Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

Kurzy Komunikace Praha

Kurzy Komunikace:

Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníky

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-35906/2018-1/464. Autorizace MPO ČR pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu (kód: 66-021-N) - číslo autorizace: 129/2015.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti marketingu
 • Pro všechny, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci v oboru marketing
 • Pro začátečníky
 • Pro ty, kteří již mají zkušenosti z oboru marketing a potřebují si doplnit vzdělání
 • Pro nezaměstnané evidované na úřadu práce, kteří chtějí najít uplatnění v novém oboru

Co Vám kurz přinese:

 • Kurz Vás provede oblastí marketingu a reklamy a poskytne Vám přehled o jejich základních metodách a principech.
 • Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti.
 • Získáte znalosti, rady a tipy od profesionálů, kteří Vám předají své zkušenosti z oboru.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Obsah kurzu

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Marketing v dnešním světě

 • Co je marketing: význam a cíle, potřeby, přání, poptávka, tržní nabídka, směna, vztahy a trhy
 • Marketing management: řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky
 • Marketingový proces: strategie, plánování, marketingový mix, SWOT analýza, kontrola
 • Podnikatelské koncepce

2) Marketingové prostředí

 • Dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti
 • Analýza konkurence, konkurenční strategie

3) Produktová strategie, cena, distribuce

 • Značka a její použití
 • Produkty
 • Cenotvorba - obecné postupy tvorby cen
 • Distribuce - tvorba distribučního systému
 • Velkoobchod, maloobchod

4) Komunikace

 • Marketingová komunikace
 • Reklama, podpora prodeje a public relations
 • Osobní prodej a přímý marketing
 • Komunikační kampaň

5) Argumentace, rétorika - umění přesvědčit druhé

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Neverbální komunikace
 • Zvládání trémy
 • Argumentace a přesvědčování
 • Obchodní dialog

6) Internetový marketing

 • Hlavní pilíře internetového marketingu
 • Chování uživatelů na Internetu
 • Internetová reklama
 • Proces tvorby webových stránek
 • PPC kampaně, sociální sítě a další možnosti propagace na Internetu

7) Marketing v médiích mimo oblast Internetu

 • Off-line komunikace
 • Sdělovací prostředky
 • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba

8) Řízení projetů

 • Základy projetového řízení

9) Marketingový výzkum

 • Techniky výzkumu
 • Informace - jejich získávání, třídění, využívání
 • Marketingový dotazník - tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skritpa k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR 
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

Rozvrh:

20.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketing
21.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketing
28.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketing
4.5.2021, 9:00 - 14:00
Řízení projektů
11.5.2021, 9:00 - 14:00
Psychologie
19.5.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
24.5.2021, 9:00 - 14:00
Personální marketing
8.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
9.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
10.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing On-line
11.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing On-line
14.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
15.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
18.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán, výzkum
21.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
22.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
24.6.2021, 9:00 - 14:00
Procvičování, Zkouška

Rozvrh:

20.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
24.5.2021, 9:00 - 14:00
Personální marketing
27.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový výzkum
28.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
7.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
8.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
9.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
10.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing On-line
11.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing On-line
14.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
15.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
16.6.2021, 9:00 - 14:00
Řízení projektů
17.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské dovednosti - Psychologie
18.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán, výzkum
21.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
22.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
24.6.2021, 9:00 - 14:00
Procvičování, Zkouška

Rozvrh:

6.10.2021, 9:00 - 14:00
Význam marketingu, Marketing management, Strategický marketing
11.10.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
12.10.2021, 9:00 - 14:00
Strategický marketing, SWOT analýza
13.10.2021, 14:30 - 19:30
Produktová strategie
14.10.2021, 14:30 - 19:30
Marketing offline
15.10.2021, 14:30 - 19:30
Marketingové strategie
18.10.2021, 14:30 - 19:30
Řízení projektů
19.10.2021, 9:00 - 14:00
Online marketing
20.10.2021, 9:00 - 14:00
Online marketing
21.10.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační kampaň
22.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový výzkum
25.10.2021, 9:00 - 14:00
Cenová a distribuční politika
26.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán, výzkum
27.10.2021, 9:00 - 14:00
Personální marketing
2.11.2021, 14:30 - 19:30
Manažerské dovednosti - Psychologie
4.11.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán + Workshop
11.11.2021, 9:00 - 14:00
Procvičování, Zkouška

↑ Na začátek stránky

Marketing, reklama a komunikace s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-35906/2018-1/464. Autorizace MPO ČR pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu (kód: 66-021-N - číslo autorizace: 129/2015.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti marketingu
 • Pro všechny, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci v oboru marketing
 • Pro začátečníky
 • Pro ty, kteří již mají zkušenosti z oboru marketing a potřebují si doplnit vzdělání
 • Pro nezaměstnané evidované na úřadu práce, kteří chtějí najít uplatnění v novém oboru

Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý".

