Administrativní kurzy Praha

Nabízíme tyto kurzy:

UpozorněníNáš tip:

Administrativní pracovník - Asistent/ka, Sekretář/ka

UpozorněníNepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit dobře ovládat administrativu, práci s počítačem a další související oblasti
 • Pro zájemce o rekvalifikaci
 • Vyučovací jazyk: Čeština.

Co se v kurzu naučíte:

 • Vedení administrativy
 • Práci s počítačem (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet)
 • Používat elektronickou poštu včetně datových schránek
 • Vytvářet pracovní dokumenty a písemnosti
 • Zpracovávat korespondenci
 • Využít základní psychologické poznatky v pracovním prostředí

Obsah kurzu:

Kurz se skládá z několika částí:

1. Vedení administrativy:

 • Administrativní činnosti
 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Pravidla efektivního telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

2. Základy práce s počítačem:

 • Práce na počítači 
 • Programy MS Word, MS Excel, MS PowePoint, MS Outlook

3. Písemná komunikace:

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Pravidla pro psaní textů
 • E-mailová komunikace

4. Komunikace:

 • Základní psychologické poznatky
 • Komunikace, Argumentace, Vyjednávání
 • Řešení konfliktů
 • Asertivita, Motivace

5. Firemní procesy:

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

6. Společenské vystupování:

 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
 • Společenské akce 
 • Sebeprezetnace v rámci firmy

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Pomůže Vám připravit se na závěrečnou zkušku
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Podrobnosti najdete zde.

Závěrečná zkouška:

Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.

Kdy kurz probíhá:

 • Kurz je měsíční. Obsahuje 80 vyučovacích hodin. Výuka probíhá ve vybrané dny od 8:30 do 13:30 hodin.

Doklad o absolvování:

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

Zařazení kurzu:

 • Povolání: Administrativní pracovník. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky. Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka.

Cena kurzu

12 000 Kč -20 %

9 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

1.11.2019 - 28.11.2019 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 1. listopadu Word 7., 8., 11. listopadu Excel 12., 13., 14. listopadu PowerPoint 15. listopadu Komunikační dovednosti 18. listopadu Firemní procesy 19. listopadu Společenské vystupování 20. listopadu Písemná komunikace 26., 27., 28. listopadu Zakončení kurzu 28. listopadu
3.12.2019 - 20.12.2019 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Word 3., 4., 5. prosince Excel 6., 9., 10. prosince Písemná komunikace 11., 12., 20. prosince PowerPoint 13. prosince Vedení administrativy 16. prosince Společenské vystupování 17. prosince Komunikační dovednosti 18. prosince Firemní procesy 19. prosince Zakončení kurzu 20. prosince
7.1.2020 - 30.1.2020 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: 7.1.2020 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 8.1.2020 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 9.1.2020 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 14.1.2020 , 8:30 - 13:30 Word 15.1.2020 , 8:30 - 13:30 Word 16.1.2020 , 8:30 - 13:30 Word 17.1.2020 , 8:30 - 14:30 Excel 20.1.2020 , 8:30 - 14:30 Excel 21.1.2020 , 8:30 - 14:30 Excel 23.1.2020 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 27.1.2020 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 28.1.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 29.1.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 30.1.2020 , 8:30 - 10:00 Písemná komunikace 30.1.2020 , 10:30 - 14:30 Zkouška
4.2.2020 - 27.2.2020 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: 4.2.2020 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 6.2.2020 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 7.2.2020 , 8:30 - 13:30 Word 10.2.2020 , 8:30 - 13:30 Word 11.2.2020 , 8:30 - 13:30 Word 12.2.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 13.2.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 14.2.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 17.2.2020 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 18.2.2020 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 19.2.2020 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 25.2.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 26.2.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 27.2.2020 , 8:30 - 10:00 Písemná komunikace 27.2.2020 , 10:30 - 14:30 Zkouška
2.3.2020 - 26.3.2020 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: 2.3.2020 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 4.3.2020 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 5.3.2020 , 8:30 - 13:30 Word 6.3.2020 , 8:30 - 13:30 Word 9.3.2020 , 8:30 - 13:30 Word 10.3.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 11.3.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 12.3.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 13.3.2020 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 16.3.2020 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 17.3.2020 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 23.3.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 24.3.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 26.3.2020 , 8:30 -10:00 Písemná komunikace 26.3.2020 , 10:30 - 14:30 Zkouška

↑ Na začátek stránky

Asistentka / Asistent, Sekretářka / Sekretář

UpozorněníNepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho:

Chcete zaujmout svého nadřízeného a být skutečně jeho pravou rukou? Pohybovat se sebejistě v sekretariátu, protože Vaše znalosti a dovednosti jsou zřejmé? Pak neváhejte a objednejte si tento kurz, protože je právě pro Vás.

Co se naučíte:

 • Zvládat činnosti v sekretariátu
 • Tvořit písemnosti dle ČSN
 • Využívat psychologické poznatky v praxi
 • Ovládat společenskou etiketu
 • Základy ekonomiky
 • Pracovat na PC

Obsah kurzu:

Vyučovací jazyk je čeština.

Kurz se skládá několika částí.

1. Vedení administrativy

 • Kompetence asistenta/ky
 • Osobnost asistenta/ky
 • Základní činnosti v sekretariátu
 • Organizace sekretariátu
 • Administrativní činnosti
 • Efektivní telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

2. Základy práce s počítačem

 • Základy práce s počítačem
 • MS Word
 • MS Excel
 • Ms PowerPoint

3. Písemná komunikace

 • Formy písemností
 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • Právní písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Datová schránka
 • E-mailová komunikace

4. Komunikace

 • Psychologie osobnosti
 • Komunikace, Argumentace, Vyjednávání
 • Asertivita
 • Motivace
 • Syndrom vyhoření

5. Společenské vystupování

 • Základní pravidla společenského styku
 • Stolování a pohoštění
 • Společenská setkání

6. Ekonomie

 • Základní ekonomické pojmy
 • Fungování trhu

7. Firemní procesy

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Podrobnosti najdete zde.

Kdy kurz probíhá:

 • Kurz je měsíční. Výuka probíhá ve vybrané dny od 8:30 do 13:30 hodin.

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

 • OsvědčeníOsvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu. Jako takové má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavateli.

Zařazení kurzu:

 • Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Povolání: Administrativní pracovník. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 92 hodin teoretické výuky)

Cena kurzu

15 000 Kč -20 %

12 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

2.3.2020 - 26.3.2020 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: 2.3.2020 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 4.3.2020 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 5.3.2020 , 8:30 - 13:30 Word 6.3.2020 , 8:30 - 13:30 Word 9.3.2020 , 8:30 - 13:30 Word 10.3.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 11.3.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 12.3.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 13.3.2020 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 16.3.2020 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 17.3.2020 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 18.3.2020 , 8:30 - 13:30 Ekonomie 19.3.2020 , 8:30 - 13:30 Ekonomie 23.3.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 24.3.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 26.3.2020 , 8:30 -10:00 Písemná komunikace 26.3.2020 , 10:30 - 14:30 Zkouška

↑ Na začátek stránky