Kurzy s výukou anglického jazyka

Kurzy angličtiny:

Rekvalifikační kurzy s výukou angličtiny:

Obchodní angličtina

Program kurzu:

1. den - JÁ A MOJE FIRMA

 • Představování
 • Názvy pracovních pozic
 • Životopis a přijímací pohovor
 • Konverzační obraty

2. den - KAŽDODENNÍ KOMUNIKACE

 • Telefonování
 • Obchodní korespondence
 • E-maily

3. den - OBCHODNÍ JEDNÁNÍ A PRACOVNÍ PORADY

 • Obchodní jednání
 • Pracovní porady
 • Služební cesta
 • Společenská konverzace

Studijní materiály:

Vstupní předpoklad:

 • Minimálně mírně pokročilé znalosti anglického jazyka.

Cena kurzu

3 630 Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

8.11.2019 - 6.12.2019 (14:30 - 19:30 hodin)
8. listopadu, 3. a 6. prosince (všechny dny 14:30 - 19:30 hodin)

↑ Na začátek stránky

Účetní angličtina - slovíčka, fráze, příklady

Program kurzu:

1. den:

 • Profese účetní. Základní pojmy.
 • Čísla, grafy, prezentace: Jak číst číselné údaje. Popis grafu. Popis finanční situace.
 • Firemní účetnictví: Fyzická a právnická osoba. Právní forma firmy. Kapitál. Zaměstnanci.

2. den:

 • Vedení účetnictví a obchod: Účtové třídy. Účetní knihy. Rozvaha. Závěrka. Výkazy. Doklady (faktury).
 • Banka a peníze: Slovní zásoba na téma - bankovní účty a produkty, půjčky, úvěry, cizí měna.

3. den:

 • Daně a audit: Daně. Sociální a zdravotní pojištění. Účetní audit.
 • Zásoby, majetek, leasing.

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce. Podívejte se na jejich ukázku.

Rozvrh kurzu:

 • Výuka probíhá 3 dny - obvykle od 8:00 do 13:00 hodin

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení

Cena kurzu

3 630 Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

6.11.2019 - 20.11.2019 (14:30 - 19:30 hodin)
6., 7. a 20. listopadu
2.1.2020 - 8.1.2020 (9:00 - 14:00 hodin)
2., 3., 8. ledna

↑ Na začátek stránky

Kurz Asistentka / asistent s výukou anglického jazyka

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-6530/2016-1/171.
Naše vzdělávací centrum získalo pro profesní kvalifikaci Asistentka / asistent autorizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Nepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení a absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny, kteří chtějí:

 • připravit se na profesi asistentky / asistenta,
 • získat nebo doplnit znalosti angličtiny, 
 • získat znalosti z oblastí - práce na počítači, tvorba písemností, společenské chování a vystupování, řízení organizace, komunikace,
 • získat osvědčení o rekvalifikaci a nové profesní kvalifikaci.

Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník".

Vyučovací jazyk: Český.

Co získáte:  

 • Naučíte se mluvit anglicky v běžných životních a pracovních situacích.
 • Budete vědět jak zvládat činnosti v sekretariátu a administrativní činnosti.
 • Budete znát pravidla efektivního telefonování.
 • Naučíte se pracovat na PC.
 • Budete vědět jak tvořit písemnosti dle ČSN.
 • Budete ovládat společenskou etiketu.
 • Naučíte se řešit pracovní konflikty.
 • Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

Kurz se skládá několika částí: 

 • Angličtina
 • Vedení administrativy
 • Písemná komunikace
 • Základy práce s počítačem
 • Komunikace
 • Společenské vystupování
 • Firemní procesy

  1. Angličtina 

  • Výuka angličtiny postupuje od úplných základů gramatiky až k psaní jednoduchého obchodního dopisu. Je velmi intenzivní a probíhá rychlejší tempem.
  • Témata kurzu: Já a moje rodina, můj program, cestování, zaměstnání
  • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt. Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí. Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.
  • Gramatika: Sloveso „to be". Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have". Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is". Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be". Předpřítomný čas. Sloveso „can" a „must". Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum. 

