30 - 19:30
Mzdový program
25.10.2021, 14:30 - 19:30
Mzdový program (nepovinné)
26.10.2021, 14:30 - 19:30
Mzdový program (nepovinné
27.10.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
2.11.2021 - 30.9.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


2.11.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
3.11.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
5.11.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
8.11.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
9.11.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
16.11.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
23.11.2021, 14:30 - 19:30
Mzdový program
24.11.2021, 14:30 - 19:30
Mzdový program (nepovinné)
25.11.2021, 14:30 - 19:30
Mzdový program (nepovinné)
30.11.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu


PERSONALISTA - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17301//2020-1/180. Rekvalifikace: Personalista (PK; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 37 hodin prezenčně a 83 hodin distančně).

Cíle kurzu:

Kurz probíhá dálkovou formou studia. Některá témata budete studovat prezenčně v našem vzdělávacím centru a další dálkově prostřednictvím internetu. Naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Začátečníkům, kteří chtějí získat znalosti z oblasti personalistiky.
 • Všem, kteří si chtějí doplnit nebo připomenout znalosti z oblasti personalistiky.
 • Těm, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci „Personalista“.
 • Zájemcům, kteří se chtějí připravit na zkoušku profesní kvalifikace Personalista.
 • Všem, kteří chtějí absolvovat ZKOUŠKU PROFESNÍ KVALIFIKACE V HODOTĚ 3 500 Kč v rámci tohoto kurzu ZDARMA.
 • Všem, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou.

Co všechno se naučíte:

 • Personální činnosti a personální management: Budete vědět, jak si poradit v oblastech – získávání nových pracovníků, obsazování pracovních míst, řízení a plánování kariéry. Seznámíte se s pravidly motivace, hodnocení pracovníků a managementu.
 • Pracovní právo: Naučíte se orientovat v zákoníku práce a dalších zákonech z oblasti pracovního práva.
 • Obchodní právo: Získáte základní znalosti obchodního práva.
 • Odměňování a mzdy: Budete se věnovat procesu odměňování pracovníků, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, mzdovému systému a podnikové ekonomice.
 • Komunikační dovednosti: Dozvíte se, jak řešit konflikty v pracovním týmu, jak prezentovat a vyjednávat.
 • Personální písemnosti: Vyzkoušíte si na počítači zpracovávat personální písemnosti.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru personalistika. Obdržíte 2 Osvědčení:
  • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT ČR;
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Obsah kurzu:

 1. Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců.  Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu.
 2. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců z organizace. Trendy v personálním řízení.
 3. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění.
 4. Pracovní právo: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Změny pracovního poměru. Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů.  Listina základních práv a svobod.  Antidiskriminační zákon.
 5. Obchodní právo: Základy obchodního práva. Obchodní smlouvy.
 6. Komunikační dovednosti: Komunikace v týmu. Zvládání náročných komunikačních dovedností. Komunikace verbální a neverbální. Vyjednávání.
 7. Manažerské dovednosti: Psychologie osobnosti. Stres management. Time management. Syndrom vyhoření.
 8. Řízení projektů: Základy projektového řízení. Fáze projektu. Rizika projektu. Role členů projektu.
 9. Personální marketing: Základy personálního marketingu. Marketingový mix. Komunikační mix. Personální výzkum. Značka zaměstnavatele.
 10. Ekonomický modul: Základy ekonomiky. Podniková ekonomika.
 11. Písemná komunikace: Tvorba písemností dle ČSN 01 6910. Pravidla pro psaní textů. Datové schránky. Archivace a skartace.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • Témata pracovní právo, personální činnosti a personální management budete studovat v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky personalistiky.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa + studijní materiály + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 • Podívejte se, jak náš on-line studijní systém vypadá.

3) Závěrečná zkouška

 • Závěrečná zkouška probíhá prezenčně v našem vzdělávacím centru.

Doklad o absolvování:

 • Absolvent tohoto kurzu obdrží 2 osvědčení – Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. (Osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu, má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.)

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Po kvalitních personalistech je velká poptávka.

