Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

Marketing a reklama

Kurzy marketinguMarketing hýbe dnešním světem. Pokud chce být firma úspěšná, je nezbytné, mít dobře zpracovanou marketingovou strategii.

V našich kurzech marketingu můžete získat nejen nové profesní zaměření, ale především roztočit kolo marketingu tím správným směrem. Kurzy jsou sestaveny tak, aby marketing byl pro Vás nejen zdrojem příjmů, ale především radostí.

UpozorněníNáš tip: Vyzkoušejte ukázkovou hodinu zdarma.  

Kurzy Marketingu a reklamy

Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníky

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-35906/2018-1/464. Autorizace MPO ČR pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu (kód: 66-021-N) - číslo autorizace: 129/2015.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti marketingu
 • Pro všechny, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci v oboru marketing
 • Pro začátečníky
 • Pro ty, kteří již mají zkušenosti z oboru marketing a potřebují si doplnit vzdělání
 • Pro nezaměstnané evidované na úřadu práce, kteří chtějí najít uplatnění v novém oboru

Co Vám kurz přinese:

 • Kurz Vás provede oblastí marketingu a reklamy a poskytne Vám přehled o jejich základních metodách a principech.
 • Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti.
 • Získáte znalosti, rady a tipy od profesionálů, kteří Vám předají své zkušenosti z oboru.
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si probranou látku a usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Kurz se skládá z tematických celků: 

1) Marketing v dnešním světě

 • Co je marketing: význam a cíle, potřeby, přání, poptávka, tržní nabídka, směna, vztahy a trhy
 • Marketing management: řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky
 • Marketingový proces: strategie, plánování, marketingový mix, SWOT analýza, kontrola
 • Podnikatelské koncepce

2) Marketingové prostředí

 • Dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti
 • Analýza konkurence, konkurenční strategie

3) Produktová strategie, cena, distribuce

 • Značka a její použití
 • Produkty
 • Cenotvorba - obecné postupy tvorby cen
 • Distribuce - tvorba distribučního systému
 • Velkoobchod, maloobchod

4) Marketingová komunikace

 • Marketingová komunikace
 • Reklama, podpora prodeje a public relations
 • Osobní prodej a přímý marketing
 • Komunikační kampaň

5) Komunikační dovednosti

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Komunikace z pohledu psychologie
 • Komunikace verbální a neverbální
 • Řeč těla
 • Komunikace v týmu
 • Prezentace

6) Internetový marketing

 • Hlavní pilíře internetového marketingu
 • Chování uživatelů na Internetu
 • Internetová reklama
 • Proces tvorby webových stránek
 • PPC kampaně, sociální sítě a další možnosti propagace na Internetu

7) Marketing v médiích mimo oblast Internetu

 • Off-line komunikace
 • Sdělovací prostředky
 • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba

8) Řízení projektů

 • Základy projektového řízení
 • Fáze projektu
 • Rizika projektu

9) Marketingový výzkum

 • Techniky výzkumu
 • Informace - jejich získávání, třídění, využívání
 • Marketingový dotazník - tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledky
10) Základy personálního marketingu
 • Marketingový mix
 • Komunikační mix
 • Personální výzkum
 • Značka zaměstnavatele

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce. Podívejte se na jejich ukázku.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. 
 • Usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.
 • Podrobnosti najdete zde.

OsvědčeníDoklad o absolvování:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR 
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

Rozvrh:

6.10.2021, 9:00 - 14:00
Význam marketingu, Marketing management, Strategický marketing
11.10.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
12.10.2021, 9:00 - 14:00
Strategický marketing, SWOT analýza
13.10.2021, 14:30 - 19:30
Produktová strategie
14.10.2021, 14:30 - 19:30
Marketing offline
15.10.2021, 14:30 - 19:30
Marketingové strategie
18.10.2021, 14:30 - 19:30
Řízení projektů
19.10.2021, 9:00 - 14:00
Online marketing
20.10.2021, 9:00 - 14:00
Online marketing
21.10.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační kampaň
22.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový výzkum
25.10.2021, 9:00 - 14:00
Cenová a distribuční politika
26.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán, výzkum
27.10.2021, 9:00 - 14:00
Personální marketing
2.11.2021, 14:30 - 19:30
Manažerské dovednosti - Psychologie
4.11.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán + Workshop
11.11.2021, 9:00 - 14:00
Procvičování, Zkouška

↑ Na začátek stránky

Marketing, reklama a komunikace s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-35906/2018-1/464. Autorizace MPO ČR pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu (kód: 66-021-N - číslo autorizace: 129/2015.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti marketingu
 • Pro všechny, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci v oboru marketing
 • Pro začátečníky
 • Pro ty, kteří již mají zkušenosti z oboru marketing a potřebují si doplnit vzdělání
 • Pro nezaměstnané evidované na úřadu práce, kteří chtějí najít uplatnění v novém oboru

Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý".

Co Vám kurz přinese:

 • Kurz Vás provede oblastí marketingu a reklamy a poskytne Vám přehled o jejich základních metodách a principech.
 • Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti.
 • Získáte znalosti, rady a tipy od profesionálů, kteří Vám předají své zkušenosti z oboru.
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si probranou látku a usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Marketing v dnešním světě

 • Co je marketing: význam a cíle, potřeby, přání, poptávka, tržní nabídka, směna, vztahy a trhy
 • Marketing management: řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky
 • Marketingový proces: strategie, plánování, marketingový mix, SWOT analýza, kontrola
 • Podnikatelské koncepce

2) Marketingové prostředí

 • Dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti
 • Analýza konkurence, konkurenční strategie

3) Produktová strategie, cena, distribuce

 • Značka a její použití
 • Produkty
 • Cenotvorba - obecné postupy tvorby cen
 • Distribuce - tvorba distribučního systému
 • Velkoobchod, maloobchod

4) Marketingová komunikace

 • Marketingová komunikace
 • Reklama, podpora prodeje a public relations
 • Osobní prodej a přímý marketing
 • Komunikační kampaň

5) Komunikační dovednosti

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Komunikace z pohledu psychologie
 • Komunikace verbální a neverbální
 • Řeč těla
 • Komunikace v týmu
 • Prezentace

6) Internetový marketing

 • Hlavní pilíře internetového marketingu
 • Chování uživatelů na Internetu
 • Internetová reklama
 • Proces tvorby webových stránek
 • PPC kampaně, sociální sítě a další možnosti propagace na Internetu

7) Marketing v médiích mimo oblast Internetu

 • Off-line komunikace
 • Sdělovací prostředky
 • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba

8) Řízení projektů

 • Základy projetového řízení
 • Fáze projektu
 • RIzika projektu

9) Marketingový výzkum

 • Techniky výzkumu
 • Informace - jejich získávání, třídění, využívání
 • Marketingový dotazník - tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků
10) Základy personálního marketingu
 • Marketingový mix
 • Komunikační mix
 • Personální výzkum
 • Značka zaměstnavatele

11) Obchodní angličtina

 • Já a moje firma
 • Každodenní komunikace
 • Obchodní jednání

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce. Podívejte se na jejich ukázku - materiály pro výuku marketingu a pro výuku obchodní angličtiny.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. 
 • Usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.
 • Podrobnosti najdete zde.

OsvědčeníDoklad o absolvování:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

21 000 Kč -20 %

16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

Sleva: 2 100 Kč

Termíny kurzů:

Rozvrh:

6.10.2021, 9:00 - 14:00
Význam marketingu, Marketing management, Strategický marketing
11.10.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
12.10.2021, 9:00 - 14:00
Strategický marketing, SWOT analýza
13.10.2021, 14:30 - 19:30
Produktová strategie
14.10.2021, 14:30 - 19:30
Marketing offline
15.10.2021, 14:30 - 19:30
Marketingové strategie
18.10.2021, 14:30 - 19:30
Řízení projektů
19.10.2021, 9:00 - 14:00
Online marketing
20.10.2021, 9:00 - 14:00
Online marketing
21.10.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační kampaň
22.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový výzkum
25.10.2021, 9:00 - 14:00
Cenová a distribuční politika
26.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán, výzkum
27.10.2021, 9:00 - 14:00
Personální marketing
2.11.2021, 14:30 - 19:30
Manažerské dovednosti - Psychologie
4.11.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán + Workshop
9.11.2021, 14:00 - 19:00
Obchodní angličtina
10.11.2021, 14:00 - 19:00
Obchodní angličtina
11.11.2021, 9:00 - 14:00
Procvičování, Zkouška z marketingu
16.11.2021, 14:00 - 19:00
Obchodní angličtina

↑ Na začátek stránky

Internetový marketing

Pro koho je kurz vhodný:

Pro všechny, kteří chtějí získat přehled v oblasti internetového marketingu a seznámit se základy mediální komunikace

Obsah:

 • Internetový marketing
 • Webová prezentace

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

4 840 Kč s DPH (4 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné termíny.

↑ Na začátek stránky