Kurz Personalistika pro praxi

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT číslo MSMT-32359/2015-1/754 a autorizaci MPSV pro profesní kvalifikaci 62-007-N číslo 2015/55.

Co získáte:

 • 120 hodin výuky, která vám poskytne ucelené znalosti z oboru personalistika
 • Osvojíte si jednotlivé personální činnosti a metody a seznámíte se s současnými trendy personálního managementu
 • Získáte znalosti z oblasti pracovněprávních vztahů, sociálního a zdravotního pojištění, mzdového systému
 • Budete mít k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si probranou látku a usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku
 • Získáte novou kvalifikaci v pespektivním a neustále se rozvíjejícím oboru personalistika
 • Obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR a Osvědčení o profesní kvalifikaci personalista /personalistka

Kurz je určen posluchačům, kteří chtějí:

 • Získat znalosti z oblasti personalistiky
 • Pracovat na pozici personalista
 • Získat Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci

Popis obsahu kurzu:

 • Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců. Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu.
 • Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců.
 • Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění.
 • Právo v personalistice: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Změny pracovního poměru. Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů. Listina základních práv a svobod. Antidiskriminační zákon.
 • Manažerské dovednosti: Proces řízení. Řešení konfliktů na pracovišti. Myšlenkové mapy. Syndrom vyhoření. 
 • Písemná komunikace: Tvorba písemností dle ČSN 01 6910. Pravidla pro psaní textů. Smluvní písemnosti. Personální písemnosti. Právní písemnosti. Datové schránky. Archivace a skartace.
 • Technický modul: Zpracování dokumentů na počítači. MS Excel. MS PowerPoint.
 • Ekonomický modul: Základy podnikové ekonomiky.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skritpa, která studenty provedou celým kurzem a pomohou jim při přípravě na závrečnou zkoušku. Podívejte se na jejich ukázku.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Další informace najdete zde.

Kdy kurz probíhá:

Kurz trvá jeden měsíc a půl. Výuka probíhá ve vybrané dny od 9  do 14 hodin.

Doklad o absolvování:

upozorněníAbsolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

 • Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu. Jako takové má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavateli.

Místo konání:

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Termín kurzů:

8.1.2018 - 22.2.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Personální činnosti 8., 10. ledna Právo 17., 19. ledna, 7. února Technický modul 11., 12., 15., 16. ledna (8 - 13 hodin) Ekonomie 22. ledna (8 - 13 hodin) Manažerské dovednosti 23. ledna, 12., 13. února Písemná komunikace 24., 25., 26. ledna (8 - 13 hodin) Personální management 1., 2., 5. února Odměňování a mzdy 8. února Zakončení kurzu 22. února
6.2.2018 - 22.3.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Personální činnosti 6., 8. února Právo 15., 19. února a 7. března Technický modul 9., 12., 13., 14. února (14 - 19 hodin) Ekonomie 21. února (8 - 13 hodin) Písemná komunikace 22., 23., 26. února (8 - 13 hodin) Personální management 1., 2., 5. března Odměňování a mzdy 8. března Manažerské dovednosti 13., 14., 15. března Zakončení kurzu 22. března
6.3.2018 - 18.4.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Personální činnosti 6., 8. března Právo 15., 28. března a 5. dubna Technický modul 9., 12., 13., 14. března (14 - 19 hodin) Ekonomie 21. března (8 - 13 hodin) Písemná komunikace 22., 23., 26. března (8 - 13 hodin) Personální management 3., 4., 6. dubna Odměňování a mzdy 9. dubna Manažerské dovednosti 12., 13., 16. dubna Zakončení kurzu 18. dubna
5.4.2018 - 21.5.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Personální činnosti 5., 9. dubna Právo 6., 20., 26. dubna Technický modul 10., 11., 12., 13. dubna (14 - 19 hodin) Ekonomie 19. dubna (8 - 13 hodin) Písemná komunikace 23., 24., 25. dubna (8 - 13 hodin) Personální management 9., 10., 14. května Odměňování a mzdy 15. května Manažerské dovednosti 2., 3., 11. května Zakončení kurzu 21. května