  2. Vedení administrativy: 

  • Kompetence administrativního pracovníka, osobnost asistentky
  • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
  • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.
  • Pravidla efektivního telefonování 

  3. Písemná komunikace: 

  • Tvorba a stylizace písemností
  • Obchodní písemnosti
  • Personální písemnosti
  • Vnitropodnikové písemnosti
  • PowerPoint
  • Desetiprstová hmatová metoda
  • Pravidla pro psaní textů
  • Korespondence - vytvoření písemností 
  • E-mailová komunikace

  4. Základy práce s počítačem: 

  • Práce na počítači 
  • Programy MS Word, MS Excel 

  5. Komunikace: 

  • Základní psychologické poznatky
  • Komunikace, Argumetnace, Vyjednávání
  • Asertivita, Motivace
  • Řešení konfliktů 

  6. Firemní procesy

  • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
  • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
  • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

  7. Společenské vystupování

  • Základní pravidla společenského styku
  • Stolování a pohoštění
  • Společenská setkání
  • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
  • Společenské akce 
  • Sebeprezetnace v rámci firmy
  • Pravidla gastronomie 

  Studijní materiály:

  • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

  UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů - skripta administrativní část, skripta angličtina gramatika a angličtina slovní zásoba.

  E-learning:

  • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
  • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.

  Závěrečná zkouška: 

  • Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.

  Doklad o absolvování:

  Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

  • OsvědčeníOsvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu. Jako takové má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

  Místo konání:

  • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
  • Jak se k nám dostanete

  Cena kurzu

  21 000 Kč -20 %

  16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

  Využijte výhody právě probíhající akce 20% z ceny rekvalifikačního kurzu

  Kdy kurz probíhá: 

  • Výuka angličtiny probíhá od 8:30 do 12:00 hodin. 
  • Ostatní výuka probíhá od 8:00 do 13:00 hodin nebo od 8:30 do 13:30 hodin.

  Termíny kurzů:

  Nejsou vypsané žádné kurzy.

  ↑ Na začátek stránky

  Marketing s obchodní angličtinou - rekvalifikační kurz

  Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT-1876/2016-1/56) a autorizaci MPO ČR pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu (kód: 66-021-N - číslo autorizace: 129/2015).

  Pro koho je kurz vhodný:

  • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti marketingu
  • Pro všechny, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci v oboru marketing
  • Pro začátečníky
  • Pro ty, kteří již mají zkušenosti z oboru marketing a potřebují si doplnit vzdělání

  Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý".

  Co Vám kurz přinese:

  • Kurz Vás provede oblastí marketingu a reklamy a poskytne Vám přehled o jejich základních metodách a principech.
  • Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum.
  • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti.
  • Získáte znalosti, rady a tipy od profesionálů, kteří Vám předají své zkušenosti z oboru.
  • Naučíte se novou a zajímavou profesi.
  • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci.

  Kurz se skládá z tematických celků:

  1) Marketing v dnešním světě

  • Co je marketing: význam a cíle, potřeby, přání, poptávka, tržní nabídka, směna, vztahy a trhy
  • Marketing management: řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky
  • Marketingový proces: strategie, plánování, marketingový mix, SWOT analýza, kontrola
  • Podnikatelské koncepce

  2) Marketingové prostředí

  • Dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti
  • Analýza konkurence, konkurenční strategie

  3) Produktová strategie, cena, distribuce

  • Značka a její použití
  • Produkty
  • Cenotvorba - obecné postupy tvorby cen
  • Distribuce - tvorba distribučního systému
  • Velkoobchod, maloobchod

  4) Marketingová komunikace

  • Marketingová komunikace
  • Reklama, podpora prodeje a public relations
  • Osobní prodej a přímý marketing
  • Komunikační kampaň

  5) Komuniakční dovednosti

  • Pravidla mluveného projevu, která fungují
  • Komunikace z pohledu psychologie
  • Komunikace verbální a neverbální
  • Řeč těla
  • Komunikace v týmu
  • Prezentace

  6) Internetový marketing

  • Hlavní pilíře internetového marketingu
  • Chování uživatelů na Internetu
  • Internetová reklama
  • Proces tvorby webových stránek
  • PPC kampaně, sociální sítě a další možnosti propagace na Internetu

  7) Marketing v médiích mimo oblast Internetu

  • Off-line komunikace
  • Sdělovací prostředky
  • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba

  8) Psychologie reklamy

  • Uplatnění psychologie v reklamě
  • Tvorba účinné reklamy
  • Jak zjistit účinnost reklamy

  9) Marketingový výzkum

  • Techniky výzkumu
  • Informace - jejich získávání, třídění, využívání
  • Marketingový dotazník - tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků

  10) Obchodní angličtina

  • Já a moje firma
  • Každodenní komunikace
  • Obchodní jednání

  Studijní materiály:

  • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce. Podívejte se na jejich ukázku - materiály pro výuku marketingu a pro výuku obchodní angličtiny.

  E-learning:

  • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
  • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.

