Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

Kurzy Mzdové účetnictví

Foto z výuky

Nabízíme tyto kurzy:

Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-13597/2021-2.

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří chtějí získat ucelené znalosti a praktické dovednosti v oblasti mzdového účetnictví a zároveň se chtějí naučit zpracovávat mzdovou agendu v počítačovém systému POHODA
 • Začátečníkům, kteří si chtějí mzdové účetnictví osvojit - pro studium v tomto kurzu nejsou potřeba žádné předchozí znalosti
 • Těm, kteří si chtějí mzdové účetnictví zopakovat a procvičit na příkladech
 • Zájemcům o rekvalifikaci v oboru mzdové účetnictví

Co získáte:

 • 120 hodin výuky, která Vám poskytne ucelené znalosti pro práci v oblasti mzdového účetnictví. 
 • Naučíte se mzdovou agendu zpracovávat v účetním programu POHODA.
 • Získáte komplexní přehled v problematice mzdové agendy. Naučíte se provádět všechny činnosti mzdové agendy - od výběru a uzavření vhodného druhu pracovního poměru až po výplatu a zaúčtování mezd.
 • Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění, náhradách za pracovní neschopnosti, srážkách ze mzdy.
 • Budete znát problematiku daně z příjmu fyzických osob týkající se mezd. 
 • Budete probíranou látku procvičovat na praktických příkladech, které mohou v reálném životě nastat. Chceme Vás maximálně připravit na provádění skutečné pracovní agendy mzdového účetnictví.
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si probranou látku.
 • Pomocník mzdové účetníPosluchači kurzu od nás získají dárek - publikaci Pomocník mzdové účetní od nakladatelství Poradce, která obsahuje údaje nezbytné pro každodenní práci v oblasti mzdového účetnictví.
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru mzdové účetnictví.
 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Popis kurzu:

Kurz se skládá ze 3 odborných částí, obsahuje také procvičování a konzulace:

1) Teorie mzdového účetnictví

 • Právní formy subjektů, role mzdové účetní. Personální evidence. Harmonogram prací.
 • Zákoník práce.
 • Pracovní poměr, dohody. Závislá práce. Pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba. Dovolená. Překážky v práci. Odměňování. Mzda, plat, jiné náhrady. Výplata a splatnost. Průměrný výdělek.
 • Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení. Rozsah pojištění. Povinnost účastníků. Výše pojistného a způsob výpočtu.
 • Daň z příjmů. Vymezení příjmů. Slevy na dani a daňové zvýhodnění. Roční zúčtování daně, nezdanitelné částky.
 • Pracovní neschopnost. Dočasná pracovní neschopnost. Vznik a zánik pojištění. Náhrada mzdy za DPN. Podmínky nároku. Dávky nemocenského pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 • Srážky. Druhy srážek. Možnost srážet. Pořadí srážek. Postup provádění srážek. Osobní bankrot.
 • Důchodové pojištění. Povinnost ZMV. Důchodový systém ČR. Evidenční listy důchodového pojištění.
 • Pracovní úrazy. Odškodnění pracovních úrazů, náhrada škody. Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úraz a nemoc z povolání. Likvidace. Nároky ZMC.
 • Procvičování na příkladech z praxe a konzultace.

2) Mzdová a personální agenda

 • Osobní složky zaměstnanců. Náležitosti pracovních smluv a práce konané mimo pracovní poměr. Ochrana osobních údajů.
 • Výběrová řízení, motivace, propouštění pracovníků, pracovní posudek, delegování odpovědnosti, vztahy na pracovišti.
 • Procvičování na příkladech z praxe a konzultace.

3) Mzdové účetnictví na počítači (Účetní systém POHODA)

 • Nastavení SW POHODA.
 • Založení karty zaměstnance, výběr pracovního poměru, výběr pojišťovny, přiřazení slev na dani.
 • Mzdová uzávěrka - docházka, srážky, zpracování mezd, zaúčtování mezd, interní doklady, ostatní závazky.
 • Tiskové sestavy - nástup a výstup, roční zúčtování, měsíční uzávěrka, úrazové pojištění (čtvrtletní), roční zúčtování, evidenční list důchodového zabezpečení.
 • Formuláře.

4) Procvičování na příkladu z praxe a konzultace.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. 
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.
 • Více podrobností najdete zde.

Kdy kurz probíhá:

 • Celkový počet vyučovacích hodin: 120 
 • Kurz je měsíční
 • Kurz začíná každý měsíc
 • Obvykle probíhá kurz dopolední od 8:30 do 14:30 hodin

OsvědčeníDoklad o absolvování:

Absolventi kurzu odbrží Osvědčení o rekvalifikaci, které je akreditované MŠMT ČR a nahrazuje školní vzdělánív oboru

Cena kurzu

23 750 Kč -20 %

19 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů: 

9.7.2024 - 30.8.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

9.7.2024
Zákoník práce
10.7.2024
Zdravotní pojištění
11.7.2024
Role mzdové účetní, Odměňování
15.7.2024
Sociální pojištění
16.7.2024
Daň z příjmů
17.7.2024
Pracovní neschopnost
18.7.2024
Daň z příjmů
19.7.2024
Cestovní náhrady
22.7.2024
Důchodové pojištění, Pracovní úrazy
23.7.2024
Srážky
24.7.2024
Procvičování
26.7.2024
Procvičování
26.8.2024
Procvičování
27.8.2024
Mzdový program
28.8.2024
Mzdový program
29.8.2024
Mzdový program
30.8.2024
Zakončení kurzu
4.9.2024 - 30.9.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

4.9.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
5.9.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
9.9.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
10.9.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
11.9.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
12.9.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
16.9.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění, Odškodnění pracovních úrazů
17.9.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
18.9.2024, 8:30 - 14:30
Cestovní náhrady
19.9.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
20.9.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
23.9.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
24.9.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
25.9.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
26.9.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
27.9.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
30.9.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program, Procvičování
30.9.2024
Zakončení kurzu
1.10.2024 - 31.10.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.10.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
2.10.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
3.10.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
4.10.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
8.10.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
10.10.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
14.10.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
15.10.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění, Pracovní úrazy
16.10.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
17.10.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
18.10.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
22.10.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
23.10.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
24.10.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
25.10.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
29.10.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
31.10.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
31.10.2024
Zakončení kurzu
1.11.2024 - 28.11.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.11.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
4.11.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
5.11.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
7.11.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
8.11.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
12.11.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
14.11.2024, 8:30 - 14:30
Prac. úrazy, Důcod. pojištění
15.11.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
18.11.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschoponost
19.11.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
20.11.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
21.11.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
22.11.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
25.11.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program
26.11.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
28.11.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
28.11.2024, 8:30 - 14:00
Zakončení kurzu
2.12.2024 - 9.1.2025 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

2.12.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
3.12.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
4.12.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
6.12.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
9.12.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
10.12.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
11.12.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
12.12.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění, Odškodnění prac. úrazů
16.12.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
17.12.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
18.12.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
19.12.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
2.1.2025, 8:30 - 14:30
Procvičování
6.1.2025, 8:30 - 14:30
Mzdový program
7.1.2025, 8:30 - 14:30
Mzdový program
9.1.2025, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

Reference

Školení je vyčerpávající. Plně obsahuje základy mzdového účetnictví. I příklady z praxe jsou výborné. Školení je záživné a není nudné. Paní lektorka dokáže svým výkladem zaujmout a je odborník v dané problematice. Její výklad je srozumitelný a doplňovaný příklady z praxe. Je velice ochotná, odpovídá na naše dotazy bez zaváhání. Jen velmi těžko se mi hledá něco na zlepšení.

Kosatíková Božena, bozena.kosatikova(zavinac)drevovyrobawimmer.czMzdové účetnictví pro praxi
 Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-17735/2021-2.

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří chtějí získat ucelené znalosti a praktické dovednosti v oblasti mzdového účetnictví
 • Začátečníkům, kteří si chtějí mzdové účetnictví osvojit - pro studium v tomto kurzu nejsou potřeba žádné předchozí znalosti
 • Těm, kteří si chtějí mzdové účetnictví zopakovat a procvičit na příkladech
 • Zájemcům o rekvalifikaci v oboru mzdové účetnictví

Co získáte:

 • 80 hodin výuky, která Vám poskytne ucelené znalosti pro práci v oblasti mzdového účetnictví.
 • Získáte komplexní přehled v problematice mzdové agendy. Naučíte se provádět všechny činnosti mzdové agendy - od výběru a uzavření vhodného druhu pracovního poměru až po výplatu a zaúčtování mezd.
 • Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění, náhradách za pracovní neschopnosti, srážkách ze mzdy.
 • Budete znát problematiku daně z příjmu fyzických osob týkající se mezd. 
 • Budete probíranou látku procvičovat na praktických příkladech, které mohou v reálném životě nastat. Chceme Vás maximálně připravit na provádění skutečné pracovní agendy mzdového účetnictví.
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si probranou látku.
 • Pomocník mzdové účetníPosluchači kurzu od nás získají dárek - publikaci Pomocník mzdové účetní od nakladatelství Poradce, která obsahuje údaje nezbytné pro každodenní práci v oblasti mzdového účetnictví.
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru mzdové účetnictví.
 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Obsah kurzu:

 • Role mzdové účetní: Právní formy subjektů. Personální evidence. Harmongram prací.
 • Zákoník práce: Pracovní poměr. Pracovní dohody. Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba. Překážky v práci.
 • Odměňování: Mzda, plat a jiné náhrady. Výplata a splatnost. Průměrný výdělek.
 • Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení: Povinnosti účastníků. Rozsah pojištění. Výše pojistného a způsob výpočtu.
 • Daň z příjmů: Roční zúčtování daně. Nezdanitelné částky. Slevy na dani a daňové zvýhodnění.
 • Pracovní neschopnost: Dočasná pracovní neschopnost. Náhrada mzdy za DPN. Podmínky nároku. Dávky nemocenského pojištění. Vznik a zánik pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 • Srážky: Druhy srážek. Pořadí srážek. Postup provádění srážek. Možnost srážet. Osobní bankrot.
 • Důchodové pojištění: Důchodový systém ČR. Povinnosti ZMV. Evidenční listy důchodového pojištění.
 • Odškodnění pracovních úrazů: Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úrazy a nemoci z povolání. Odškodnění pracovních úrazů, náhrada škody. Likvidace. Nároky ZMC.
 • Náhrady za služební cesty: Platná legislativa. Cestovní výdaje. Zahraniční pracovní cesta. Druhy cestovních náhrad, jízdních výdajů. Stravné. Další náhrady, zálohy.
 • Příklady k procvičování a konzultace.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. 
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.
 • Více podrobností najdete zde.

Kdy kurz probíhá:

 • Celkový počet vyučovacích hodin: 80 
 • Kurz je měsíční
 • Kurz začíná každý měsíc
 • Obvykle probíhá kurz dopolední od 8:30 do 14:30 hodin

OsvědčeníDoklad o absolvování:

Absolventi kurzu odbrží Osvědčení o rekvalifikaci, které je akreditované MŠMT ČR a nahrazuje školní vzdělánív oboru

Cena kurzu

22 500 Kč -20 %

18 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

9.7.2024 - 26.7.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

9.7.2024
Zákoník práce
10.7.2024
Zdravotní pojištění
11.7.2024
Role mzdové účetní, Odměňování
15.7.2024
Sociální pojištění
16.7.2024
Daň z příjmů
17.7.2024
Pracovní neschopnost
18.7.2024
Daň z příjmů
19.7.2024
Cestovní náhrady
22.7.2024
Důchodové pojištění, Pracovní úrazy
23.7.2024
Srážky
24.7.2024
Procvičování
26.7.2024
Zakončení kurzu
4.9.2024 - 30.9.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

4.9.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
5.9.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
9.9.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
10.9.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
11.9.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
12.9.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
16.9.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění, Odškodnění pracovních úrazů
17.9.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
18.9.2024, 8:30 - 14:30
Cestovní náhrady
19.9.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
26.9.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
30.9.2024, 8:30 - 14:30
Mzdový program, Procvičování
30.9.2024
Zakončení kurzu

1.10.2024 - 31.10.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.10.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
2.10.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
3.10.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
4.10.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
8.10.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
10.10.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
14.10.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
15.10.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění, Pracovní úrazy
16.10.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
17.10.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
25.10.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
31.10.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu
1.11.2024 - 28.11.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

1.11.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
4.11.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
5.11.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
7.11.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
8.11.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
12.11.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
14.11.2024, 8:30 - 14:30
Prac. úrazy, Důcod. pojištění
15.11.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
18.11.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschoponost
19.11.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
21.11.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
28.11.2024, 8:30 - 14:00
Zakončení kurzu
2.12.2024 - 19.12.2024 (8:30 - 14:30 hodin)

Rozvrh:

2.12.2024, 8:30 - 14:30
Role mzdové účetní, Odměňování
3.12.2024, 8:30 - 14:30
Sociální pojištění
4.12.2024, 8:30 - 14:30
Náhrady za služební cestu
6.12.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
9.12.2024, 8:30 - 14:30
Daň z příjmů
10.12.2024, 8:30 - 14:30
Zákoník práce
11.12.2024, 9:00 - 15:00
Zdravotní pojištění
12.12.2024, 8:30 - 14:30
Důchodové pojištění, Odškodnění prac. úrazů
16.12.2024, 8:30 - 14:30
Srážky
17.12.2024, 8:30 - 14:30
Pracovní neschopnost
18.12.2024, 8:30 - 14:30
Procvičování
19.12.2024, 8:30 - 14:30
Zakončení kurzu

Reference

Hodnotím jako ve škole :) Hodnocení lektora 1 - Mnohokrát děkuji za TRPĚLIVOST, paní lektorka vždy ochotně odpovídala na veškeré dotazy. Hodnocení školících materiálů 1 - včetně spousty užitečných příloh Hodnocení kurzu 1 - Cenné informace, názorné početní příklady, domácí úkoly

Chaloupková Kateřina, chaloupkova2(zavinac)seznam.cz
Byla jsem spokojená - je vidět, že paní lektorka má bohaté zkušenosti z pracovního života. Nebyl problém se na cokoliv zeptat, vždy byla ochotná cokoliv vysvětlit. Nejvíce mi pomáhala cvičení, která jsme počítali. Tam jsem teprve pochopila dané téma. Jsou tu všichni ochotní a milí, příjemné prostředí.

Havíková Veronika, vercahavlik(zavinac)seznam.cz 

Tipy na kurzy

Podobné kurzy: