Kurzy Mzdové účetnictví

Kurz MzdyPro koho jsou kurzy určeny:

 • úplným začátečníkům
 • všem, kteří si chtějí problematiku mzdového účetnictví zopakovat nebo doplnit o aktuální novinky

Co získáte: 

 • informace z oblasti mezd, účetnictví, mzdové evidence, sociálního, zdravotního pojištění a daňové problematiky související se mzdovým účetnictvím

UpozorněníNáš tip: Vyzkoušejte ukázkovou hodinu zdarma.

Nabízíme tyto kurzy:

 1. Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky - rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 
 2. Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR
 3. Mzdové účetnictví na počítači - program POHODA
 4. Zdravotní pojištění
Paní lektorka je správně na svém místě! Její výklad je naprosto srozumitelný, lehce pochopitelný, i díky příkladům, kterými nás zásobovala. Ráda a výstižně odpovídá na veškeré leckdy všetečné otázky. Taky její příběhy z praxe jsou zajímavé, zábavné a poučné. Mohu jedině doporučit. Školící materiály jsou super! Náplň kurzu je dobrá, dobře časově rozložená.

Špauvirtová Petra, peti_s(zavinac)seznam.cz

Čím se odlišujeme od jiných vzdělávacích firem: 

 • kurzy vedou skuteční odborníci s vysokoškolským vzděláním nebo letitou praxí
 • otevíráme jen malé skupiny, aby se lektoři mohli individuálně každému věnovat a odbourali jsme ostych studentů při dotazech
 • zaměřujeme se na potřeby každého studenta
 • máme zpracovány vlastní výukové materiály
 • po absolvování kurzu nabízíme konzultace e-mailem
 • klademe velký důraz na procvičování

Doklad o absolvování:

Upozornění

Osvědčení

Místo konání:

↑ Na začátek stránky

Kurz Mzdové účetnictví pro praxi

Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-15065/2013-1/347

Výhody:

 • Získáte komplexní přehled v problematice mzdové agendy. Naučíte se provádět všechny činnosti mzdové agendy - od výběru a uzavření vhodného druhu pracovního poměru až po výplatu a zaúčtování mezd.
 • Naučíte se, jak zpracovat mzdovou agendu, provést celkový výpočet mezd a jejich zaúčtování. 
 • Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění, náhradách za pracovní neschopnosti, srážkách ze mzdy.
 • Budete umět vypočítat cestovní náhrady a zdůvodnit odškodnění pracovního úrazu. 
 • Budete znát problematiku daně z příjmu fyzických osob týkající se mezd. 
 • Naučíte se jak postupovat v případě zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením.
 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR s celostátní platností.

Popis náplně:

 • Právní formy subjektů, role mzdové účetní. Personální evidence. Harmonogram prací.
 • Zákoník práce. Pracovní poměr, dohody. Závislá práce. Pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba. Dovolená. Překážky v práci.
 • Odměňování. Mzda, plat, jiné náhrady. Výplata a splatnost. Průměrný výdělek.
 • Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení. Rozsah pojištění. Povinnost účastníků. Výše pojistného a způsob výpočtu.
 • Daň z příjmů. Vymezení příjmů. Slevy na dani a daňové zvýhodnění. Roční zúčtování daně, nezdanitelné částky.
 • Pracovní neschopnost. Dočasná pracovní neschopnost. Vznik a zánik pojištění. Náhrada mzdy za DPN. Podmínky nároku. Dávky nemocenského pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 • Srážky. Druhy srážek. Možnost srážet. Pořadí srážek. Postup provádění srážek. Osobní bankrot.
 • Důchodové pojištění. Povinnost ZMV. Důchodový systém ČR. Evidenční listy důchodového pojištění.
 • Pracovní úrazy. Odškodnění pracovních úrazů, náhrada škody. Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úraz a nemoc z povolání. Likvidace. Nároky ZMC.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto jsme pro Vás připravili skripta, která posluchači obdrží zdarma.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

Cena kurzu

12 000 Kč -20 %

9 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

4.10.2016 - 27.10.2016 (8 - 14 hodin)
4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19. října, Zakončení kurzu 27. řína
1.11.2016 - 30.11.2016 (8 - 14 hodin)
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 21. listopadu, Zakončení kurzu 30. listopadu
1.12.2016 - 21.12.2016 (8 - 14:40 hodin)
1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., Zakončení kurzu 21. prosince
3.1.2017 - 26.1.2017 (8 - 14 hodin)
3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18. ledna, Zakončení kurzu 26. ledna
2.2.2017 - 27.2.2017 (8 - 14 hodin)
2., 3., 6., 7., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17. února, Zakončení kurzu 27. února
2.3.2017 - 27.3.2017 (8 - 14 hodin)
2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 15., 16., 17. března, Zakončení kurzu 27. března

Reference

Hodnotím jako ve škole :) Hodnocení lektora 1 - Mnohokrát děkuji za TRPĚLIVOST, paní lektorka vždy ochotně odpovídala na veškeré dotazy. Hodnocení školících materiálů 1 - včetně spousty užitečných příloh Hodnocení kurzu 1 - Cenné informace, názorné početní příklady, domácí úkoly

Chaloupková Kateřina, chaloupkova2(zavinac)seznam.cz
Byla jsem spokojená - je vidět, že paní lektorka má bohaté zkušenosti z pracovního života. Nebyl problém se na cokoliv zeptat, vždy byla ochotná cokoliv vysvětlit. Nejvíce mi pomáhala cvičení, která jsme počítali. Tam jsem teprve pochopila dané téma. Jsou tu všichni ochotní a milí, příjemné prostředí.

Havíková Veronika, vercahavlik(zavinac)seznam.cz 

↑ Na začátek stránky

Kurz Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-33094/2013-1/697

Výhody:

Osvojíte si práci ve mzdové agenděpersonalistice. Teorii si procvičíte na účetním programu POHODA, obdržíte přiklady k procvičování. Získáte osvědčení o akreditaci MŠMT ČR.  

Komu je určen:

 • úplným začátečníkům, kteří chtějí zvládnout komplexně mzdovou agendu
 • kdo si chce mzdové účetnictví zopakovat a doplnit změny, které v této oblasti nastaly
 • kdo chce dělat mzdové účetnictví jako svou profesi a získat celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání ve vybraném oboru

Náplň:

Teoretické informace z oblasti mezd, personalistiky, účetnictví, mzdové evidence, sociálního, zdravotního pojištění a daňové problematiky související se mzdovým účetnictvím zpracované i do praktické části výuky.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto jsme pro posluchače kurzu připravili skripta, která získají zdarma.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

Popis:

kurz se skládá ze 3 modulů:

Modul Teorie mzdového účetnictví

 • Právní formy subjektů, role mzdové účetní. Personální evidence. Harmonogram prací.
 • Zákoník práce. Pracovní poměr, dohody. Závislá práce. Pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba. Dovolená. Překážky v práci.
 • Odměňování. Mzda, plat, jiné náhrady. Výplata a splatnost. Průměrný výdělek.
 • Zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení. Rozsah pojištění. Povinnost účastníků. Výše pojistného a způsob výpočtu.
 • Daň z příjmů. Vymezení příjmů. Slevy na dani a daňové zvýhodnění. Roční zúčtování daně, nezdanitelné částky.
 • Pracovní neschopnost. Dočasná pracovní neschopnost. Vznik a zánik pojištění. Náhrada mzdy za DPN. Podmínky nároku. Dávky nemocenského pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.
 • Srážky. Druhy srážek. Možnost srážet. Pořadí srážek. Postup provádění srážek. Osobní bankrot.
 • Důchodové pojištění. Povinnost ZMV. Důchodový systém ČR. Evidenční listy důchodového pojištění.
 • Pracovní úrazy. Odškodnění pracovních úrazů, náhrada škody. Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úraz a nemoc z povolání. Likvidace. Nároky ZMC.

Modul Mzdová a personální agenda

 • Náležitosti pracovních smluv a práce konané mimo pracovní poměr
 • Osobní složky zaměstnanců
 • Ochrana osobních údajů
 • Výběrová řízení, motivace, propouštění pracovníků, pracovní posudek
 • Vztahy na pracovišti, delegování odpovědnosti, komunikace 

Modul Mzdové účetnictví na počítači (SW POHODA)

 • Nastavení SW POHODA
 • Založení karty zaměstnance, výběr pracovního poměru, výběr pojišťovny, přiřazení slev na dani
 • Mzdová uzávěrka - docházka, srážky, zpracování mezd, zaúčtování mezd, interní doklady, ostatní závazky
 • Tiskové sestavy - nástup a výstup, roční zúčtování, měsíční uzávěrka, úrazové pojištění (čtvrtletní), roční zúčtování, evidenční list důchodového zabezpečení
 • Formuláře
 • Příklad

Procvičování na příkladech s lektorem

Soubor praktických příkladů k samostudiu

Cena kurzu

15 000 Kč -20 %

12 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů: 

4.10.2016 - 27.10.2016 (8 - 14 hodin)
4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19., 20., 21., 24. října, Výuka na mzdovém programu 25., 26., 27. října, Zakončení kurzu 27. října
1.11.2016 - 30.11.2016 (8 - 14 hodin)
1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 21., 22., 23., 24. listopadu, Výuka na mzdovém programu 28., 29., 30. listopadu, Zakončení kurzu 30. listopadu
1.12.2016 - 21.12.2016 (8 - 14:40 hodin)
1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16. prosince, Výuka na mzdovém programu 19., 20., 21. prosince, Zakončení kurzu 21. prosince
3.1.2017 - 26.1.2017 (8 - 14 hodin)
3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19., 20., 23. ledna, Výuka na mzdovém programu 24., 25., 26. ledna, Zakončení kurzu 26. ledna
2.2.2017 - 27.2.2017 (8 - 14 hodin)
2., 3., 6., 7., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22. února, Výuka na mzdovém programu 23., 24., 27. února, Zakončení kurzu 27. února
2.3.2017 - 27.3.2017 (8 - 14 hodin)
2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 15., 16., 17., 20., 21., 22. března, Výuka na mzdovém programu 23., 24., 27. března, Zakončení kurzu 27. března

Reference

Školení je vyčerpávající. Plně obsahuje základy mzdového účetnictví. I příklady z praxe jsou výborné. Školení je záživné a není nudné. Paní lektorka dokáže svým výkladem zaujmout a je odborník v dané problematice. Její výklad je srozumitelný a doplňovaný příklady z praxe. Je velice ochotná, odpovídá na naše dotazy bez zaváhání. Jen velmi těžko se mi hledá něco na zlepšení.

Kosatíková Božena, bozena.kosatikova(zavinac)drevovyrobawimmer.cz

↑ Na začátek stránky

Mzdové účetnictví na počítači - program POHODA

Popis:

V kurzu Mzdové účetnictví na počítači se naučíte zpracovávat agendu mzdového účetnictví v účetním systému POHODA.

Obsah kurzu:

 • Nastavení SW POHODA.
 • Založení karty zaměstnance, výběr pracovního poměru, výběr pojišťovny, přiřazení slev na dani.
 • Mzdová uzávěrka - docházka, srážky, zpracování mezd, zaúčtování mezd, interní doklady, ostatní závazky.
 • Tiskové sestavy - nástup a výstup, roční zúčtování, měsíční uzávěrka, úrazové pojištění (čtvrtletní), roční zúčtování, evidenční list důchodového zabezpečení.
 • Formuláře.
 • Procvičování na příkladu z praxe.

Cena kurzu

3 630 Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH)

Rozvrh:

Kurz obvykle probíhá 3 dny od 8 do 14 hodin.Termíny kurzů:

25.10.2016 - 27.10.2016 (8 - 14 hodin)
25., 26., 27. října
28.11.2016 - 30.11.2016 (8 - 14 hodin)
28., 29., 3. listopadu
19.12.2016 - 21.12.2016 (8 - 14 hodin)
19., 20., 21. prosince
24.1.2017 - 26.1.2017 (8 - 14 hodin)
24., 25., 26. ledna
23.2.2017 - 27.2.2017 (8 - 14 hodin)
23., 24., 27. února
23.3.2017 - 27.3.2017 (8 - 14 hodin)
23., 24., 27. března

↑ Na začátek stránky

Zdravotní pojištění

Komu je kurz určen:

 • všem, kteří chtějí získat souhrnné informace o problematice zdravotního pojištění,
 • těm, kteří si chtějí tuto problematiku zopakovat nebo doplnit o aktuální informace.

Náplň:

 • Kurz obsahuje všechna zásadní témata z oblasti zdravotního pojištění.
 • Lektorem kurzu je odborník pro tuto oblast. Věnuje se zdravotnímu pojištění 20 let, je autorem několika odborných publikací, pracoval jako metodik a kontrolní pracovník VZP.
 • Výuka obsahuje příklady z praxe, popis správného řešení konkrétních situací a také prostor pro dotazy posluchačů.

Studijní materiály:

 • Získají posluchači kurzu zdarma.

Popis:

 1. Právní úprava zdravotního pojištění (Základní zákony. Související zákony. Účast na zdravotním pojištění.)
 2. Osoby považované ve zdravotním pojištění za zaměstnance
 3. Zaměstnanci - související povinnosti (Nástup do zaměstnání. Ukončení zaměstnání. Poživatelé důchodu. Ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. Studenti.)
 4. Vyměřovací základ
 5. Minimální vyměřovací základ
 6. Dohody
 7. Neplacené volno a neomluvená absence
 8. Osoby, za které platí pojistné stát
 9. Evropská unie
 10. Nejčastější chyby zaměstnavatele
 11. Penále, pokuty, sankce

Cena kurzu

1 815 Kč -30 %

1 271 Kč s DPH (1 050 Kč bez DPH)

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9 do 15 hodin.

Termíny kurzů:

8.11.2016 - 8.11.2016 (9:30 - 15:30 hodin)
7.12.2016 - 7.12.2016 (8 - 14:40 hodin)
9.1.2017 - 9.1.2017 (9:30 - 15:30 hodin)
9.2.2017 - 9.2.2017 (9:30 - 15:30 hodin)

↑ Na začátek stránky

 

Tipy na kurzy

Podobné kurzy:

↑ Na začátek stránky