  OsvědčeníDoklad o absolvování:

  • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR
  • Osvědčení o profesní kvalifikaci nahrazující školní vzdělání v oboru

  Místo konání:

  • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
  • Jak se k nám dostanete

  Cena kurzu

  21 000 Kč -20 %

  16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

  Termíny kurzů:

  1.10.2019 - 14.11.2019 ()
  ROZVRH HODIN: Marketingový výzkum 1. října (9 - 14 hodin) Obchodní angličtina 2., 7. října, 11. listopadu (vždy 14:30 - 19:30 hodin) Marketing 4., 10. října (oba dny 9 - 14 hodin), 11. října (14:30 - 19:30 hodin) Komunikace, prezentace 9. října, 29. října (oba dny 9 - 14 hodin) Marketingové strategie 15., 17. října (oba dny 14:30 - 19:30 hodin, 18., 21., 24. října (vždy 9 - 14 hodin) Řízení projektů 16. října (14:30 - 19:30 hodin) On-line marketing 22., 23. října (oba dny 9 - 14 hodin) Personální marketing 25. října (9 - 14 hodin) Psychologie 5. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Zakončení kurzu 14. listopadu (9:00 - 13:00 hodin)
  2.3.2020 - 15.4.2020 ()
  ROZVRH HODIN: 2.3.2020 , 14:30 - 19:30 Obchodní AJ 3.3.2020 , 14:30 - 19:30 Obchodní AJ 4.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 5.3.2020 , 14:30 - 19:30 Obchodní AJ 6.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 9.3.2020 , 9:00 - 14:00 Komunikační dov. - Prezentace v praxi 10.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 11.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketing 13.3.2020 , 14:30 - 19:30 Marketingové strategie 16.3.2020 , 14:30 - 19:30 Řízení projektů 17.3.2020 , 14:30 - 19:30 Marketingové strategie 18.3.2020 , 9:00 - 14:00 On-line 19.3.2020 , 9:00 - 14:00 On-line 20.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingový výzkum 20.3.2020 , 14:30 - 19:30 Marketingové strategie 23.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 24.3.2020 , 9:00 - 14:00 Marketingové strategie 25.3.2020 , 9:00 - 14:00 Personální marketing 27.3.2020 , 9:00 - 14:00 Komunikační dovednosti 10.4.2020 , 14:30 - 19:30 Psychologie 15.4.2020 , 9:00 - 14:00 Zkouška

  ↑ Na začátek stránky

  Účetnictví, daně a účetní angličtina - rekvalifikační kurz

  Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-33094/2013-1/697 a MSMT-32943/2018-1/432.

  Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí:

  • naučit se účetnictví,
  • orientovat se v daňové problematice,
  • sestavovat daňová přiznání,
  • naučit se používat anglickou účetní termnologii,
  • získat potvrzení o rekvalifikaci.
  Vstupní předpoklad: Základní znalost anglického jazyka.

  Kurz se skládá z tematických celků:

  1) Základy účetnictví

  • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů. 
  • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 
  • Podvojnost. 
  • Účtování pokladny, banky. 
  • Zúčtovací vztahy. 
  • Mzdy. 
  • DPH. 
  • Majetek. 
  • Zásoby.

  2) Účetnictví pro pokročilé

  • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty. 
  • Cestovní náhrady. 
  • Přechodné účty. 
  • Leasing. 
  • Opravné položky. 
  • Rezervy. 
  • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů. 
  • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

  3) Daně

  • Daňová soustava v ČR - základní přehled, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Vyplňování daňových přiznání.

  4) Procvičování

  • Získané informace zpracujete do praktických příkladů.

  5) Účetní angličtina

  • Profese účetní. 
  • Základní pojmy. Čísla, grafy, prezentace. 
  • Firemní účetnictví. Vedení účetnictví a obchod. 
  • Banka a peníze. Daně a audit.

  Studijní materiály:

  Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým účetních a daňových poradců připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce a sbírku příkladů. Podívejte se na jejich ukázku:

  Dárek:

  • darek-knihy-ucetnictviPosluchači kurzu získají dárek - 3 publikace, které využijí při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony 2018, Účetnictví podnikatelů 2018 a Vzorový účtový rozvrh 2018.

  Doklad o absolvování:

  • OsvědčeníOsvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

  Místo konání:

  • Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most)
  • Jak se k nám dostanete

  Cena kurzu

  18 000 Kč -20 %

  14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

  Rozvrh kurzu:

  Celkový počet vyučovacích hodin je 138.

