Kurz Personalistika pro praxi

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT číslo MSMT-29475/2018-1/391 a autorizaci MPSV pro profesní kvalifikaci 62-007-N číslo 2015/55.

Co získáte:

 • 120 hodin výuky, která vám poskytne ucelené znalosti z oboru personalistika
 • Osvojíte si jednotlivé personální činnosti a metody a seznámíte se s současnými trendy personálního managementu
 • Získáte znalosti z oblasti pracovněprávních vztahů, sociálního a zdravotního pojištění, mzdového systému
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si probranou látku a usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku
 • Získáte novou kvalifikaci v pespektivním a neustále se rozvíjejícím oboru personalistika
 • Obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR a Osvědčení o profesní kvalifikaci personalista /personalistka

Kurz je určen:

 • Začátečníkům, kteří chtějí získat znalosti z oblasti personalistiky
 • Zájemcům, kteří si chtějí doplnit nebo připomenout znalosti z oblasti personalistiky
 • Těm, kdo chtějí získat Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci

Popis obsahu kurzu:

 • Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců. Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu.
 • Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců z organizace. Trendy v personálním řízení.
 • Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění.
 • Pracovní právo: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Změny pracovního poměru. Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů. Listina základních práv a svobod. Antidiskriminační zákon.
 • Obchodní právo: Základy obchodního práva. Obchodní smlouvy.
 • Komunikační dovednosti: Komunikace v týmu. Zvládání náročných komunikačních dovedností. Komunikace verbální a neverbální. Vyjednávání.
 • Manažerské dovednosti: Psychologie osobnosti. Stres management. Time management. Syndrom vyhoření.
 • Řízení projektů: Základy projektového řízení. Fáze projektu. Rizika projektu. Role členů projektu.
 • Personální marketing: Základy personálního marketingu. Marketingový mix. Komunikační mix. Personální výzkum. Značka zaměstnavatele.
 • Písemná komunikace: Tvorba písemností dle ČSN 01 6910. Pravidla pro psaní textů. Datové schránky. Archivace a skartace.
 • MS Excel a MS PowerPoint: Zpracování dokumentů na počítači v aplikaci MS Excel a MS PowerPoint.
 • Ekonomický modul: Základy ekonomiky. Podniková ekonomika.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skritpa, která studenty provedou celým kurzem a pomohou jim při přípravě na závrečnou zkoušku. Podívejte se na jejich ukázku.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Další informace najdete zde.

Kdy kurz probíhá:

Kurz trvá jeden měsíc a půl. Kurz probíhá ve vypsané dny od 9:00 do 14:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin.


Doklad o absolvování:

upozorněníAbsolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

 • OsvědčeníOsvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu. Jako takové má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavateli.

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Termín kurzů:

1.10.2020 - 30.11.2020 ()
ROZVRH: 1.10.2020 , 9:00 - 14:00 Právo 5.10.2020 , 14:30 - 19:30 Personální činnosti 12.10.2020 , 14:30 - 19:30 Personální činnosti 14.10.2020 , 9:00 - 14:00 Právo 15.10.2020 , 13:30 - 18:30 Excel a PowerPoint 16.10.2020 , 14:30 - 19:30 Řízení projektů 19.10.2020 , 14:30 - 19:30 Komunikační dovednosti 20.10.2020 , 8:30 - 13:30 Ekonomie 21.10.2020 , 8:30 - 13:30 Ekonomie 22.10.2020 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 23.10.2020 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 4.11.2020 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 5.11.2020 , 14:30 - 19:30 Manažerské dovednosti - Psychologie 6.11.2020 , 14:30 - 19:30 Personální management 9.11.2020 , 14:30 - 19:30 Personální management a Manažerské dovednosti 16.11.2020 , 14:30 - 19:30 Písemná komunikace 18.11.2020 , 14:30 - 19:30 Písemná komunikace 20.11.2020 , 9:00 - 14:00 Právo 23.11.2020 , 9:00 - 14:00 Personální management 25.11.2020 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 30.11.2020 , 9:00 - 13:00 Zkouška
5.11.2020 - 18.12.2020 ()
ROZVRH: 5.11.2020 , 9:00 - 14:00 Právo 6.11.2020 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 9.11.2020 , 9:00 - 14:00 Právo 10.11.2020 , 14:30 - 19:30 Personální činnosti 11.11.2020 , 9:00 - 14:00 Právo 12.11.2020 , 13:30 - 18:30 Excel a PowerPoint 16.11.2020 , 14:30 - 19:30 Komunikační dovednosti 20.11.2020 , 14:30 - 19:30 Personální marketing 24.11.2020 , 9:00 - 14:00 Ekonomie 26.11.2020 , 14:30 - 19:30 Komunikační dovednosti 30.11.2020 , 14:30 - 19300 Písemná komunikace 1.12.2020 , 8:30 - 14:30 Manažerské dovednosti 2.12.2020 , 14:30 - 19:30 Písemná komunikace 3.12.2020 , 9:00 - 14:00 Personální management 4.12.2020 , 8:30 - 14:30 Řízení projektů 8.12.2020 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 9.12.2020 , 8:30 - 14:30 Personální management a Manažerské dovednosti 10.12.2020 , 9:00 - 14:00 Personální management 11.12.2020 , 9:00 - 14:00 Ekonomie 17.12.2020 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 18.12.2020 , 9:00 - 13:00 Zkouška
6.1.2021 - 19.2.2021 ()
ROZVRH: 6.1.2021 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 7.1.2021 9:00 - 14:00 Ekonomie 8.1.2021 , 9:00 - 14:00 Personální činnosti 13.1.2021 , 9:00 - 14:00 Odměňování a mzdy 14.1.2021 , 9:00 - 14:00 Kománkační dovednosti 15.1.2021 , 9:00 - 14:00 Ekonomie 19.1.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 21.1.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 22.1.2021 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 26.1.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 27.1.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 28.1.2021 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 1.2.2021 , 9:00 - 14:00 Řízení projektů 3.2.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 4.2.2021 , 9:00 - 14:00 Manažerské dovednosti 5.2.2021 , 9:00 - 14:00 Právo 10.2.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 12.2.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 18.2.2021 , 9:00 - 14:00 Personální management 19.2.2021 , 9.00 - 14:00 Zkouška