Administrativní kurzy Praha

Nabízíme tyto kurzy:

UpozorněníNáš tip:

Administrativní pracovník - Asistent/ka, Sekretář/ka

UpozorněníNepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit dobře ovládat administrativu, práci s počítačem a další související oblasti
 • Pro zájemce o rekvalifikaci
 • Vyučovací jazyk: Čeština.

Co se v kurzu naučíte:

 • Vedení administrativy
 • Práci s počítačem (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet)
 • Používat elektronickou poštu včetně datových schránek
 • Vytvářet pracovní dokumenty a písemnosti
 • Zpracovávat korespondenci
 • Využít základní psychologické poznatky v pracovním prostředí

Obsah kurzu:

Kurz se skládá z několika částí:

1. Vedení administrativy:

 • Administrativní činnosti
 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Pravidla efektivního telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

2. Základy práce s počítačem:

 • Práce na počítači 
 • Programy MS Word, MS Excel, MS PowePoint, MS Outlook

3. Písemná komunikace:

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Pravidla pro psaní textů
 • E-mailová komunikace

4. Komunikace:

 • Základní psychologické poznatky
 • Komunikace, Argumentace, Vyjednávání
 • Řešení konfliktů
 • Asertivita, Motivace

5. Firemní procesy:

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

6. Společenské vystupování:

 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
 • Společenské akce 
 • Sebeprezetnace v rámci firmy

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Pomůže Vám připravit se na závěrečnou zkušku
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Podrobnosti najdete zde.

Závěrečná zkouška:

Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.

Kdy kurz probíhá:

 • Kurz je měsíční. Obsahuje 80 vyučovacích hodin. Výuka probíhá ve vybrané dny od 8:30 do 13:30 hodin.

Doklad o absolvování:

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

Zařazení kurzu:

 • Povolání: Administrativní pracovník. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky. Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka.

Cena kurzu

12 000 Kč -20 %

9 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

3.11.2020 - 26.11.2020 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: 3.11.2020 , 8:30 - 13:30 Word 4.11.2020 , 8:30 - 13:30 Word 5.11.2020 , 8:30 - 13:30 Word 9.11.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 10.11.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 11.11.2020 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 12.11.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 13.11.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 16.11.2020 , 8:30 - 14:30 Excel 18.11.2020 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 19.11.2020 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 23.11.2020 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 25.11.2020 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 26.11.2020 , 8:30 - 10:00 Písemná komunikace 26.11.2020 , 10:00 - 14:30 Zakončení kurzu
1.12.2020 - 18.12.2020 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Datum Čas Moduly 1.12.2020 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 2.12.2020 , 8:30 - 13:30 Word 3.12.2020 , 8:30 - 13:30 Word 4.12.2020 , 8:30 - 13:30 Word 7.12.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 8.12.2020 , 8:30 - 13:30 Excel 9.12.2020 , 8:30 - 14:30 Excel 10.12.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 11.12.2020 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 14.12.2020 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 15.12.2020 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 16.12.2020 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 18.12.2020 , 8:30 - 10:00 Písemná komunikace 18.12.2020 , 10:00 - 14:30 Zakončení kurzu
4.1.2021 - 29.1.2021 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: 4.1.2021 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 5.1.2021 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 6.1.2021 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 11.1.2021 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 18.1.2021 , 8:30 - 13:30 Word 19.1.2021 , 8:30 - 13:30 Word 20.1.2021 , 8:30 - 13:30 Word 21.1.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 22.1.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 25.1.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 26.1.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 27.1.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 28.1.2021 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 29.1.2021 , 8:30 - 10:00 Písemná komunikace 29.1.2021 , 10:30 - 14:30 Zakončení kurzu
1.2.2021 - 26.2.2021 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: 1.2.2021 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 4.2.2021 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 5.2.2021 , 8:30 - 13:30 Word 8.2.2021 , 8:30 - 13:30 Word 9.2.2021 , 8:30 - 13:30 Word 10.2.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 11.2.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 12.2.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 15.2.2021 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 16.2.2021 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 17.2.2021 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 23.2.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 24.2.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 26.2.2021 , 8:30 - 10:00 Písemná komunikace 26.2.2021 , 10:30 - 14:30 Zakončení kurzu
1.3.2021 - 25.3.2021 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: 1.3.2021 , 8:30 - 13:30 Vedení administrativy 3.3.2021 , 8:30 - 13:30 Firemní procesy 4.3.2021 , 8:30 - 13:30 Word 5.3.2021 , 8:30 - 13:30 Word 8.3.2021 , 8:30 - 13:30 Word 9.3.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 10.3.2021 , 8:30 - 13:30 Excel 11.3.2021 , 8:30 - 14:30 Excel 12.3.2021 , 8:30 - 13:30 PowerPoint 15.3.2021 , 8:30 - 13:30 Komunikační dovednosti 16.3.2021 , 8:30 - 13:30 Společenské vystupování 22.3.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 23.3.2021 , 8:30 - 13:30 Písemná komunikace 25.3.2021 , 8:30 -10:00 Písemná komunikace 25.3.2021 , 10:30 -14:30 Zakončení kurzu

↑ Na začátek stránky