Kurzy s výukou anglického jazyka

Kurzy angličtiny:

Rekvalifikační kurzy s výukou angličtiny:

Obchodní angličtina

Program kurzu:

1. den - JÁ A MOJE FIRMA

 • Představování
 • Názvy pracovních pozic
 • Životopis a přijímací pohovor
 • Konverzační obraty

2. den - KAŽDODENNÍ KOMUNIKACE

 • Telefonování
 • Obchodní korespondence
 • E-maily

3. den - OBCHODNÍ JEDNÁNÍ A PRACOVNÍ PORADY

 • Obchodní jednání
 • Pracovní porady
 • Služební cesta
 • Společenská konverzace

Studijní materiály:

Vstupní předpoklad:

 • Minimálně mírně pokročilé znalosti anglického jazyka.

Cena kurzu

3 630 Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

3.4.2020 - 15.4.2020 (14:30 - 19:30 hodin)
3.4.2020 , 14:30 - 19:30 6.4.2020 , 14:30 - 19:30 15.4.2020 , 14:30 - 19:30
2.10.2020 - 11.11.2020 (14:30 - 19:30)
2.10.2020 , 14:30 - 19:30 7.10.2020 , 14:30 - 19:30 11.11.2020 , 14:30 - 19:30

↑ Na začátek stránky

Účetní angličtina - slovíčka, fráze, příklady

Program kurzu:

1. den:

 • Profese účetní. Základní pojmy.
 • Čísla, grafy, prezentace: Jak číst číselné údaje. Popis grafu. Popis finanční situace.
 • Firemní účetnictví: Fyzická a právnická osoba. Právní forma firmy. Kapitál. Zaměstnanci.

2. den:

 • Vedení účetnictví a obchod: Účtové třídy. Účetní knihy. Rozvaha. Závěrka. Výkazy. Doklady (faktury).
 • Banka a peníze: Slovní zásoba na téma - bankovní účty a produkty, půjčky, úvěry, cizí měna.

3. den:

 • Daně a audit: Daně. Sociální a zdravotní pojištění. Účetní audit.
 • Zásoby, majetek, leasing.

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce. Podívejte se na jejich ukázku.

Rozvrh kurzu:

 • Výuka probíhá 3 dny - obvykle od 8:00 do 13:00 hodin

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení

Cena kurzu

3 630 Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

16.4.2020 - 28.4.2020 ()
16. dubna (14:30 - 19:30 hodin) 20. dubna (14:30 - 19:30 hodin) 28. dubna (9:00 - 14:00 hodin)
6.5.2020 - 21.5.2020 ()
6.5.2020 (14:30 - 19:30) 18.5.2020 (14:30 - 19:30) 21.5.2020 (14:30 - 19:30)
3.6.2020 - 16.6.2020 ()
3.6.2020 (9:00 - 14:00 hodin) 12.6.2020 (9:00 - 14:00 hodin) 16.6.2020 (9:00 - 14:00 hodin)

↑ Na začátek stránky

Marketing s obchodní angličtinou - rekvalifikační kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT-1876/2016-1/56) a autorizaci MPO ČR pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu (kód: 66-021-N - číslo autorizace: 129/2015).

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti marketingu
 • Pro všechny, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci v oboru marketing
 • Pro začátečníky
 • Pro ty, kteří již mají zkušenosti z oboru marketing a potřebují si doplnit vzdělání

Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý".

Co Vám kurz přinese:

 • Kurz Vás provede oblastí marketingu a reklamy a poskytne Vám přehled o jejich základních metodách a principech.
 • Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti.
 • Získáte znalosti, rady a tipy od profesionálů, kteří Vám předají své zkušenosti z oboru.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Marketing v dnešním světě

 • Co je marketing: význam a cíle, potřeby, přání, poptávka, tržní nabídka, směna, vztahy a trhy
 • Marketing management: řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky
 • Marketingový proces: strategie, plánování, marketingový mix, SWOT analýza, kontrola
 • Podnikatelské koncepce

2) Marketingové prostředí

 • Dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti
 • Analýza konkurence, konkurenční strategie

3) Produktová strategie, cena, distribuce

 • Značka a její použití
 • Produkty
 • Cenotvorba - obecné postupy tvorby cen
 • Distribuce - tvorba distribučního systému
 • Velkoobchod, maloobchod