Cena kurzu

11 250 Kč -20 %

9 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

13.5.2021 - 28.6.2021 (9:00 - 14:00 hodin)

Rozvrh:


13.5.2021, 9:00 - 14:00
Personální činnosti
25.5.2021, 9:00 - 14:00
Personální činnosti
26.5.2021, 9:00 - 14:00
Pracovní právo
3.6.2021, 9:00 - 14:00
Právní předpisy
15.6.2021, 9:00 - 14:00
Personální management
24.6.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní právo
28.6.2021, 9:00 - 13:00
ZkouškaRozvrh:


4.10.2021, 9:00 - 14:00
Právo
6.10.2021, 9:00 - 14:00
Personální činnosti
12.10.2021, 9:00 - 14:00
Právo
14.10.2021, 9:00 - 14:00
Právo
22.10.2021, 9:00 - 14:00
Odměňování a mzdy
3.11.2021, 14:30 - 19:30
Personální management
23.11.2021, 9:00 - 13:00
Zkouška
Mzdové účetnictví - rekvalifikační kurz - dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17299/2020-1/179. Rekvalifikace: Mzdové účetnictví (v rozsahu 80 hodin teoretické výuky, z toho 24 prezenční formou a 56 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

Tento kurz je vhodný k přípravě pro práci v oboru mzdové účetnictví. Budete se učit celou agendu mzdové účetní od základů až po náročnější případy. Úvodní lekce a závěrečné procvičování absolvujete prezenčně v našem vzdělávacím centru. Další témata budete studovat dálkově prostřednictvím internetu. Probranou látku si procvičíte na příkladech z praxe.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit celou agendu mzdového účetnictví
 • Těm, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblasti mzdového účetnictví.
 • Všem, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru mzdové účetnictví.
 • Všem, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou. Studenti absolvují úvodní lekce a závěrečné praktické procvičování prezenčně v našem vzdělávacím centru. Další témata studují dálkově prostřednictvím internetu.

Co všechno se naučíte:

 • Mzdové účetnictví: Budete znát a umět zpracovat celou oblast mzdového účetnictví. Vše si vyzkoušíte a procvičíte na příkladech z praxe.
 • Zákoník práce: Naučíte se orientovat v zákoníku práce.
 • Zdravotní, sociální a důchodové pojištění: Budete znát povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a bude je umět vyřešit.
 • A spoustu dalších témat: Naučíte se zpracovat – služební cesty, pracovní neschopnost, pracovní úrazy, srážky, daň z příjmů.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku budete  procvičovat na příkladech z praxe.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro praxi ve mzdovém účetnictví potřebujete.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru mzdové účetnictví – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

 1. Role mzdové účetní: Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Personální evidence. Zásady pro zpracování osobních údajů.
 2. Zákoník práce: Pracovní poměr. Pracovní smlouvy. Dohody. Pracovní doba. Překážky v práci.
 3. Odměňování: Mzda a plat. Příplatky. Průměrný výdělek.
 4. Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení: Povinnosti účastníků. Výše pojistného a způsob výpočtu.
 5. Daň z příjmů: Roční zúčtování daně. Nezdanitelné částky. Slevy na dani a daňové zvýhodnění.
 6. Pracovní neschopnost: Dočasná pracovní neschopnost. Náhrada mzdy. Dávky nemocenského pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 7. Srážky: Druhy srážek. Postup provádění srážek.
 8. Důchodové pojištění: Důchodový systém ČR. Evidenční listy důchodového pojištění.
 9. Odškodnění pracovních úrazů: Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 10. Náhrady za služební cesty: Platná legislativa. Cestovní výdaje. Zahraniční pracovní cesta. Druhy cestovních náhrad.
 11. Příklady k procvičování a konzultace

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • První den kurzu studujete v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky mzdového účetnictví a vysvětlí Vám jeho základy.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa, na kterých lektoři vysvětlují jednotlivé oblasti mzdového účetnictví. Dále zde budete mít k dispozici studijní materiály + procvičování + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Na závěr procvičování s lektorem

 • Ke konci kurzu je pro Vás připravená několikadenní prezenční výuka, kterou využijete pro praktické procvičování s lektorem a konzultaci.

Jak studium „na dálku“ vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 13 lekcí podle jednotlivých témat
  • 19 videí
  • testy
 • Podívejte se, jak náš on-line kurz vypadá.

