Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

Kurzy Mzdové účetnictví

Foto z výuky

Nabízíme tyto kurzy:

Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-13597/2021-2.

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří chtějí získat ucelené znalosti a praktické dovednosti v oblasti mzdového účetnictví a zároveň se chtějí naučit zpracovávat mzdovou agendu v počítačovém systému POHODA
 • Začátečníkům, kteří si chtějí mzdové účetnictví osvojit - pro studium v tomto kurzu nejsou potřeba žádné předchozí znalosti
 • Těm, kteří si chtějí mzdové účetnictví zopakovat a procvičit na příkladech
 • Zájemcům o rekvalifikaci v oboru mzdové účetnictví

Co získáte:

 • 120 hodin výuky, která Vám poskytne ucelené znalosti pro práci v oblasti mzdového účetnictví. 
 • Naučíte se mzdovou agendu zpracovávat v účetním programu POHODA.
 • Získáte komplexní přehled v problematice mzdové agendy. Naučíte se provádět všechny činnosti mzdové agendy - od výběru a uzavření vhodného druhu pracovního poměru až po výplatu a zaúčtování mezd.
 • Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění, náhradách za pracovní neschopnosti, srážkách ze mzdy.
 • Budete znát problematiku daně z příjmu fyzických osob týkající se mezd. 
 • Budete probíranou látku procvičovat na praktických příkladech, které mohou v reálném životě nastat. Chceme Vás maximálně připravit na provádění skutečné pracovní agendy mzdového účetnictví.
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si probranou látku.
 • Pomocník mzdové účetníPosluchači kurzu od nás získají dárek - publikaci Pomocník mzdové účetní od nakladatelství Poradce, která obsahuje údaje nezbytné pro každodenní práci v oblasti mzdového účetnictví.
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru mzdové účetnictví.
 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Popis kurzu:

Kurz se skládá ze 3 odborných částí, obsahuje také procvičování a konzulace:

1) Teorie mzdového účetnictví

 • Právní formy subjektů, role mzdové účetní. Personální evidence. Harmonogram prací.
 • Zákoník práce.
 • Pracovní poměr, dohody. Závislá práce. Pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba. Dovolená. Překážky v práci. Odměňování. Mzda, plat, jiné náhrady. Výplata a splatnost. Průměrný výdělek.
 • Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení. Rozsah pojištění. Povinnost účastníků. Výše pojistného a způsob výpočtu.
 • Daň z příjmů. Vymezení příjmů. Slevy na dani a daňové zvýhodnění. Roční zúčtování daně, nezdanitelné částky.
 • Pracovní neschopnost. Dočasná pracovní neschopnost. Vznik a zánik pojištění. Náhrada mzdy za DPN. Podmínky nároku. Dávky nemocenského pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 • Srážky. Druhy srážek. Možnost srážet. Pořadí srážek. Postup provádění srážek. Osobní bankrot.
 • Důchodové pojištění. Povinnost ZMV. Důchodový systém ČR. Evidenční listy důchodového pojištění.
 • Pracovní úrazy. Odškodnění pracovních úrazů, náhrada škody. Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úraz a nemoc z povolání. Likvidace. Nároky ZMC.
 • Procvičování na příkladech z praxe a konzultace.

2) Mzdová a personální agenda

 • Osobní složky zaměstnanců. Náležitosti pracovních smluv a práce konané mimo pracovní poměr. Ochrana osobních údajů.
 • Výběrová řízení, motivace, propouštění pracovníků, pracovní posudek, delegování odpovědnosti, vztahy na pracovišti.
 • Procvičování na příkladech z praxe a konzultace.

3) Mzdové účetnictví na počítači (Účetní systém POHODA)

 • Nastavení SW POHODA.
 • Založení karty zaměstnance, výběr pracovního poměru, výběr pojišťovny, přiřazení slev na dani.
 • Mzdová uzávěrka - docházka, srážky, zpracování mezd, zaúčtování mezd, interní doklady, ostatní závazky.
 • Tiskové sestavy - nástup a výstup, roční zúčtování, měsíční uzávěrka, úrazové pojištění (čtvrtletní), roční zúčtování, evidenční list důchodového zabezpečení.
 • Formuláře.

4) Procvičování na příkladu z praxe a konzultace.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. 
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.
 • Více podrobností najdete zde.

Kdy kurz probíhá:

 • Celkový počet vyučovacích hodin: 120 
 • Kurz je měsíční
 • Kurz začíná každý měsíc
 • Obvykle probíhá kurz dopolední od 8:30 do 14:30 hodin

OsvědčeníDoklad o absolvování:

Absolventi kurzu odbrží Osvědčení o rekvalifikaci, které je akreditované MŠMT ČR a nahrazuje školní vzdělánív oboru

Cena kurzu

21 200 Kč -20 %

17 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů: 

4.9.2023 - 29.9.2023 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

4.9.2023, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
5.9.2023, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
6.9.2023, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
11.9.2023, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
12.9.2023, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
13.9.2023, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
14.9.2023, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
15.9.2023, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
18.9.2023, 8:30 - 14:30
Srážky
19.9.2023, 8:30 - 14:30
Cestovní náhrady
20.9.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
21.9.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
22.9.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
25.9.2023, 8:30 - 14:30
Mzdový program
26.9.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
27.9.2023, 8:30 - 14:00
Mzdový program
29.9.2023, 8:30 - 14:30
Mzdový program, Procvičování
29.9.2023
Zakončení kurzu
2.10.2023 - 31.10.2023 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

2.10.2023, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
3.10.2023, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
4.10.2023, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
5.10.2023, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
9.10.2023, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
10.10.2023, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
11.10.2023, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
13.10.2023, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
16.10.2023, 8:30 - 14:30
Srážky
17.10.2023, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
18.10.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
19.10.2022, 8:30 - 14:30
Procvičování
25.10.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
26.10.2023, 8:30 - 14:30
Mzdový program
27.10.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
30.10.2023, 8:30 - 14:30
Mzdový program
31.10.2023, 8:30 - 14:30
Mzdový program, Procvičování
31.10.2023
Zakončení kurzu
1.11.2023 - 30.11.2023 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.11.2023, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
2.11.2023, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
3.11.2023, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
6.11.2023, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
7.11.2023, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
8.11.2023, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění, Odměňování
13.11.2023, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
14.11.2023, 8:30 - 14:30
Srážky
15.11.2023, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
20.11.2023, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
22.11.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
23.11.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
24.11.2023, 8:30 - 14:30
Mzdový program
27.11.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
28.11.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
29.11.2023, 8:30 - 14:30
Mzdový program
30.11.2023, 8:30 - 14:00
Mzdový program

1.12.2023 - 10.1.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.12.2023, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
4.12.2023, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
5.12.2023, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
6.12.2023, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
7.12.2023, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
11.12.2023, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
12.12.2023, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
14.12.2023, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
15.12.2023, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu, Procvičování
18.12.2023, 8:30 - 14:30
Srážky
19.12.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
2.1.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
3.1.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
4.1.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
8.1.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
9.1.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
10.1.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program, Procvičování
10.1.2024
Zakončení kurzu
5.2.2024 - 27.2.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

5.2.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
6.2.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
7.2.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
8.2.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
12.2.2024, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
12.2.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
13.2.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
14.2.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
15.2.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
16.2.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
19.2.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
20.2.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
21.2.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
22.2.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
23.2.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
26.2.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
27.2.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
27.2.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
1.3.2024 - 27.3.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.3.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
4.3.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
5.3.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
6.3.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
7.3.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
8.3.2024, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
11.3.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
12.3.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnosti
13.3.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
14.3.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
15.3.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
19.3.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
20.3.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
21.3.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
22.3.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
25.3.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
27.3.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
27.3.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu2.4.2024 - 30.4.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

2.4.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
3.4.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
4.4.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
9.4.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
10.4.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
11.4.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
12.4.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
15.4.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
16.4.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
17.4.2024, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
18.4.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
19.4.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
23.4.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
25.4.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
26.4.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
29.4.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
30.4.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
30.4.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

2.5.2024 - 29.5.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

2.5.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
3.5.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
6.5.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
7.5.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
9.5.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
13.5.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
14.5.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
15.5.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
16.5.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
17.5.2024, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
20.5.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
21.5.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
22.5.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
23.5.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program, Procvičování
24.5.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
28.5.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
29.5.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
29.5.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu


3.6.2024 - 27.6.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

3.6.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
4.6.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
5.6.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
6.6.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
7.6.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
11.6.2024, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
12.6.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
13.6.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu, Procvičování
14.6.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
17.6.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
18.6.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
19.6.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
20.6.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
24.6.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
25.6.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
26.6.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
27.6.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
27.6.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

Reference

Školení je vyčerpávající. Plně obsahuje základy mzdového účetnictví. I příklady z praxe jsou výborné. Školení je záživné a není nudné. Paní lektorka dokáže svým výkladem zaujmout a je odborník v dané problematice. Její výklad je srozumitelný a doplňovaný příklady z praxe. Je velice ochotná, odpovídá na naše dotazy bez zaváhání. Jen velmi těžko se mi hledá něco na zlepšení.

Kosatíková Božena, bozena.kosatikova(zavinac)drevovyrobawimmer.czMzdové účetnictví pro praxi
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-17735/2021-2.

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří chtějí získat ucelené znalosti a praktické dovednosti v oblasti mzdového účetnictví
 • Začátečníkům, kteří si chtějí mzdové účetnictví osvojit - pro studium v tomto kurzu nejsou potřeba žádné předchozí znalosti
 • Těm, kteří si chtějí mzdové účetnictví zopakovat a procvičit na příkladech
 • Zájemcům o rekvalifikaci v oboru mzdové účetnictví

Co získáte:

 • 80 hodin výuky, která Vám poskytne ucelené znalosti pro práci v oblasti mzdového účetnictví.
 • Získáte komplexní přehled v problematice mzdové agendy. Naučíte se provádět všechny činnosti mzdové agendy - od výběru a uzavření vhodného druhu pracovního poměru až po výplatu a zaúčtování mezd.
 • Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění, náhradách za pracovní neschopnosti, srážkách ze mzdy.
 • Budete znát problematiku daně z příjmu fyzických osob týkající se mezd. 
 • Budete probíranou látku procvičovat na praktických příkladech, které mohou v reálném životě nastat. Chceme Vás maximálně připravit na provádění skutečné pracovní agendy mzdového účetnictví.
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si probranou látku.
 • Pomocník mzdové účetníPosluchači kurzu od nás získají dárek - publikaci Pomocník mzdové účetní od nakladatelství Poradce, která obsahuje údaje nezbytné pro každodenní práci v oblasti mzdového účetnictví.
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru mzdové účetnictví.
 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Obsah kurzu:

 • Role mzdové účetní: Právní formy subjektů. Personální evidence. Harmongram prací.
 • Zákoník práce: Pracovní poměr. Pracovní dohody. Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba. Překážky v práci.
 • Odměňování: Mzda, plat a jiné náhrady. Výplata a splatnost. Průměrný výdělek.
 • Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení: Povinnosti účastníků. Rozsah pojištění. Výše pojistného a způsob výpočtu.
 • Daň z příjmů: Roční zúčtování daně. Nezdanitelné částky. Slevy na dani a daňové zvýhodnění.
 • Pracovní neschopnost: Dočasná pracovní neschopnost. Náhrada mzdy za DPN. Podmínky nároku. Dávky nemocenského pojištění. Vznik a zánik pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 • Srážky: Druhy srážek. Pořadí srážek. Postup provádění srážek. Možnost srážet. Osobní bankrot.
 • Důchodové pojištění: Důchodový systém ČR. Povinnosti ZMV. Evidenční listy důchodového pojištění.
 • Odškodnění pracovních úrazů: Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úrazy a nemoci z povolání. Odškodnění pracovních úrazů, náhrada škody. Likvidace. Nároky ZMC.
 • Náhrady za služební cesty: Platná legislativa. Cestovní výdaje. Zahraniční pracovní cesta. Druhy cestovních náhrad, jízdních výdajů. Stravné. Další náhrady, zálohy.
 • Příklady k procvičování a konzultace.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. 
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.
 • Více podrobností najdete zde.