Co Vám kurz přinese:

 • Kurz Vás provede oblastí marketingu a reklamy a poskytne Vám přehled o jejich základních metodách a principech.
 • Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti.
 • Získáte znalosti, rady a tipy od profesionálů, kteří Vám předají své zkušenosti z oboru.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Obsah kurzu:

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Marketing v dnešním světě

 • Co je marketing: význam a cíle, potřeby, přání, poptávka, tržní nabídka, směna, vztahy a trhy
 • Marketing management: řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky
 • Marketingový proces: strategie, plánování, marketingový mix, SWOT analýza, kontrola
 • Podnikatelské koncepce

2) Marketingové prostředí

 • Dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti
 • Analýza konkurence, konkurenční strategie

3) Produktová strategie, cena, distribuce

 • Značka a její použití
 • Produkty
 • Cenotvorba - obecné postupy tvorby cen
 • Distribuce - tvorba distribučního systému
 • Velkoobchod, maloobchod

4) Komunikace

 • Marketingová komunikace
 • Reklama, podpora prodeje a public relations
 • Osobní prodej a přímý marketing
 • Komunikační kampaň

5) Argumentace, rétorika - umění přesvědčit druhé

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Neverbální komunikace
 • Zvládání trémy
 • Argumentace a přesvědčování
 • Obchodní dialog

6) Internetový marketing

 • Hlavní pilíře internetového marketingu
 • Chování uživatelů na Internetu
 • Internetová reklama
 • Proces tvorby webových stránek
 • PPC kampaně, sociální sítě a další možnosti propagace na Internetu

7) Marketing v médiích mimo oblast Internetu

 • Off-line komunikace
 • Sdělovací prostředky
 • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba

8) Řízení projektů

 • Základy projektového řízení

9) Marketingový výzkum

 • Techniky výzkumu
 • Informace - jejich získávání, třídění, využívání
 • Marketingový dotazník - tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků

10) Obchodní angličtina

 • Já a moje firma
 • Každodenní komunikace
 • Obchodní jednání

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skritpa k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku - skripta marketing, skripta obchodní angličtina.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

21 000 Kč -20 %

16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

Rozvrh:

20.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketing
21.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketing
27.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketingový výzkum
28.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketing
29.4.2020, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
4.5.2021, 9:00 - 14:00
Řízení projektů
7.5.2021
9.00 - 14:00 Marketingové strategie
11.5.2021, 9:00 - 14:00
Psychologie
14.5.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní angličtina
17.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
18.5.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní angličtina
19.5.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dovednosti
20.5.2021
9.00 - 14:00 Online marketing
21.5.2021
9.00 - 14:00 Online marketing
24.5.2021, 9:00 - 14:00
Personální marketing
25.5.2021
9.00 - 14:00 Marketingové strategie
26.5.2021
9.00 - 14:00 Marketingové strategie
27.5.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní angličtina
28.5.2021
9.00 - 14:00 Marketingový plán + Workshop
31.5.2021
9.00 - 14:00 Procvičování
31.5.2021
Zkouška

Rozvrh:

17.5.2021, 14:00 - 19:00
Obchodní angličtina
19.5.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní angličtina
21.5.2021, 9:00 - 14:00
Obchodní angličtina
20.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
24.5.2021, 9:00 - 14:00
Personální marketing
27.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový výzkum
28.5.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
7.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing
8.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
9.6.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
10.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing On-line
11.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketing On-line
14.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
15.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
16.6.2021, 9:00 - 14:00
Řízení projektů
17.6.2021, 9:00 - 14:00
Manažerské dovednosti - Psychologie
18.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán, výzkum
21.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
22.6.2021, 9:00 - 14:00
Marketingové strategie
24.6.2021, 9:00 - 14:00
Procvičování, Zkouška

Rozvrh:

6.10.2021, 9:00 - 14:00
Význam marketingu, Marketing management, Strategický marketing
11.10.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační dov. - Prezentace v praxi
12.10.2021, 9:00 - 14:00
Strategický marketing, SWOT analýza
13.10.2021, 14:30 - 19:30
Produktová strategie
14.10.2021, 14:30 - 19:30
Marketing offline
15.10.2021, 14:30 - 19:30
Marketingové strategie
18.10.2021, 14:30 - 19:30
Řízení projektů
19.10.2021, 9:00 - 14:00
Online marketing
20.10.2021, 9:00 - 14:00
Online marketing
21.10.2021, 9:00 - 14:00
Komunikační kampaň
22.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový výzkum
25.10.2021, 9:00 - 14:00
Cenová a distribuční politika
26.10.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán, výzkum
27.10.2021, 9:00 - 14:00
Personální marketing
2.11.2021, 14:30 - 19:30
Manažerské dovednosti - Psychologie
4.11.2021, 9:00 - 14:00
Marketingový plán + Workshop
9.11.2021, 14:00 - 19:00
Obchodní angličtina
10.11.2021, 14:00 - 19:00
Obchodní angličtina
11.11.2021, 9:00 - 14:00
Procvičování, Zkouška z marketingu
16.11.2021, 14:00 - 19:00
Obchodní angličtina

↑ Na začátek stránky