4) Marketingová komunikace

 • Marketingová komunikace
 • Reklama, podpora prodeje a public relations
 • Osobní prodej a přímý marketing
 • Komunikační kampaň

5) Komuniakční dovednosti

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Komunikace z pohledu psychologie
 • Komunikace verbální a neverbální
 • Řeč těla
 • Komunikace v týmu
 • Prezentace

6) Internetový marketing

 • Hlavní pilíře internetového marketingu
 • Chování uživatelů na Internetu
 • Internetová reklama
 • Proces tvorby webových stránek
 • PPC kampaně, sociální sítě a další možnosti propagace na Internetu

7) Marketing v médiích mimo oblast Internetu

 • Off-line komunikace
 • Sdělovací prostředky
 • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba

8) Psychologie reklamy

 • Uplatnění psychologie v reklamě
 • Tvorba účinné reklamy
 • Jak zjistit účinnost reklamy

9) Marketingový výzkum

 • Techniky výzkumu
 • Informace - jejich získávání, třídění, využívání
 • Marketingový dotazník - tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků

10) Obchodní angličtina

 • Já a moje firma
 • Každodenní komunikace
 • Obchodní jednání

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce. Podívejte se na jejich ukázku - materiály pro výuku marketingu a pro výuku obchodní angličtiny.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.

OsvědčeníDoklad o absolvování:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

21 000 Kč -20 %

16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

2.3.2020 - 15.4.2020 ()
ROZVRH HODIN: 2.3.2020 , 14:30 - 19:30 Obchodní AJ 3.3.2020 , 14:30 - 19:30 Obchodní AJ 4.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 6.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 9.3.2020 , 9:00 - 14:00 Komunikační dov. - Prezentace v praxi 10.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 11.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 13.3.2020 , 14:30 - 19:30 Marketingové strategie 16.3.2020 , 14:30 - 19:30 Řízení projektů 17.3.2020 , 14:30 - 19:30 Marketingové strategie 18.3.2020 , 9:00 - 14:00 On-line 19.3.2020 , 9:00 - 14:00 On-line 20.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingový strategie 23.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 24.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie, výzkum 25.3.2020 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 27.3.2020 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 30.3.2020 , 9:00 - 14:00 Obchodní AJ 10.4.2020 , 9:00 - 14:00 Psychologie 15.4.2020 , 9:00 - 14:00 Shrnutí učiva, Zkouška
1.10.2020 - 16.11.2020 ()
ROZVRH HODIN: 1.10.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 2.10.2020 , 14:30 - 19:30 Obchodní AJ 6.10.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 7.10.2020 , 14:30 - 19:30 Obchodní AJ 9.10.2020 , 9:00 - 14:00 Komunikační dov. - Prezentace v praxi 12.10.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 13.10.2020 , 14:30 - 19:30 Marketing 15.10.2020 , 14:30 - 19:30 Marketingové strategie 16.10.2020 , 14:30 - 19:30 Řízení projektů 19.10.2020 , 14:30 - 19:30 Marketingové strategie 20.10.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 21.10.2020 , 9:00 - 14:00 On-line 22.10.2020 , 9:00 - 14:00 On-line 23.10.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 26.10.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie + Workhop 27.10.2020 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 29.10.2020 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 5.11.2020 , 14:30 - 19:30 Manažerské dovednosti - Psychologie 11.11.2020 , 14:30 - 19:30 Obchodní AJ 16.11.2020 , 9:00 - 13:00 Zakončení kurzu

↑ Na začátek stránky

Účetnictví, daně a účetní angličtina - rekvalifikační kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-33094/2013-1/697 a MSMT-32943/2018-1/432.

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí:

 • naučit se účetnictví,
 • orientovat se v daňové problematice,
 • sestavovat daňová přiznání,
 • naučit se používat anglickou účetní termnologii,
 • získat potvrzení o rekvalifikaci.
Vstupní předpoklad: Základní znalost anglického jazyka.

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů. 
 • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 
 • Podvojnost. 
 • Účtování pokladny, banky. 
 • Zúčtovací vztahy. 
 • Mzdy. 
 • DPH. 
 • Majetek. 
 • Zásoby.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty. 
 • Cestovní náhrady. 
 • Přechodné účty. 
 • Leasing. 
 • Opravné položky. 
 • Rezervy. 
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů. 
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR - základní přehled, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Vyplňování daňových přiznání.

