Aktuální semináře

Aktuální seminářePravidelně pořádáme aktuální semináře, které obsahují přehledné a srozumitelné informace o novinkách a legislativních změnanách, k nimž dochází v oblastech - účetnictví, daně, mzdy, podnikání. Lektoři jsou zkušení odborníci pro danou oblast, jejich výklad obsahuje příklady z praxe.

Vyberte si z akutální nabídky:

 1. Zdravotní pojištění
 2. Změny v DPH k 1. 4. 2019
 3. Změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2019
 4. Novinky v účetnictví a daních pro rok 2019

Zdravotní pojištění

Komu je kurz určen:

 • všem, kteří chtějí získat souhrnné informace o problematice zdravotního pojištění,
 • těm, kteří si chtějí tuto problematiku zopakovat nebo doplnit o aktuální informace.

Náplň:

 • Kurz obsahuje všechna zásadní témata z oblasti zdravotního pojištění.
 • Lektorem kurzu je odborník pro tuto oblast. Věnuje se zdravotnímu pojištění 20 let, je autorem několika odborných publikací, pracoval jako metodik a kontrolní pracovník VZP.
 • Výuka obsahuje příklady z praxe, popis správného řešení konkrétních situací a také prostor pro dotazy posluchačů.

Studijní materiály:

Získají posluchači kurzu zdarma.

Popis:

Právní úprava zdravotního pojištění (Základní zákony. Související zákony. Účast na zdravotním pojištění.)

 • Osoby považované ve zdravotním pojištění za zaměstnance
 • Zaměstnanci - související povinnosti (Nástup do zaměstnání. Ukončení zaměstnání. Poživatelé důchodu. Ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. Studenti.)
 • Vyměřovací základ
 • Minimální vyměřovací základ
 • Dohody
 • Neplacené volno a neomluvená absence
 • Osoby, za které platí pojistné stát
 • Evropská unie
 • Nejčastější chyby zaměstnavatele
 • Penále, pokuty, sankce

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Rozvrh:

Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 15:00 hodin.

Termíny kurzů:

9.10.2019 - 9.10.2019 (9:00 - 15:00 hodin)
8.11.2019 - 8.11.2019 (9:00 - 15:00 hodin)
5.12.2019 - 5.12.2019 (9:00 - 15:00 hodin)

↑ Na začátek stránky

Změny v DPH k 1. 4. 2019

Cíle kurzu:

 • Seznámit se s aktuálními změnami v DPH. 
 • Kurz obsahuje prostor pro dotazy posluchačů.
 • Přednáší daňová a účetní poradkyně. 

Popis:

 • Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit se změnami pro oblast DPH od 1. 4. 2019.

Obsah:

 1. Změny ve vymezení základních pojmů (úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí)
 2. Osoby povinné k dani, ekonomická činnost, výkony veřejné správy - nové vymezení
 3. Digitální služby a zvláštní režim jednoho správního místa - změna pravidel
 4. Uplatňování DPH u poukazů - nová pravidla v roce 2019
 5. Doručování daňových dokladů, změny ve vystavování DD
 6. Nový výpočet daně, zaokrouhlování přijaté úplaty na Kč
 7. Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
 8. Změny v osvobození od daně, služby vázané na dovoz a vývoz zboží
 9. Úprava a oprava odpočtu daně, odpočet a změna režimu
 10. Změny v režimu přenesení daňové povinnosti
 11. Schválené změny sazeb daně u pravidelné hromadné přepravy osob a dodávek tepla a chladu

Rozvrh:

 • Seminář probíhá jeden den od 9:00 do 13:00 hodin.

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné kurzy.

↑ Na začátek stránky

Změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2019

Komu je seminář určen:

 • Pro začínající i pokročilé mzdové účetní

Popis:

 • Seminář bude věnován přehledu změn, které budou platit od 1. 1. 2019. Dostanete důležité informace o změnách v zákonech a vyhláškách, které potřebujete pro správný výpočet mezd, daní, náhrad mezd, srážek ze mzdy

Program:

 • Změny v zákoníku práce - pracovně právní vztahy, minimální mzda, zaručená mzda, zásady pro její uplatňování, odměňování
 • Změny v zákoně o dani z příjmů - stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti - základ pro správný výpočet daňové povinnosti poplatníka, slevy na dani
 • Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • Změny ve výpočtu náhrad za DPN
 • Změny ve výpočtu srážek ze mzdy - dohody o srážkách, exekuce, výkon rozhodnutí, insolvence
 • Změny v cestovních náhradách
 • Změny v sociálním a zdravotním pojištění
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
 • Další očekávané změny od roku 2019
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 14:00 hodin.

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné kurzy.

↑ Na začátek stránky

Novinky v daních a účetnictví pro rok 2019

Komu je seminář určen:

Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit:

 • s novinkami v daních a účetnictví platnými od 1.1.2019 a připravovanými pro rok 2019
 • a také se změnami, které vstoupily v platnost v průběhu roku 2018.

Obsah semináře:

1) Změny v zákoně o daních z příjmů - připravovaná novela pro rok 2019, očekávané změny

 • Zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně
 • Zvýšení daňové sazby z 15 na 19 % a zavedení druhé 24% sazby z příjmů nad 1,5 mil. korun
 • Sociální a zdravotní pojištění podnikatelů jako částečný daňový výdaj
 • Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a výjimky z tohoto omezení
 • Další změny

2) Změny v zákoně o DPH - připravovaná novela pro rok 2019, očekávané změny

 • Definice poukazu
 • Samostatné stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového či víceúčelového poukazu a související okamžik uskutečnění plnění
 • Vymezení okamžiku zdanitelného plnění u plnění souvisejících s nájmem nemovité věci
 • Změna u souhrnných daňových dokladů
 • Úprava zaokrouhlovacího pravidla
 • Vymezení ceny obvyklé pro účely DPH a její vliv na stanovení základu daně ve speciálních případech
 • Oprava základu daně a daně u nedobytné pohledávky
 • Rozšíření odpočtu při registraci plátce
 • Změny při podávání dodatečných přiznání
 • Další novinky

3) Změny v dalších zákonech - důležité změny pro podnikatele v souvislosti se zdravotním a sociálním pojištěním, případně v dalších zákonech dle aktuální situace

Výklad bude doplněn příklady a v průběhu semináře budou zodpovídány dotazy posluchačů.

Rozvrh:

Kurz probíhá jeden den od 9 do 14 hodin. Celkový počet vyučovacích hodin: 6

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné kurzy.

↑ Na začátek stránky