Kurz Základy podnikání

Chcete začít podnikat? Potřebujete se seznámit s legislavitou, která Vaše podnikání bude ovlivňovat? Chcete rady, jak používat nástroje marketingu? Chcete pod vedením odborníků sestavit svůj podnikatelský záměr? Zapište se do našich kurzů:

Příležitost pro nezaměstnané:

Nezaměstnaní, vedeni na Úřadu práce ČR, mají nárok na rekvalifikační kurz ZDARMA.

upozorněníNáš tip: Vyzkoušejte ukázkovou hodinu zdarma.

Základy podnikání

Rekvalifikační kurz "Základy podnikání" akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-33095/2013-1/698

Komu je kurz určen:

všem, kteří chtějí:

 • získat informace, jak začít podnikat a seznámit se se zákonnými podmínkami nebo již podnikají a rádi by se orientovali v legislativní a ekonomické oblasti
 • načerpat bohaté znalosti z marketingu
 • nebo potřebují získat celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání ve vybraném oboru

Náplň:

Informace z oblasti marketingu, právní formy podnikání, daňové problematiky, BOZP a PO, počítač v praxi podnikatele, sestavení podnikatelského plánu. Teoretická část je podpořena praktickým cvičením.

Marketing 

 • Co je marketing
 • Marketingový plán
 • Konkurence, výrobek, cena

Právo

 • Základní právní pojmy
 • Zákoník práce
 • Právo v podnikání

Daňová problematika

 • Úvod do daňové problematiky
 • Daňová soustava
 • Daňové zákony
 • Zákon o DPH
 • Daň z příjmů
 • Silniční daň
 • Ostatní daně

Komunikační dovednosti

 • Prezentace
 • Vyjednávání
 • Zvládání náročných situací

Počítač v praxi podnikatele

 • Základy programu Microsoft Excel
 • Vytvoření jednoduché prezentace v programu Power Point

Podnikatelský plán

 • Náležitosti podnikatelského plánu
 • Vytvoření podnikatelského plánu

Ekonomie:

 • Tržní ekonomika
 • Podniková ekonomika
 • Finanční řízení podniku
 • Pojišťovnictví a bankovnictví

Cíl:

Smysluplně získat žádané vědomosti v příjemném prostředí za účasti odborníků.

Studijní materiály:

Obdrží posluchači kurzu zdarma.
Upozornění Podívejte se na ukázku školících materiálů.

Čím se odlišujeme od jiných vzdělávacích firem:

 • Kurzy vedou skuteční odborníci s vysokoškolským vzděláním nebo letitou praxí
 • Máme zpracovány vlastní výukové materiály
 • Klademe velký důraz na procvičování
 • Kurzy probíhají v centru Prahy

Doklad o absolvování: 

Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT ČR s celostátní platností

Místo konání:

Cena kurzu

15 000 Kč -20 %

12 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny konání:

2.5.2016 - 6.6.2016 ()
Marketing 2., 3., 4. května (9 - 14 hodin), Podnikatelský plán 5. května (9 - 14 hodin), 16. května (9 - 14 hodin) a 6. června (8 - 14:40 hodin, pauza 30 minut na oběd), PC 10., 11., 12. a 13. května (8 - 13 hodin), Ekonomie 18. a 19. května (8 - 13 hodin), Právo 20. května (9 - 14 hodin), Základy daní 23., 24. a 25. května (14 - 19 hodin, Komunikační dovednosti 26. a 27. května (9 - 14 hodin), Daňová evidence 1., 2., 3. června (14 - 19 hodin). Závěrečný test 6. června.
1.6.2016 - 24.8.2016 ()
Marketing 1., 2., 3. června (9 - 14 hodin), Podnikatelský plán 6. června (14 - 19 hodin), 7. června (9 - 14 hodin) a 24. srpna (8 - 14:40 hodin, pauza 30 minut na oběd), PC 9., 10., 13. a 14. června (14 - 19 hodin), Ekonomie 17. a 20. června (8 - 13 hodin), Základy daní 21., 22. a 23. června (14 - 19 hodin), Právo 28. června (9 - 14 hodin), Komunikační dovednosti 29. a 30. června (9 - 14 hodin), Daňová evidence 19., 22., 23. srpna. Závěrečný test 24. srpna.
5.9.2016 - 13.10.2016 (9 - 14 hodin)
Marketing 5., 6., 7. září (9 - 14 hodin), Ekonomie 8., 29. září (8 - 13 hodin), Právo 12. září (9 - 14 hodin), Excel a PowerPoint 14., 15., 16., 19. září (8 - 13 hodin), Podnikatelský plán 20., 22 září a 13. října (9 - 14 hodin), Základy daní 23., 26., 27. září (14 - 19 hodin), Daňová evidence 3., 4., 5. října (14 - 19 hodin), Osobní rozvoj 11., 12. října, Zakončení kurzu 13. října

Základy podnikání s výukou obchodní angličtiny

Rekvalifikační kurz "Základy podnikání" akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-32364/2015-1/755.

Komu je kurz určen:

všem, kteří chtějí:

 • získat informace, jak začít podnikat a seznámit se se zákonnými podmínkami nebo již podnikají a rádi by se orientovali v legislativní a ekonomické oblasti
 • naučit se používat obchodní angličtinu
 • nebo potřebují získat celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání ve vybraném oboru

Náplň:

Informace z oblasti marketingu, právní formy podnikání, daňové problematiky, BOZP a PO, počítač v praxi podnikatele, sestavení podnikatelského plánu, výuka obchodní angličtiny. Teoretická část je podpořena praktickým cvičením.

Marketing

 • Co je marketing
 • Marketingový plán
 • Konkurence, výrobek, cena

Právo

 • Základní právní pojmy
 • Zákoník práce
 • Právo v podnikání

Daňová problematika

 • Úvod do daňové problematiky
 • Daňová soustava
 • Daňové zákony
 • Zákon o DPH
 • Daň z příjmů
 • Silniční daň
 • Ostatní daně

Komunikační dovednosti

 • Prezentace
 • Vyjednávání
 • Zvládání náročných situací

Počítač v praxi podnikatele

 • Základy programu Microsoft Excel
 • Vytvoření jednoduché prezentace v programu Power Point

Podnikatelský plán

 • Náležitosti podnikatelského plánu
 • Vytvoření podnikatelského plánu

Ekonomie:

 • Tržní ekonomika
 • Podniková ekonomika
 • Finanční řízení podniku
 • Pojišťovnictví a bankovnictví
Obchodní angličtina:
 • Představování, Názvy pracovních pozic, Životopis, Přijímací pohovor, Konverzační obraty
 • Každodenní komunikace - Telefonování, Obchodní korespondence, E-maily 
 • Obchodní jednání - Jednání, Porady, Služební cesta, Společenská konverzace

Studijní materiály:

Obdrží posluchači kurzu zdarma.
Podívejte se na ukázku školících materiálů.

Doklad o absolvování:

Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT ČR s celostátní platností

Místo konání:

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Využijte výhody právě probíhající akce 20% z ceny rekvalifikačního kurzu
Pro registranty úřadu práce možnost získat kurz zdarma při splnění požadavků ZDE

Termíny konání:

4.4.2016 - 26.5.2016 ()
Marketing 4., 5., 7. dubna (9 - 14 hodin), Komunikační dovednosti 6. a 29. dubna (9 - 14 hodin), Podnikatelský plán 11., 12. dubna a 9. května (9 - 14 hodin), PC 13., 14., 15. a 18. dubna (14 - 19 hodin), Ekonomie 21. a 22. dubna (8 - 13 hodin), Právo 25. dubna (9 - 14 hodin), Základy daní 26., 27. a 28. dubna (14 - 19 hodin). Daňová evidence 2., 3., 4. května (14 - 19 hodin). Obchodní AJ 10., 12., 26. května.
2.5.2016 - 23.6.2016 ()
Marketing 2., 3., 4. května (9 - 14 hodin), Podnikatelský plán 5. května (9 - 14 hodin), 16. května (9 - 14 hodin) a 6. června (8 - 14:40 hodin, pauza 30 minut na oběd), PC 10., 11., 12. a 13. května (8 - 13), Ekonomie 18. a 19. května (8 - 13 hodin), Právo 20. května (9 - 14 hodin), Základy daní 23., 24. a 25. května (14 - 19 hodin, Komunikační dovednosti 26. a 27. května (9 - 14 hodin), Daňová evidence 1., 2., 3. června (14 - 19 hodin). Obchodní AJ 7., 9., 23. června (9 - 14 hodin).
5.9.2016 - 13.10.2016 (9 - 14 hodin)
Marketing 5., 6., 7. září (9 - 14 hodin), Ekonomie 8., 29. září (8 - 13 hodin), Obchodní angličtina 9., 13., 30. září (14 - 19 hodin), Právo 12. září (9 - 14 hodin), Excel a PowerPoint 14., 15., 16., 19. září (8 - 13 hodin), Podnikatelský plán 20., 22 září a 13. října (9 - 14 hodin), Základy daní 23., 26., 27. září (14 - 19 hodin), Daňová evidence 3., 4., 5. října (14 - 19 hodin), Osobní rozvoj 11., 12. října, Zakončení kurzu 13. října

Chci práci, ale na pohovoru požadují angličtinu - kurz vhodný pro ty, kteří hledají práci a potřebují se domluvit při pohovu - není rekvalifikační

Kamarád mi doporučil kurz podnikání, dle jeho názoru je velmi inspirativní. Nejprve jsem si nebyl jistý, jestli je to právě to, co hledám, ale po pár hodinách jsem dal kamarádovi za pravdu. Už pár let podnikám a přesto jsem se mnoha věcem přiučil, například jak nejlépe sestavit podnikatelský plán, jak usilovat o dotace z evropské unie nebo jak efektivněji vést přijímací řízení. Legislativa se stále mění a člověk nestačí pobírat z médií veškeré nezbytné informace potřebné ke svému podnikání. Proto je dobré si občas zajít k odborníkům, kteří se zákonům a předpisům věnují a získané informace přenést do svého podnikání. Přátelská atmosféra a profesionální přístup lektora ve mně vzbudil zájem o nové informace a chuť se něco dalšího přiučit. Určitě do budoucna zvažuji další nabízené kurzy, nejen pro mě nebo své blízké, ale i pro zaměstnance naší firmy.

Havlík Jakub, havlik.jakub(zavinac)seznam.cz
Brzy budu končit školu a budu si hledat zaměstnání. Kurz podnikání mi byl velmi prospěšný. Dozvěděla jsem se tam praktické věci z ekonomie, marketingu, účetnictví, personalistiky a ještě něco navíc. Myslím, že kdykoli se budu v budoucnu chystat na nějaký pohovor, nebudu se toho nijak zvlášť obávat. Už vím, jak se nejlépe prezentovat a co dělat, abych uspěla. Absolventi škol to v současné době nemají při hledání práce snadné, proto jsem ráda, že kurz mi dal nové možnosti, jak prezentovat znalosti, které jsem ve škole získala a nové vědomosti doplnil. Velkou výhodou kurzu podnikání mi připadá to, že jsme si tam vše mohli prakticky vyzkoušet, takže nemám pochyby o tom, že bych něco z toho po škole zapomněla. Je to také tím, že náš lektor Martin dokázal vytvořit uvolněnou atmosféru, díky které jsem se na kurz vždy těšila.

Marvanová Adéla, adela.ma(zavinac)seznam.cz
Tipy na kurzy

Podobné kurzy:

↑ Na začátek stránky