4) Procvičování

 • Získané informace zpracujete do praktických příkladů.

5) Účetní angličtina

 • Profese účetní. 
 • Základní pojmy. Čísla, grafy, prezentace. 
 • Firemní účetnictví. Vedení účetnictví a obchod. 
 • Banka a peníze. Daně a audit.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým účetních a daňových poradců připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce a sbírku příkladů. Podívejte se na jejich ukázku:

Dárek:

 • darek-knihy-ucetnictviPosluchači kurzu získají dárek - 3 publikace, které využijí při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh.

Doklad o absolvování:

 • OsvědčeníOsvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

 • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
 • Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Rozvrh kurzu:

Celkový počet vyučovacích hodin je 138.

Obvykle probíhá:

 • Kurz dopolední: od 8:00 do 13:00 hodin nebo od 8:30 do 13:30 hodin
 • Kurz odpolední: od 14:00 do 19:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin
 • Posluchači z obou variant kurzů mohou procvičovat probranou látku na příkladech od 13:00 do 14:00 hodin
 • Kurz víkendový: pátek od 17:00 do 20:05 hodin a sobota od 8:30 - 15:10 hodin, procvičování, modul účetní angličtina probíhá 3 všední dny
 • Výuka Účetní angličtiny: ve stanovené dny

Termíny kurzů:

31.1.2020 - 23.5.2020 (víkendový kurz)
ROZVRH: 31.1.2020 , 17:05 - 20:05 Základy účetnictví 1.2.2020 , 8:30 - 15:10 Základy účetnictví 6.2.2020, 14:30 - 19:30 Účetní angličtina 8.2.2020 , 8:30 - 15:10 Základy účetnictví 20.2.2020, 9:00 - 14:00 Účetní angličtina 6.2.2020, 14:30 - 19:30 Účetní angličtina 29.2.2020 , 8:30 - 15:10 Základy účetnictví 7.3.2020 , 8:30 - 15:10 Základy účetnictví 12.3.2020 , 13:30 - 20:10 Základy účetnictví - Procvičování 21.3.2020 , 8:30 - 15:10 Účetnictví pro pokročilé 28.3.2020 , 8:30 - 15:10 Účetnictví pro pokročilé 4.4.2020 , 8:30 - 15:10 Účetnictví pro pokročilé 18.4.2020 , 8:30 - 15:10 Účetnictví pro pokročilé 23.4.2020 , 13:30 - 20:10 Účetnictví pro pokročilé - Procvičování 25.4.2020 , 8:30 - 15:10 Účetnictví pro pokročilé 14.5.2020 , 13:30 - 20:10 Účetnictví pro pokročilé - Procvičování 15.5.2020 , 17:00 - 20:05 Účetnictví pro pokročilé - Procvičování 16.5.2020 , 8:30 - 15:10 Základy daní 23.5.2020 , 8:30 - 15:10 Základy daní 23.5.2020 Zakončení kurzu
6.3.2020 - 6.6.2020 (Pátek 17:00 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin, Procvičování čtvrtek 13:30 – 20:10 hodin, Obchodní Aj ve všední dny)
ROZVRH: 6.3.2020 , 17:00 - 20:05 Základy účetnictví 7.3.2020 , 8:30 - 15:10 Základy účetnictví 14.3.2020 , 8:30 - 15:10 Základy účetnictví 21.3.2020 , 8:30 - 15:10 Základy účetnictví 28.3.2020 , 8:30 - 15:10 Základy účetnictví 2.4.2020 , 13:30 - 20:10 Základy účetnictví Procvičování 4.4.2020 , 8:30 - 15:10 Účetnictví pro pokročilé 16.4.2020 , 14:30 - 19:30 hodin Účetní angličtina 18.4.2020 , 8:30 - 15:10 Účetnictví pro pokročilé 20.4.2020 , 14:30 - 19:30 hodin Účetní angličtina 25.4.2020 , 8:30 - 15:10 Účetnictví pro pokročilé 28.4.2020 , 14:30 - 19:30 hodin Účetní angličtina 16.5.2020 , 8:30 - 15:10 Účetnictví pro pokročilé 21.5.2020 , 13:30 - 20:10 Účetnictví pro pokročilé Procvičování 23.5.2020 , 8:30 - 15:10 Základy daní 28.5.2020 , 13:30 - 20:10 Účetnictví pro pokročilé Procvičování 29.5.2020 , 17:00 - 20:05 Procvičování 30.5.2020 , 8:30 - 15:10 Základy daní 6.6.2020 , 8:30 - 15:10 Procvičování 6.6.2020 , 8:30 - 15:10 Zakončení kurzu
3.4.2020 - 20.6.2020 (Pátek 17:00 – 20:05 hodin, sobota 8:30 – 15:10 hodin, Procvičování čtvrtek 13:30 – 20:10 hodin, Obchodní Aj ve všední dny)
ROZVRH: 3.4.2020 , Základy účetnictví 4.4.2020 , Základy účetnictví 16.4.2020 , 14:30 - 19:30 hodin Účetní angličtina 18.4.2020 , Základy účetnictví 20.4.2020 , 14:30 - 19:30 hodin Účetní angličtina 24.4.2020 , Základy účetnictví 25.4.2020 , Základy účetnictví 28.4.2020 , 14:30 - 19:30 hodin Účetní angličtina 16.5.2020 , Základy účetnictví Procvičování 21.5.2020 , Základy účetnictví Procvičování 22.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 23.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 30.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 5.6.2020 , Základy daní 6.6.2020 , Základy daní 12.6.2020 , Procvičování 13.6.2020 , Základy daní 18.6.2020 , Účetnictví pro pokročilé Procvičování 19.6.2020 , Účetnictví pro pokročilé Procvičování 20.6.2020 , Účetnictví pro pokročilé Procvičování 20.6.2020 , Zakončení kurzu
4.5.2020 - 29.5.2020 (8:30 – 13:30 hodin)
ROZVRH: 4.5.2020 , Základy účetnictví 5.5.2020 , Základy účetnictví 6.5.2020 , Účetní angličtina (14:30 - 19:30) 7.5.2020 , Základy účetnictví 11.5.2020 , Základy účetnictví 12.5.2020 , Základy účetnictví 13.5.2020 , Základy účetnictví Procvičování 14.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 15.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 18.5.2020 , Účetní angličtina (14:30 - 19:30) 19.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 20.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 21.5.2020 , Účetní angličtina (14:30 - 19:30) 22.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 25.5.2020 , Základy daní 26.5.2020 , Základy daní 27.5.2020 , Základy daní 28.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé Procvičování 29.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé Procvičování 29.5.2020 , Zakončení kurzu
4.5.2020 - 29.5.2020 (14:30 – 19:30 hodin)
ROZVRH: 4.5.2020 , Základy účetnictví 5.5.2020 , Základy účetnictví 6.5.2020 , Účetní angličtina 7.5.2020 , Základy účetnictví 11.5.2020 , Základy účetnictví 12.5.2020 , Základy účetnictví 13.5.2020 , Základy účetnictví Procvičování 14.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 15.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 18.5.2020 , Účetní angličtina 19.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 20.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 21.5.2020 , Účetní angličtina 22.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé 25.5.2020 , Základy daní 26.5.2020 , Základy daní 27.5.2020 , Základy daní 28.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé Procvičování 29.5.2020 , Účetnictví pro pokročilé Procvičování 29.5.2020 , Zakončení kurzu
1.6.2020 - 25.6.2020 (8:30 – 13:30 hodin)
ROZVRH: 1.6.2002 , Základy účetnictví 2.6.2002 , Základy účetnictví 3.6.2020 , Účetní AJ (9:00 - 14:00 hodin) 4.6.2002 , Základy účetnictví 5.6.2002 , Základy účetnictví 8.6.2002 , Základy účetnictví 9.6.2002 , Základy účetnictví Procvičování 10.6.2002 , Účetnictví pro pokročilé 11.6.2002 , Účetnictví pro pokročilé 12.6.2020 , Účetní AJ (9:00 - 14:00 hodin) 15.6.2002 , Účetnictví pro pokročilé 16.6.2020 , Účetní AJ (9:00 - 14:00 hodin) 17.6.2002 , Účetnictví pro pokročilé 18.6.2002 , Účetnictví pro pokročilé 19.6.2002 , Účetnictví pro pokročilé Procvičování 22.6.2002 , Základy daní 23.6.2002 , Základy daní 24.6.2002 , Základy daní 25.6.2002 , Účetnictví pro pokročilé Procvičování 25.6.2002 , Zakončení kurzu

↑ Na začátek stránky