Kdy kurz probíhá:

 • Celkový počet vyučovacích hodin: 80 
 • Kurz je měsíční
 • Kurz začíná každý měsíc
 • Obvykle probíhá kurz dopolední od 8:30 do 14:30 hodin

OsvědčeníDoklad o absolvování:

Absolventi kurzu odbrží Osvědčení o rekvalifikaci, které je akreditované MŠMT ČR a nahrazuje školní vzdělánív oboru

Cena kurzu

18 750 Kč -20 %

15 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

4.9.2023 - 29.9.2023 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

4.9.2023, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
5.9.2023, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
6.9.2023, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
11.9.2023, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
12.9.2023, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
13.9.2023, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
14.9.2023, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
15.9.2023, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
18.9.2023, 8:30 - 14:30
Srážky
19.9.2023, 8:30 - 14:30
Cestovní náhrady
20.9.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
29.9.2023
Zakončení kurzu
2.10.2023 - 31.10.2023 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

2.10.2023, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
3.10.2023, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
4.10.2023, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
5.10.2023, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
9.10.2023, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
10.10.2023, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
11.10.2023, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
13.10.2023, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
16.10.2023, 8:30 - 14:30
Srážky
17.10.2023, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
18.10.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
31.10.2023
Zakončení kurzu
1.11.2023 - 30.11.2023 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.11.2023, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
2.11.2023, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
3.11.2023, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
6.11.2023, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
7.11.2023, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
8.11.2023, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění, Odměňování
13.11.2023, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
14.11.2023, 8:30 - 14:30
Srážky
15.11.2023, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
20.11.2023, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
22.11.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
30.11.2023, 8:30 - 14:00
Zakončení kurzu
1.12.2023 - 19.12.2023 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.12.2023, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
4.12.2023, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
5.12.2023, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
6.12.2023, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
7.12.2023, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
11.12.2023, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
12.12.2023, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
14.12.2023, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
15.12.2023, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu, Procvičování
18.12.2023, 8:30 - 14:30
Srážky
19.12.2023, 8:30 - 14:30
Procvičování
19.12.2023
Zakončení kurzu
5.2.2024 - 27.2.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

5.2.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
6.2.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
7.2.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
8.2.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
12.2.2024, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
12.2.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
13.2.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
14.2.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
15.2.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
16.2.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
19.2.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
27.2.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

1.3.2024 - 27.3.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.3.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
4.3.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
5.3.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
6.3.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
7.3.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
8.3.2024, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
11.3.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
12.3.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnosti
13.3.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
14.3.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
15.3.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
27.3.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

2.4.2024 - 30.4.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

2.4.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
3.4.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
4.4.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
9.4.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
10.4.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
11.4.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
12.4.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
15.4.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
16.4.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
17.4.2024, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
18.4.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
30.4.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

2.5.2024 - 29.5.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

2.5.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
3.5.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
6.5.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
7.5.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
9.5.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
13.5.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
14.5.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
15.5.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
16.5.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
17.5.2024, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
20.5.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
29.5.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

3.6.2024 - 27.6.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

3.6.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
4.6.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
5.6.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
6.6.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
7.6.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
11.6.2024, 8:30 - 14:30
Odškodnění pracovních úrazů
12.6.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění
13.6.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu, Procvičování
14.6.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
17.6.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
18.6.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
27.6.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

Reference

Hodnotím jako ve škole :) Hodnocení lektora 1 - Mnohokrát děkuji za TRPĚLIVOST, paní lektorka vždy ochotně odpovídala na veškeré dotazy. Hodnocení školících materiálů 1 - včetně spousty užitečných příloh Hodnocení kurzu 1 - Cenné informace, názorné početní příklady, domácí úkoly

Chaloupková Kateřina, chaloupkova2(zavinac)seznam.cz
Byla jsem spokojená - je vidět, že paní lektorka má bohaté zkušenosti z pracovního života. Nebyl problém se na cokoliv zeptat, vždy byla ochotná cokoliv vysvětlit. Nejvíce mi pomáhala cvičení, která jsme počítali. Tam jsem teprve pochopila dané téma. Jsou tu všichni ochotní a milí, příjemné prostředí.

Havíková Veronika, vercahavlik(zavinac)seznam.cz 

Tipy na kurzy

Podobné kurzy: