Manažerské kurzy Praha

Kurz Základy managementu

Nabízíme tyto kurzy:

UpozorněníNáš tip:

Management pro praxi - souhrnný kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-32364/2015-1/755

Pro koho je kurz určen: 

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu
 • Pro začínající manažery a vedoucí pracovníky

Co získáte:

 • 120 hodin výuky, která vám poskytne znalosti a dovednosti pro praktický výkon manažerské profese.
 • Seznámíte se s metodami, postupy a zásadami managementu a s problematikou manažerských stylů.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti - získáte znalosti i praktické dovednosti z oblasti verbální a neverbální komunikace. 
 • Pochopíte zásady manažerského účetnictví.
 • Seznámíte se s metodami marketingu.
 • Naučíte se základy z oblastí personálního managementu, ekonomie, psychologie a pracovního práva.
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru management.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Obsah kurzu:

 1. Manažerské dovednosti: Osobnost a role manažera. Základní manažerské funkce. Rozhodování. Plánování. Organizování. Koordinování. Regulování. Operativní řízení. Kontrola. Vedení lidí. Motivování. Komunikace. Asertivita. Řešení konfliktů na pracovišti. Motivace. Myšlenkové mapy. Syndrom vyhoření a jak mu předcházet
 2. Komunikační dovednosti: Komunikace verbální a neverbální. Řeč těla. Komunikace v týmu. Vyjednávání. Styly vyjednávání. Příprava na vyjednávání. Zvládání náročných komunikačních situací. Zásady přímé komunikace. Prezentace. Zvládání trémy. Rétorika. Argumentace. Trénink a následný rozbor.
 3. Osobní rozvoj: Time management. Zvládání stresu.
 4. Marketing: Marketing management. Marketingový mix. Marketingová komunikace.
 5. Manažerské účetnictví: Základy účetnictví. Sledování hospodaření podniku. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy. Účetní výkazy. Rozhodovací procesy. Kalkulace. Plány a rozpočty. Finanční analýza. (Ukázka studijních materiálů.)
 6. Personální management: Získávání a výběr zaměstnanců. Motivace zaměstnanců. Řízení a plánování kariéry. Osobní rozvoj.
 7. Psychologie: Základní psychologické poznatky. Psychologie osobnosti. Asertivita.
 8. Ekonomie: Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Peněžní a kapitálový trh.
 9. Právo: Základní právní pojmy. Zákoník práce. Pracovní poměr, pracovní smlouvy. Zákon o korporacích. Ochrana osobních údajů.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku.

OsvědčeníDoklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení o rekvalifikaci

Rozvrh:

 • Kurz obsahuje 120 vyučovacích hodin. Probíhá měsíc a půl ve vybrané dny obvykle od 9:00 do 14:00 hodin.

Místo konání:

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

2.5.2018 - 15.6.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 2., 3., 4. května Manažerské účetnictví 9., 23., 28. května Psychologie 16. května Komunikační dovednosti 17., 25. května, 12. června Právo: 18. května Ekonomie 21., 22. května (8 - 13 hodin) Personální management 1., 4., 5. června Osobní rozvoj 11. června Manažerské dovednosti 13., 14., 15. června Zakončení kurzu 15. června
2.10.2018 - 15.11.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 2., 3., 4. října Právo 5. října Psychologie 8. října Manažerské účetnictví 10., 19., 22. října Komunikační dovednosti 12., 23. října, 9. listopadu Ekonomie 17., 18. října (8:30 - 13:30 hodin) Personální management 2., 6., 7. listopadu Osobní rozvoj 12. listopadu Manažerské dovednosti 13., 14. 15. listopadu Zakončení kurzu 15. listopadu
1.11.2018 - 18.12.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 1., 2., 5. listopadu Psychologie 8. listopadu Manažerské účetnictví 19., 26., 27. listopadu Ekonomie 20., 28. listopadu (8:30 - 13:30 hodin) Personální management 21. listopadu., 4., 5. prosinec Komunikační dovednosti 23., 26. listopadu, 12. prosince Právo 30. listopadu Osobní rozvoj 6. prosince Manažerské dovednosti 10., 11., 18. prosince Zakončení kurzu 18. prosince

↑ Na začátek stránky

Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-32364/2015-1/755.

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti managementu a zároveň se naučit používat obchodní angličtinu
 • Pro začínající manažery a vedoucí pracovníky

Co získáte:

 • 138 hodin výuky, která vám poskytne znalosti a dovednosti pro praktický výkon manažerské profese.
 • Seznámíte se s metodami, postupy a zásadami managementu a s problematikou manažerských stylů.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti - získáte znalosti i praktické dovednosti z oblasti verbální a neverbální komunikace. 
 • Pochopíte zásady manažerského účetnictví.
 • Seznámíte se s metodami marketingu.
 • Naučíte se základy z oblastí personálního managementu, ekonomie, psychologie a pracovního práva.
 • Naučíte se používat obchodní angličtinu.
 • Získáte novou kvalifikaci v oboru management.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.

Obsah kurzu:

 1. Manažerské dovednosti: Osobnost a role manažera. Základní manažerské funkce. Rozhodování. Plánování. Organizování. Koordinování. Regulování. Operativní řízení. Kontrola. Vedení lidí. Motivování. Komunikace. Asertivita. Řešení konfliktů na pracovišti. Motivace. Myšlenkové mapy. Syndrom vyhoření a jak mu předcházet
 2. Komunikační dovednosti: Komunikace verbální a neverbální. Řeč těla. Komunikace v týmu. Vyjednávání. Styly vyjednávání. Příprava na vyjednávání. Zvládání náročných komunikačních situací. Zásady přímé komunikace. Prezentace. Zvládání trémy. Rétorika. Argumentace. Trénink a následný rozbor.
 3. Osobní rozvoj: Time management. Zvládání stresu.
 4. Marketing: Marketing management. Marketingový mix. Marketingová komunikace.
 5. Manažerské účetnictví: Základy účetnictví. Sledování hospodaření podniku. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy. Účetní výkazy. Rozhodovací procesy. Kalkulace. Plány a rozpočty. Finanční analýza. (Ukázka studijních materiálů.)
 6. Personální management: Získávání a výběr zaměstnanců. Motivace zaměstnanců. Řízení a plánování kariéry. Osobní rozvoj.
 7. Psychologie: Základní psychologické poznatky. Psychologie osobnosti. Asertivita.
 8. Ekonomie: Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Peněžní a kapitálový trh.
 9. Právo: Základní právní pojmy. Zákoník práce. Pracovní poměr, pracovní smlouvy. Zákon o korporacích. Ochrana osobních údajů.
 10. Obchodní angličtina: Představování, Názvy pracovních pozic, Životopis, Přijímací pohovor, Konverzační obraty, Každodenní komunikace - Telefonování, Obchodní korespondence, E-maily, Obchodní jednání - Jednání, Porady, Služební cesta, Společenská konverzace. 

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku - skripta management, skripta obchodní angličtina.

OsvědčeníDoklad o absolvování:

upozorněníOsvědčení o rekvalifikaci

Rozvrh:

 • Kurz obsahuje 120 vyučovacích hodin. Probíhá měsíc a půl ve vybrané dny obvykle od 9:00 do 14:00 hodin.

Místo konání:

Praha 2, Bělehradská 77 (mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru)
Jak se k nám dostanete

Cena kurzu

21 000 Kč -20 %

16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

Využijte výhody právě probíhající akce 20% z ceny rekvalifikačního kurzu
Možnost proplacení celého kurzu úřadem práce jako způsob rekvalifikace na novou profesi.

Termíny kurzů:

2.5.2018 - 15.6.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 2., 3., 4. května Manažerské účetnictví 9., 23., 28. května Obchodní angličtina 15., 29., 31. května Psychologie 16. května Komunikační dovednosti 17., 25. května, 12. června Právo 18. května Ekonomie 21., 22. května (8 - 13 hodin) Personální management 1., 4., 5. června Osobní rozvoj 11. června Manažerské dovednosti 13., 14., 15. června Zakončení kurzu 15. června

↑ Na začátek stránky

Manažerské účetnictví

Kurz je určen:

Pro manažery, vedoucím pracovníky, podnikatele a všechny, které zajímá finanční a ekonomický chod firmy.

Cíl kurzu:

 • Naučit se principy manažerského účetnictví.
 • Získat přehled o nástrojích a metodách, které slouží ke sledování hospodaření podniku.
 • Seznámit se se strukturou nákladů a výnosů.
 • Porozumět sestavování kalkulací, plánů a rozpočtů.

Obsah:

 1. Základy účetnictví: Související legislativa. Manažerské účetnictví. Finanční účetnictví.
 2. Sledování hospodaření podniku: Controling.
 3. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy: Náklady. Výnosy. Získ.
 4. Účetní výkazy: Výkaz zisků a ztrát. Rozvaha.
 5. Rozhodovací procesy
 6. Kalkulace
 7. Plány a rozpočty
 8. Finanční analýza: Metody a poměrové ukazatele

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem. Podívejte se na jejich ukázku.

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

7 260 Kč s DPH (6 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzu:

Kurz je třídenní, obsahuje 18 vyučovacích hodin.

9.5.2018 - 28.5.2018 (9 - 14 hodin)
9., 23., 28. května
10.10.2018 - 22.10.2018 (9 - 14 hodin)
10., 19., 22. října
19.11.2018 - 27.11.2018 (9 - 14 hodin)
19., 26., 27. listopadu

↑ Na začátek stránky

Argumentace, rétorika

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit používat řečnické triky, obratně se vyjadřovat, pohotově reagovat a argumentovat, ovládnout umění přesvědčovat.

Obsah kurzu:

Kurz obsahuje tato témata:

1. Rétorika a techniky prezentace:

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Neverbální komunikace při prezentaci
 • Jak strukturovat obsah
 • Trénink a následný rozbor
 • Typy rétorických výkonů
 • Neverbální komunikace
 • Zvládání trémy a stresu

2. Argumentace:

 • Postup při argumentaci - klíčové a vedlejší argumenty
 • Trénink a následný rozbor
 • Seznámení s obchodním dialogem a jeho pravidly
 • Rozbor komunikace při prezentaci a obchodním jednání v reklamě

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

4 840 Kč s DPH (4 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzu:

Nejsou vypsané žádné kurzy.

↑ Na začátek stránky

Manažerské dovednosti

Pro koho je kurz určen:

 • Pro každého, kdo chce rozvíjet své manažerské dovednosti

Popis náplně:

 • Osobnost a role manažera
 • Řízení organizace: Principy řízení. Proces řízení. Druhy manažerského řízení.
 • Základní manažerské funkce: Rozhodování. Plánování. Organizování. Koordinování. Regulování. Operativní řízení. Kontrola. Vedení lidí. Motivování. Komunikování.
 • Asertivita: Asertivní techniky.
 • Řešení konfliktů na pracovišti: Základní pravidla řešení konfliktů.
 • Motivace
 • Myšlenkové mapy: Nástroj pro plánování, organizaci práce a řešení problémů
 • Syndrom vyhoření a jak mu předcházet

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

7 260 Kč s DPH (6 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

13.6.2018 - 15.6.2018 (9 – 14 hodin)
13., 14., 15. června
13.11.2018 - 15.11.2018 (9 – 14 hodin)
13., 14. 15. listopadu
10.12.2018 - 18.12.2018 (9 – 14 hodin)
10., 11., 18. prosince

↑ Na začátek stránky

Komunikační dovednosti

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit jak správně komunikovat, vyjednávat a prezentovat

Popis náplně:

1) Vyjednávání:

 • Styly ve vyjednávání.
 • Měkké a tvrdé poziční vyjednávání.
 • Principiální vyjednávání.
 • Příprava na vyjednávání.

2) Zvládání náročných komunikačních situací:

 • Manipulativní techniky a jak na ně.
 • Asertivní práva.
 • Zásady přímé komunikace.
 • Emoční inteligence.

3) Prezentace:

 • Rétorika.
 • Způsob řeči.Struktura mluveného projevu. 
 • Neverbální komunikace při prezentaci.
 • Zvládání trémy.
 • Asertivita.
4) Time management:
 • Zvládání stresu

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

7 260 Kč s DPH (6 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

17.5.2018 - 12.6.2018 (9 - 14 hodin)
17., 25. května, 12. června
12.10.2018 - 9.11.2018 (9 - 14 hodin)
12., 23. října, 9. listopadu
23.11.2018 - 12.12.2018 (9 - 14 hodin)
23., 26. listopadu, 12. prosince

↑ Na začátek stránky

Ekonomie pro manažery

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit orientovat v podnikové ekonomice a finančním řízení
 • Pro manažery a vedoucí pracovníky
 • Pro podnikatele

Popis náplně:

 • Základy ekonomiky
 • Trh, nabídka, poptávka
 • Hospodářský výsledek (zisk/ztráta)
 • Ekonomické cykly
 • Podniková ekonomika
 • Finanční řízení podniku
 • Bankovnictví a pojišťovnictví

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

4 840 Kč s DPH (4 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

17.10.2018 - 18.10.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
17. a 18. října
20.11.2018 - 28.11.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
20., 28. listopadu

↑ Na začátek stránky

Personální management

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblastí - získávání a výběr zaměstnanců, pracovní motivace, řízení a plánování kariéry, řešení konfliktů na pracovišti
 • Pro manažery a vedoucí pracovníky
 • Pro podnikatele
 • Pro personalisty

Popis náplně:

 • Získávání zaměstnanců
 • Výběr zaměstnanců
 • Obsazování pracovních míst
 • Pracovní motivace
 • Motivační systém organizace
 • Řízení a plánování kariéry

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

Cena kurzu

7 260 Kč s DPH (6 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

1.6.2018 - 5.6.2018 (9 - 14 hodin)
1., 4., 5. června
2.11.2018 - 7.11.2018 (9 - 14 )
2., 6., 7. listopadu
21.11.2018 - 5.12.2018 (9 - 14 )
21. listopadu a 4., 5. prosince

↑ Na začátek stránky