Základy podnikání

Rekvalifikační kurz "Základy podnikání" akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-33095/2013-1/698

Kurz Základy podnikáníKomu je kurz určen:

všem, kteří chtějí:

 • získat informace, jak začít podnikat a seznámit se se zákonnými podmínkami nebo již podnikají a rádi by se orientovali v účetní a ekonomické oblasti
 • naučit se základy účetnictví
 • načerpat bohaté znalosti z marketingu
 • dozvědět se o možnostech pro získání dotací
 • nebo potřebuje získat celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání ve vybraném oboru

Náplň:

Informace z oblasti marketingu, právní formy podnikání, Obchodního zákoníku, Zákoníku práce, daňové problematiky, účetnictví, personalistiky, zdravotního a sociálního pojištění, pojištění podnikatelských rizik, BOZP a PO, finanční podpory, psychologie pro podnikatele, počítač v praxi podnikatele, sestavení podnikatelského plánu. Teoretická část je podpořena praktickým cvičením.

Marketing 

 • Co je marketing
 • Marketingový plán
 • Konkurence, výrobek, cena

Právo

 • Základní právní pojmy
 • Zákoník práce
 • Právo v podnikání

Daňová problematika

 • Úvod do daňové problematiky
 • Daňová soustava
 • Daňové zákony
 • Zákon o DPH
 • Daň z příjmů
 • Silniční daň
 • Ostatní daně

Komunikační dovednosti

 • Prezentace
 • Vyjednávání
 • Zvládání náročných situací

Počítač v praxi podnikatele

 • Základy programu Microsoft Word a Microsoft Excel
 • Vytvoření jednoduché prezentace v programu Power Point

Podnikatelský plán

 • Náležitosti podnikatelského plánu
 • Vytvoření podnikatelského plánu

Ekonomie:

 • Tržní ekonomika
 • Podniková ekonomika
 • Finanční řízení podniku
 • Pojišťovnictví a bankovnictví

Cíl:

Smysluplně získat žádané vědomosti v příjemném prostředí za účasti odborníků.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům méně zapisovat a více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto jsme pro Vás připravili skripta k výuce a daňové zákony, které posluchači obdrží i pro potřebu v další profesním životě. 
Upozornění Podívejte se na ukázku školících materiálů.

Čím se odlišujeme od jiných vzdělávacích firem:

 • Kurzy vedou skuteční odborníci s vysokoškolským vzděláním nebo letitou praxí
 • Otevíráme jen malé skupiny, aby se lektoři mohli individuálně každému věnovat a odbourali jsme ostych studentů při dotazech
 • Zaměřujeme se na potřeby každého studenta
 • Přednášky se skládají z povinných a vyžádaných
 • Máme zpracovány vlastní výukové materiály
 • Po absolvování kurzu nabízíme konzultace e-mailem
 • Klademe velký důraz na procvičování
 • Kurzy probíhají v centru Prahy

Doklad o absolvování: 

Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT ČR s celostátní platností

Termíny kurzů:

Kurz je dopolední 8 - 13 hodin

 • 1. dubna - 14. května

Podnikatelský plán 1. dubna, 12., 13. a 14. května, Marketing 2., 3. a 4. dubna, PC 7., 8., 9. a 10. dubna (14-19 hod.), Právo 17. dubna, Komunikační dovednosti 15. a 16. dubna, Daně 22., 23. a 24. dubna, Ekonomie 28. a 29. dubna, Daňová evidence 5., 6. a 7. května (14 - 19 hodin) 

 • 22. dubna - 30. května

Základy daní 22., 23. a 24. dubna., Podnikatelský plán 25. dubna. a 16., 30. května, Daňová evidence 29., 30. dubna a 7. května (14-19 hod.), Marketing 5., 6. května (8 - 14:15 hod.), Právo 9. května, PC 13., 14., 15. a 16. května (14-19 hod.), Komunikační dovednosti 20. a 29. května, Ekonomie 27., 28. května (14 - 19 hod.)

 • 19. května - 27. června

Podnikatelský plán 19., 20., 21. května a 27. června, Základy daní 26., 27. a 28. května (14 - 19 hod.), Daňová evidence 2., 3. a 12. června (14 - 19 hod.), Marketing 4., 5. a 6. června, PC 9., 10., 11. a 24. června (14 - 19 hod.), Ekonomický modul 13. a 25. června (14 - 19 hod.), Psychologický modul 16. června (14 - 19 hod.), Komunikační dovednosti 17. a 18. června, Právo 23. června

Cena: 15 000 Kč (osv. od DPH)

Sleva: 1 500 Kč

 • pro nezaměstnané
 • studenty   
 • zájemkyně na mateřské a rodičovské dovolené

Zdarma pro registranty úřadu práce při splnění požadavků ZDE

Doklad o absolvování:

Celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání ve vybraném oboru

Místo konání:

Praha 2, Bělehradská 77, (mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru)

Upozornění

Chci práci, ale na pohovoru požadují angličtinu - kurz vhodný pro ty, kteří hledají práci a potřebují se domluvit při pohovu - není rekvalifikační

Kamarád mi doporučil kurz podnikání, dle jeho názoru je velmi inspirativní. Nejprve jsem si nebyl jistý, jestli je to právě to, co hledám, ale po pár hodinách jsem dal kamarádovi za pravdu. Už pár let podnikám a přesto jsem se mnoha věcem přiučil, například jak nejlépe sestavit podnikatelský plán, jak usilovat o dotace z evropské unie nebo jak efektivněji vést přijímací řízení. Legislativa se stále mění a člověk nestačí pobírat z médií veškeré nezbytné informace potřebné ke svému podnikání. Proto je dobré si občas zajít k odborníkům, kteří se zákonům a předpisům věnují a získané informace přenést do svého podnikání. Přátelská atmosféra a profesionální přístup lektora ve mně vzbudil zájem o nové informace a chuť se něco dalšího přiučit. Určitě do budoucna zvažuji další nabízené kurzy, nejen pro mě nebo své blízké, ale i pro zaměstnance naší firmy.

Havlík Jakub, havlik.jakub(zavinac)seznam.cz
Brzy budu končit školu a budu si hledat zaměstnání. Kurz podnikání mi byl velmi prospěšný. Dozvěděla jsem se tam praktické věci z ekonomie, marketingu, účetnictví, personalistiky a ještě něco navíc. Myslím, že kdykoli se budu v budoucnu chystat na nějaký pohovor, nebudu se toho nijak zvlášť obávat. Už vím, jak se nejlépe prezentovat a co dělat, abych uspěla. Absolventi škol to v současné době nemají při hledání práce snadné, proto jsem ráda, že kurz mi dal nové možnosti, jak prezentovat znalosti, které jsem ve škole získala a nové vědomosti doplnil. Velkou výhodou kurzu podnikání mi připadá to, že jsme si tam vše mohli prakticky vyzkoušet, takže nemám pochyby o tom, že bych něco z toho po škole zapomněla. Je to také tím, že náš lektor Martin dokázal vytvořit uvolněnou atmosféru, díky které jsem se na kurz vždy těšila.

Marvanová Adéla, adela.ma(zavinac)seznam.cz
Tipy na kurzy

Podobné kurzy: