Centrum služeb
pro podnikání
Akreditované vzdělávací centrum

Administrativní kurzy Praha

Nabízíme tyto kurzy:

UpozorněníNáš tip:

Administrativní pracovník - Asistent/ka

UpozorněníNepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit dobře ovládat administrativu, práci s počítačem a další související oblasti
 • Pro zájemce o rekvalifikaci
 • Vyučovací jazyk: Čeština.

Co se v kurzu naučíte:

 • Vedení administrativy
 • Práci s počítačem (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet)
 • Používat elektronickou poštu včetně datových schránek
 • Vytvářet pracovní dokumenty a písemnosti
 • Zpracovávat korespondenci
 • Využít základní psychologické poznatky v pracovním prostředí

Obsah kurzu:

Kurz se skládá z několika částí:

1. Vedení administrativy:

 • Administrativní činnosti
 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Pravidla efektivního telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

2. Základy práce s počítačem:

 • Práce na počítači 
 • Programy MS Word, MS Excel, MS PowePoint, MS Outlook

3. Písemná komunikace:

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Pravidla pro psaní textů
 • E-mailová komunikace

4. Komunikace:

 • Základní psychologické poznatky
 • Komunikace, Argumentace, Vyjednávání
 • Řešení konfliktů
 • Asertivita, Motivace

5. Firemní procesy:

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

6. Společenské vystupování:

 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
 • Společenské akce 
 • Sebeprezetnace v rámci firmy

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Pomůže Vám připravit se na závěrečnou zkušku
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Podrobnosti najdete zde.

Závěrečná zkouška:

Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.

Kdy kurz probíhá:

 • Kurz je měsíční. Obsahuje 80 vyučovacích hodin. Výuka probíhá ve vybrané dny od 8:30 do 13:30 hodin.

Doklad o absolvování:

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

Zařazení kurzu:

 • Povolání: Administrativní pracovník. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky. Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka.

Cena kurzu

15 000 Kč -20 %

12 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

9.9.2021 - 30.9.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

9.9.2021, 8:30 - 13:30
Vedení administrativy + Ekonomie
10.9.2021, 8:30 - 13:30
Firemní procesy
13.9.2021, 8:30 - 13:30
Komunikační dovednosti
14.9.2021, 8:30 - 13:30
Word
15.9.2021, 8:30 - 13:30
Word
16.9.2021, 8:30 - 13:30
Word
17.9.2021, 8:30 - 13:30
Excel
20.9.2021, 8:30 - 13:30
Excel
21.9.2021, 8:30 - 14:30
Excel
22.9.2021, 8:30 - 15:10
PowerPoint
23.9.2021, 8:30 - 13:30
Písemná komunikace
24.9.2021, 8:30 - 13:30
Písemná komunikace
29.9.2021, 8:30 - 13:30
Společenské vystupování
30.9.2021
Zakončení kurzu
1.10.2021 - 27.10.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

1.10.2021, 8:30 - 13:30
Vedení administrativy
6.10.2021, 8:30 - 13:30
Komunikační dovednosti
7.10.2021, 8:30 - 13:30
Word
8.10.2021, 8:30 - 13:30
Word
11.10.2021, 8:30 - 13:30
Word
12.10.2021, 8:30 - 13:30
Excel
13.10.2021, 8:30 - 13:30
Excel
14.10.2021, 8:30 - 14:30
Excel
15.10.2021, 8:30 - 15:10
PowerPoint
18.10.2021, 8:30 - 13:30
Firemní procesy
22.10.2021, 8:30 - 13:30
Společenské vystupování
25.10.2021, 8:30 - 13:30
Písemná komunikace
26.10.2021, 8:30 - 13:30
Písemná komunikace
27.10.2021
Zakončení kurzu
3.11.2021 - 26.11.2021 (8:30 - 13:30 hodin)

Rozvrh:

3.11.2021, 8:30 - 13:30
Vedení administrativy
4.11.2021, 8:30 - 13:30
Word
5.11.2021, 8:30 - 13:30
Word
8.11.2021, 8:30 - 13:30
Word
9.11.2021, 8:30 - 13:30
Excel
10.11.2021, 8:30 - 13:30
Excel
11.11.2021, 8:30 - 14:30
Excel
12.11.2021, 8:30 - 15:10
PowerPoint
15.11.2021, 8:30 - 13:30
Komunikační dovednosti
16.11.2021, 8:30 - 13:30
Firemní procesy
18.11.2021, 8:30 - 13:30
Společenské vystupování
24.11.2021, 8:30 - 13:30
Písemná komunikace
25.11.2021, 8:30 - 13:30
Písemná komunikace
26.11.2021, 8:30 - 12:00
Zakončení kurzu

↑ Na začátek stránky