Doklad o absolvování kurzu:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání a posune Vás do praxe. Zároveň je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Pokud kurz chcete studovat jako rekvalifikaci, je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Cena kurzu

8 125 Kč -20 %

6 500 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

2.6.2021 - 29.6.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


2.6.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování, Procvičování
4.6.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
7.6.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
8.6.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění (nepovinné)
10.6.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění (nepovinné)
16.6.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
18.6.2021, 8:30 - 14:30
Procvičování
29.6.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

12.7.2021 - 28.7.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


12.7.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
13.7.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
14.7.2021, 9:00 - 15:00
Daň z příjmů
15.7.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění (nepovinné)
16.7.2021, 8:30 - 14:30
Zdravotní pojištění (nepovinné)
19.7.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
28.7.2021, 8:30 - 14:30
Procvičování
28.7.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

16.8.2021 - 31.8.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


16.8.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
17.8.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
18.8.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
19.8.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění (nepovinné)
23.8.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění (nepovinné)
26.8.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
31.8.2021, 8:30 - 14:30
Procvičování
31.8.2021, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
7.9.2021 - 30.9.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


7.9.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
8.9.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
9.9.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
10.9.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění (nepovinné)
13.9.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění (nepovinné)
20.9.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
30.9.2021, 8:30 - 14:30
Procvičování
30.9.2021
Zakončení kurzu
4.10.2021 - 27.10.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


4.10.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
5.10.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
7.10.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
8.10.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění (nepovinné)
11.10.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění (nepovinné)
18.10.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
27.10.2021, 8:30 - 14:30
Procvičování
27.10.2021
Zakončení kurzu
2.11.2021 - 30.11.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


2.11.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
3.11.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
5.11.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění (nepovinné)
8.11.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění (nepovinné)
9.11.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
16.11.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
30.11.2021, 8:30 - 14:30
Procvičování
30.11.2021
Zakončení kurzu
1.12.2021 - 20.12.2021 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:


1.12.2021, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
2.12.2021, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
3.12.2021, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
6.12.2021, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění (nepovinné)
8.12.2021, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění (nepovinné)
16.12.2021, 8:30 - 14:30
Srážky (nepovinné)
20.12.2021, 8:30 - 14:30
Procvičování
20.12.2021
Zakončení kurzu


SPECIALISTA MARKETINGU - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17296/2020-1/178. Rekvalifikace: Specialista marketingu (PK; v rozsahu 100 hodin teoretické výuky, z toho 31 prezenční formou a 69 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

Kurz probíhá dálkovou formou studia. Některá témata budete studovat prezenčně v našem vzdělávacím centru a další dálkově prostřednictvím internetu. Marketing, reklama a komunikace nás baví a rádi předáváme dál, co jsme se naučili, zjisti, zažili během své praxe. Mimo jiné se zaměříme na internetový marketing, vytvoříme vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum. Prozradíme, jak funguje psychologie reklamy. To vše na základě našich zkušeností – lidí z marketingové sféry.

Popis:

Pro koho je kurz vhodný pro:

 • Začátečníky, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblastí marketing, reklama, komunikace.
 • Všechny, jenž chtějí získat novou profesní kvalifikaci v oboru marketing.
 • Ty, kteří již mají zkušenosti z oborů marketing a reklama a potřebují si doplnit vzdělání,
 • Podnikatele a manažery, jenž se chtějí naučit rozvíjet marketingové aktivity své firmy / organizace,
 • Všechny, kteří chtějí absolvovat ZKOUŠKU PROFESNÍ KVALIFIKACE V HODOTĚ 4 000 Kč v rámci tohoto kurzu ZDARMA.
 • Všem, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou.

Co všechno se naučíte:

 • Základy marketingu: Provedeme Vás světem marketingu. Naučíte se například – co je to marketingový mix, produktová strategie, podnikatelská koncepce, firemní styl a také jak používat SWOT analýzu a sestavit marketingový plán.
 • Internetový marketing: Budete se věnovat reklamě na internetu, tvorbě webových stránek, PPC kampaním a sociálním sítím.
 • Marketing mimo oblast internetu: Nevynecháme ani reklamu mimo svět internetu. Podíváme se na možnosti sdělovacích prostředků a tištěné reklamy.
 • Marketingový výzkum: V průběhu kurzu si otestujete vlastní marketingový výzkum.
 • Komunikační kampaň: V rámci výuky si vyzkoušíte sestavit komunikační kampaň.
 • Komunikační dovednosti: Budete rozvíjet své komunikační dovednosti. Naučíte se, jak postupovat při prezentaci a vyjednávání.
 • Získáte znalosti, rady a tipy od profesionálů, kteří Vám předají své zkušenosti z jednotlivých oborů.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru marketing. Obdržíte 2 Osvědčení:
  • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT ČR;
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Specialista / Specialista marketingu, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Obsah kurzu:

1) Marketing v dnešním světě

 • Marketing v dnešním světe: význam a cíle, potřeby a přání, poptávka a tržní nabídka
 • Marketing management: řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky
 • Marketingový proces: strategie, plánování, marketingový mix, SWOT analýza, kontrola
 • Podnikatelské koncepce: základy typy
 • Marketingový plán
 • Firemní styl

2) Marketingové prostředí

 • Dodavatelé, zákazníci, konkurenti, zprostředkovatelé
 • Analýza konkurence, konkurenční strategie

3) Produktová strategie, cena, distribuce

 • Značka a její použití
 • Produkty a služby
 • Cenotvorba: obecné postupy tvorby cen
 • Distribuce: tvorba distribučního systému
 • Velkoobchod, maloobchod

4) Komunikace v marketingu

 • Marketingová komunikace
 • Reklama, podpora prodeje a public relations
 • Osobní prodej a přímý marketing
 • Komunikační  kampaň

5) Komunikační dovednosti

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Komunikace z pohledu psychologie
 • Komunikace verbální a neverbální
 • Řeč těla
 • Komunikace v týmu
 • Prezentace

6) Internetový marketing

 • Hlavní pilíře internetového marketingu
 • Chování uživatelů na Internetu
 • Internetová reklama
 • Proces tvorby webových stránek
 • PPC kampaně, sociální sítě a další možnosti propagace na Internetu
 • Ukázka slidů z prezentace
 • Zde je možnost spustit ukázkové video

7) Marketing v médiích mimo oblast Internetu

 • Off-line komunikace
 • Sdělovací prostředky
 • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba

8) Marketingový výzkum

 • Techniky výzkumu
 • Informace: jejich získávání, třídění, využívání
 • Marketingový dotazník: tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků

9) Řízení projektů

 • Základy projektového řízení
 • Fáze projektu
 • Rizika projektu

10) Personální marketing:

 • Základy personálního marketingu. Marketingový mix. Komunikační mix. Personální výzkum. Značka zaměstnavatele.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • Témata základy marketingu, marketingový výzkum a marketingové strategie budete studovat v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky marketingu.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa + studijní materiály + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Závěrečná zkouška

 • Závěrečná zkouška probíhá prezenčně v našem vzdělávacím centru.

Jak dálkové studium vypadá:

 • Dostanete přístup do studijního systému, který obsahuje:
  • 13 lekcí podle jednotlivých témat
  • 22 videí
  • příklady a procvičování

Doklad o absolvování:

 • Absolvent tohoto kurzu obdrží 2 osvědčení – Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace Specialista / Specialista marketingu, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. (Osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu, má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.)

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Skvělé uplatnění

Po kvalitních marketérech je velká poptávka.

Cena kurzu

9 875 Kč -20 %

7 900 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

Rozvrh:


20.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
27.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový výzkum
28.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
7.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
10.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing On-line
11.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing On-line
24.6.2021, 9:00 - 14:00
Zkouška

Rozvrh:


6.10.2021, 9:00 - 14:00
Význam marketingu, Marketing management, Strategický marketing
12.10.2021, 9:00 - 14:00
Strategický marketing, SWOT analýza
13.10.2021, 14:30 - 19:30
Produktová strategie
19.10.2021, 9:00 - 14:00
Online marketing
20.10.2021, 9:00 - 14:00
Online marketing (nepovinné)
26.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán, výzkum
4.11.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán + Workshop (nepovinné)
11.11.2021, 9:00 - 14:00
Procvičování, Zkouška


Základy podnikání - rekvalifikační kurz dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17296/2020-1/178. Rekvalifikace: Základy podnikání (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 36 prezenční formou a 84 hodin distanční formou studia).

Cíle kurzu:

Kurz „Základy podnikání – jak na to“ Vás seznámí s tím, co je potřeba pro zahájení a úspěšné podnikání. Sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte se orientovat v marketingu, reklamě a komunikaci. Zaměříte se na ekonomii, právo a daně. Kurz je sestaven na základě zkušeností a praxe dlouholetých podnikatelů z různých oblastí. Kombinuje prezenční a dálkové studium.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří chtějí začít podnikat nebo již podnikají a rádi by se orientovali v oblastech – marketing, ekonomie, pracovní a obchodní právo, komunikace, účetnictví, daně. Součástí kurzu je sestavení vlastního podnikatelského záměru / plánu na míru podnikatele.
 • Těm, kteří mají o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště jim nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou.

Co všechno se naučíte:

 • Podnikatelský záměr: Sestavíte si vlastní podnikatelský plán.
 • Pracovní a obchodní právo: Naučíte se orientovat v zákoníku práce. Získáte základní znalosti obchodního práva.
 • Komunikační dovednosti: Budete rozvíjet své komunikační dovednosti. Naučíte se, jak postupovat při prezentaci, vyjednávání, řešení konfliktů.
 • Ekonomie: Naučíte se vnímat ekonomii z pohledu podnikatele.
 • Marketing: Seznámíte se metodami marketingu, s marketingovou komunikací a marketingovým mixem.
 • Daně a daňová evidence: Naučíte se orientovat v daních a základech daňové evidence.
 • MS PowerPoint: Vytvoříte prezentace v MS PowerPoint.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Obsah:

1) Podnikatelský plán / záměr:

 • Struktura a náležitosti podnikatelského plánu
 • Sestavení vlastního podnikatelského plánu

2) Komunikační dovednosti:

 • Prezentace
 • Vyjednávání
 • Zvládání náročných situací

3) Marketing:

 • Základy marketingu
 • Marketing management
 • Marketingová komunikace
 • Marketingový mix

4) Ekonomie:

 • Základy ekonomiky
 • Tržní ekonomika
 • Podniková ekonomika
 • Finanční řízení podniku
 • Peněžní a kapitálový trh
 • Bankovnictví a pojišťovnictví

5) Obchodní právo:

 • Základy obchodního práva
 • Obchodní smlouvy

6) Pracovní právo:

 • Zákoník práce
 • Pracovněprávní vztahy

7) MS Excel a MS PowerPoint:

 • Základy programu Microsoft Excel
 • Vytvoření prezentace v programu Power Point

8) Daně:

 • Zákon o DPH
 • Daň z příjmů
 • Silniční daň
 • Ostatní daně

9) Daňová evidence:

 • Zákony a předpisy
 • Evidenční knihy, doklady
 • Roční zúčtování
 • Vyplnění daňového přiznání

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • Prezenční studium probíhá v našem vzdělávacím centru a obsahuje – zahájení kurzu, vysvětlení a sestavení podnikatelského plánu, předání informací z důležitých oblastí podnikání. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky podnikání.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa + studijní materiály + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Závěrečná zkouška

 • Závěrečná zkouška probíhá prezenčně v našem vzdělávacím centru.

Doklad o absolvování:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).

Cena kurzu

7 000 Kč -20 %

5 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

Rozvrh:


13.5.2021, 14:30 - 19:30
Podnikatelský plán
14.5.2021, 9:00 - 14:00
Právní předpisy
20.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
27.5.2021, 14:30 - 19:30
Podnikatelský plán
24.6.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní právo
29.6.2021, 9:00 - 14:00
Podnikatelský plán
29.6.2021
Zakončení kurzu

Rozvrh:


4.10.2021, 9:00 - 14:00
Právo
6.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
8.10.2021, 14:30 - 19:30
Podnikatelský plán
14.10.2021, 9:00 - 14:00
Právo
12.11.2021, 14:30 - 19:30
Podnikatelský plán
24.11.2021, 9:00 - 14:00
Podnikatelský plán
24.11.2021
Zakončení kurzu


Manažer - rekvalifikační kurz dálkově
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-21478//2020-3/237. Rekvalifikace: Manažer (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, z toho 37 hodin prezenčně a 83 hodin distančně).

Cíle kurzu:

Získat informace z oblastí práva, personalistiky, marketingu, manažerského účetnictví, daní, ekonomie, psychologie, komunikace a naučit se je uplatňovat v praktickém životě manažera. Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří chtějí rozšířit své znalosti z oblastí souvisejících s prací manažera.
 • Těm, kteří chtějí obdržet osvědčení o rekvalifikaci z oboru management.
 • Každému, kdo má o obor zájem, avšak časové možnosti nebo vzdálenost bydliště mu nedovoluje navštěvovat celý kurz prezenčně. Kurz je vhodný pro ty, kteří chtějí kombinovat on-line studium s prezenční výukou.

Co všechno se naučíte:

 • Pracovní a obchodní právo: Naučíte se orientovat v zákoníku práce. Získáte základní znalosti obchodního práva.
 • Komunikační dovednosti: Budete rozvíjet své komunikační dovednosti. Naučíte se, jak postupovat při prezentaci, vyjednávání, řešení konfliktů.
 • Manažerské účetnictví, ekonomie: Naučíte se vnímat ekonomii a účetnictví z pohledu manažera.
 • Personální management: Budete vědět, jak si poradit v oblastech – získávání nových pracovníků, hodnocení pracovníků a odměňování. Seznámíte se s pravidly vedení týmu, pracovní motivace, plánování kariéry.
 • Manažerské dovednosti: Budete se věnovat procesu řízení, stylům řízení a dále také time managementu, stres managementu.
 • Marketing: Seznámíte se metodami marketingu, s marketingovou komunikací a marketingovým mixem.
 • Naučíme Vás přesně to, co pro manažerskou praxi budete potřebovat.

Co dalšího získáte:

 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru management – absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR, které nahrazuje vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

 1. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců z organizace. Trendy v personálním řízení.
 2. Řízení projektů: Základy projektového řízení.
 3. Marketing: Marketing management. Marketingový mix. Marketingová komunikace.
 4. Pracovní právo: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. 
 5. Obchodní právo: Základy obchodního práva. Obchodní smlouvy.
 6. Ekonomie: Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Peněžní a kapitálový trh.
 7. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace.
 8. Manažerské účetnictví: Základy účetnictví. Sledování hospodaření podniku. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy. Účetní výkazy. Rozhodovací procesy. Kalkulace. Plány a rozpočty. Finanční analýza.
 9. Komunikační dovednosti: Komunikace verbální a neverbální. Řeč těla. Komunikace v týmu. Vyjednávání. Styly vyjednávání. Příprava na vyjednávání. Zvládání náročných komunikačních situací. Manipulativní techniky a jak na ně. Asertivní práva. Zásady přímé komunikace. Prezentace. Zvládání trémy.
 10. Manažerské dovednosti: Psychologie osobnosti. Stres management. Time management. Syndrom vyhoření.

Jak vše probíhá:

Kurz kombinuje prezenční výuku a dálkové studium prostřednictvím internetu.

1) Prezenční studium

 • Témata právo, manažerské účetnictví a personální management budete studovat v naše vzdělávacím centru prezenčně. Naši lektoři Vás uvedou do problematiky managementu.

2) Dálkové studium

Další část studia probíhá dálkově.

 • Dostanete přístup do on-line studijního systému.
 • Jsou zde pro Vás připravená  videa + studijní materiály + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Tuto část kurzu můžete studovat podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

3) Závěrečná zkouška

 • Závěrečná zkouška probíhá prezenčně v našem vzdělávacím centru.

Doklad o absolvování:

 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které nahrazuje školní vzdělání.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání .

Cena kurzu

7 000 Kč -20 %

5 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

20.5.2021 - 25.6.2021 (9:00 - 14:00 hodin)

Rozvrh:


20.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
26.5.2021, 9:00 - 14:00
Pracovní právo
3.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
10.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
11.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
23.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti (nepovinný bonus)
24.6.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní právo
25.6.2021, 14:00 - 16:00
Zakončení kurzu

Rozvrh:


1.10.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Psychologie komunikace
4.10.2021, 9:00 - 14:00
Právo
6.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketing (nepovinný bonus)
14.10.2021, 9:00 - 14:00
Právo
15.10.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
25.10.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
26.10.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské účetnictví
22.11.2021, 14:30 - 16:30
Zakončení kurzu