Kurz Personalistika pro praxi

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT číslo MSMT-32359/2015-1/754 a autorizaci MPSV pro profesní kvalifikaci 62-007-N číslo 2015/55.

Co získáte:

 • 120 hodin výuky, která vám poskytne ucelené znalosti z oboru personalistika
 • Osvojíte si jednotlivé personální činnosti a metody a seznámíte se s současnými trendy personálního managementu
 • Získáte znalosti z oblasti pracovněprávních vztahů, sociálního a zdravotního pojištění, mzdového systému
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si probranou látku a usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku
 • Získáte novou kvalifikaci v pespektivním a neustále se rozvíjejícím oboru personalistika
 • Obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR a Osvědčení o profesní kvalifikaci personalista /personalistka

Kurz je určen:

 • Začátečníkům, kteří chtějí získat znalosti z oblasti personalistiky
 • Zájemcům, kteří si chtějí doplnit nebo připomenout znalosti z oblasti personalistiky
 • Těm, kdo chtějí získat Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci

Popis obsahu kurzu:

 • Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců. Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu.
 • Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců.
 • Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění.
 • Právo v personalistice: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Změny pracovního poměru. Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů. Listina základních práv a svobod. Antidiskriminační zákon.
 • Manažerské dovednosti: Proces řízení. Řešení konfliktů na pracovišti. Myšlenkové mapy. Syndrom vyhoření. 
 • Písemná komunikace: Tvorba písemností dle ČSN 01 6910. Pravidla pro psaní textů. Smluvní písemnosti. Personální písemnosti. Právní písemnosti. Datové schránky. Archivace a skartace.
 • Technický modul: Zpracování dokumentů na počítači v aplikaci MS Excel a MS PowerPoint.
 • Ekonomický modul: Základy podnikové ekonomiky.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skritpa, která studenty provedou celým kurzem a pomohou jim při přípravě na závrečnou zkoušku. Podívejte se na jejich ukázku.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Další informace najdete zde.

Kdy kurz probíhá:

Kurz trvá jeden měsíc a půl. Kurz probíhá ve vypsané dny od 9:00 do 14:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin.


Doklad o absolvování:

upozorněníAbsolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

 • OsvědčeníOsvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu. Jako takové má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavateli.

Místo konání:

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Termín kurzů:

3.10.2018 - 29.11.2018 ()
ROZVRH: Právo 3. října (9 - 14 hodin) Obchodní právo 5. října (14:30 - 19:30 hodin) Právo 8. října (14:30 - 19:30 hodin) Technický modul 9. a 12. října (14:30 - 19:30 hodin) Komunikace 10. října (14:30 - 19:30 hodin) Personální dokumenty 11. října (14:30 - 19:30 hodin) Personální činnosti 17. října (14:30 - 19:30 hodin), 19. listopadu (9 - 14 hodin) Ekonomie 18. října (8:30 - 13:30 hodin) Písemná komunikace 22. a 23. a 24. října (8:30 - 13:30 hodin) Odměňování a mzdy 26. října (9 - 14 hodin) Manažerské dovednosti 2. a 13. a 14. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Personální management 6. listopadu (9 - 14 hodin), 7. listopadu (14:30 - 19:30 hodin), 15. listopadu (9 - 14 hodin) Zakončení kurzu 29. listopadu (9 - 14 hodin)
6.11.2018 - 19.12.2018 ()
ROZVRH: Personální činnosti 6. listopadu (9 - 14 hodin), 13. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Psychologie 8. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Technický modul 14. listopadu (14:30 - 19:30 hodin), 3. prosince (13:30 - 18:30) Odměňování a mzdy 19. listopadu (9 - 14 hodin) Právo 20. a 29. listopadu (vždy 9 - 14 hodin) Personální management 21. listopadu, 4. a 5. prosince (vždy 14:30 - 19:30 hodin) Písemná komunikace 23., 26., 27. listopadu (vždy 8:30 - 13:30 hodin) Ekonomie 28. listopadu (8:30 - 13:30 hodin) Obchodní právo 30. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Manažerské dovednosti 10. prosince (14:30 - 19:30 hodin), 11. prosince (14:30 - 19:30 hodin), 18. prosince (9 - 14 hodin) Komunikace 12. prosince (14:30 - 19:30 hodin) Zakončení kurzu 19. prosince