  Obvykle probíhá:

  • Kurz dopolední: od 8:00 do 13:00 hodin nebo od 8:30 do 13:30 hodin
  • Kurz odpolední: od 14:00 do 19:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin
  • Posluchači z obou variant kurzů mohou procvičovat probranou látku na příkladech od 13:00 do 14:00 hodin
  • Kurz víkendový: pátek od 17:00 do 20:05 hodin a sobota od 8:30 - 15:10 hodin, procvičování, modul účetní angličtina probíhá 3 všední dny
  • Výuka Účetní angličtiny: ve stanovené dny

  Termíny kurzů:

  4.10.2019 - 14.12.2019 (Kombinovaný kurz)
  ROZVRH: Základy účetnictví 12., 19., 26. října, 2. listopadu (jen soboty 8:30 - 15:10 hodin) Účetní angličtina: 4. a 18. října (všední dny 14:30 - 19:30) a 29. října (všední dny 9:00 - 14:00) Účetnictví pro pokročilé 9., 16., 23., 30. listopadu (jen soboty 8:30 - 15:10 hodin) Základy daní 7., 14. prosince (dvě soboty 8:30 - 15:10 hodin) a 13. prosince (pátek 17:00- 20:05 hodin) Procvičování 7. listopadu, 5., 12. prosince (čtvrtek 13:30 - 20:10 hodin) Zakončení kurzu 14. prosince
  1.11.2019 - 1.2.2020 (víkendový kurz)
  ROZVRH: Základy účetnictví 1. listopadu (pátek 17:00 - 20:05 hodin) Základy účetnictví 2., 9., 23., 30. listopadu (jen sobota 8:30 - 15:10 hodin) Účetní angličtina 6., 7. a 20. listopadu (všední den 14:30 – 19:30 hodin) Účetnictví pro pokročilé 7., 14. prosince, 4., 11. ledna (jen sobota 8:30 - 15:10 hodin) Základy daní 17. ledna (pátek 17:00 - 20:05 hodin), 18., 25. ledna (sobota 8:30 - 15:10 hodin) Procvičování 12. prosince, 2., 16. ledna (čtvrtek 13:30 - 20:10 hodin) Procvičování 1. února (sobota 8:30 - 15:10 hodin) Zakončení kurzu 1. února
  4.11.2019 - 29.11.2019 (8:30 – 13:30 hodin)
  ROZVRH: Základy účetnictví 4., 5., 8., 11., 12. listopadu Účetní angličtina: 6., 7. a 20. listopadu (14:30 - 19:30 hodin) Účetnictví pro pokročilé 14., 15., 18., 19., 21. listopadu Základy daní 26., 27., 28. listopadu Procvičování 13., 22., 29. listopadu Zakončení kurzu 29. listopadu
  4.11.2019 - 29.11.2019 (14:30 – 19:30 hodin)
  ROZVRH: Základy účetnictví 4., 5., 8., 11., 12. listopadu Účetní angličtina: 6., 7. a 20. listopadu Účetnictví pro pokročilé 14., 15., 18., 19., 21. listopadu Základy daní 26., 27., 28. listopadu Procvičování 13., 22., 29. listopadu Zakončení kurzu 29. listopadu
  25.11.2019 - 8.1.2020 (8:30 – 13:30 hodin)
  ROZVRH: Základy účetnictví 25., 26. listopadu, 2., 3., 5. prosince Účetnictví pro pokročilé 9., 10., 11., 12., 13. prosince Základy daní 17., 18., 19. prosince Procvičování 6., 16., 20. prosince Zakončení kurzu 20. prosince Účetní angličtina 2., 3., 8. ledna
  2.1.2020 - 31.1.2020 (8:30 – 13:30 hodin)
  ROZVRH: Účetní angličtina 2., 3., 8. ledna Základy účetnictví 6., 7., 9., 10., 13. ledna Účetnictví pro pokročilé 16., 17., 20., 21., 22. ledna Základy daní 27., 28., 29. ledna Procvičování 14., 30., 31. ledna Zakončení kurzu 31. ledna
  2.1.2020 - 31.1.2020 (14:30 - 19:30 hodin)
  ROZVRH: Účetní angličtina 2., 3., 8. ledna (tři dny výuka 9:00 - 14:00 hodin) Základy účetnictví 6., 7., 9., 10., 13. ledna Účetnictví pro pokročilé 16., 17., 20., 21., 22. ledna Základy daní 27., 28., 29. ledna Procvičování 14., 30., 31. ledna Zakončení kurzu 31. ledna

  ↑ Na začátek stránky