Kurzy daní Praha

Kurzy daníNabízíme tyto kurzy:

UpozrněníNáš tip: Vyzkoušejte ukázkovou hodinu zdarma.

Z lektora jsem opravdu nadšená. Mluví srozumitelně, umí zaujmout a je bezprostřední. Líbí se mi, že je to člověk s praxí a opravdu "hlavička" :) 

Ing. Miklušová Petra, pec.p(zavinac)centrum.cz

Daně - základy pro praxi

Cílem kurzu Daně - základy pro praxi je seznámení se s základními daňovými předpisy ČR. Výuka se věnuje zákonům z oblasti daní, problematice DPH, dani z příjmu, dani silniční.

Komu je určen:

 • Zájemcům, kteří chtějí rozšířit své ekonomické znalosti o daňovou oblast.  

Náplň kurzu:

 • Daňová soustava v ČR - základní přehled
 • Zákon o dani silniční 16/1993 Sb. - teorie + praktický příklad
 • Zákon o dani z příjmů 586/1993 Sb., povinnost podat daňové přiznání, metodika výpočtu daně z příjmů FO i PO
 • Nezdanitelné částky, slevy na dani
 • Daňové a nedaňové výdaje
 • Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.
 • Předmět daně
 • Správa daně (registrace, daňové přiznání, souhrnné hlášení, evidence)
 • Nárok na odpočet
 • Daňové doklady
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet + koeficient
 • Plnění v rámci EU a třetích zemí 

Upozornění Podívejte se na ukázku školících materiálů.

Cena kurzu

5 445 Kč s DPH (4 500 Kč bez DPH)

Sleva 10%: pro nezaměstnané, studenty, zájemkyně na mateřské a rodičovské dovolené, posluchače odpoledních kurzů.

Termíny kurzů:

22.2.2018 - 26.2.2018 (8 - 13 hodin)
22., 23., 26. února
22.2.2018 - 26.2.2018 (14 - 19 hodin)
22., 23., 26. února
2.3.2018 - 10.3.2018 (Víkendový kurz pátek 17 - 20:05 hodin, sobota 8:30 - 15:10 hodin)
2., 3., 9., 10. března
22.3.2018 - 26.3.2018 (8 - 13 hodin)
22., 23., 26. března
22.3.2018 - 26.3.2018 (14 - 19 hodin)
22., 23., 26. března
6.4.2018 - 14.4.2018 (Víkendový kurz pátek 17 - 20:05 hodin, sobota 8:30 - 15:10 hodin)
6., 7., 13., 14. dubna
23.4.2018 - 25.4.2018 (8 - 13 hodin)
23., 24., 25. dubna
23.4.2018 - 25.4.2018 (14 - 19 hodin)
23., 24., 25. dubna
4.5.2018 - 12.5.2018 (Víkendový kurz pátek 17 - 20:05 hodin, sobota 8:30 - 15:10 hodin)
4., 5., 11., 12. května
23.5.2018 - 25.5.2018 (8 - 13 hodin)
23., 24., 25. května
23.5.2018 - 25.5.2018 (14 - 19 hodin)
23., 24., 25. května
1.6.2018 - 9.6.2018 (Víkendový kurz pátek 17 - 20:05 hodin, sobota 8:30 - 15:10 hodin)
1., 2., 8., 9. června
15.6.2018 - 23.6.2018 (Víkendový kurz pátek 17 - 20:05 hodin, sobota 8:30 - 15:10 hodin)
15., 16., 22., 23. června
22.6.2018 - 26.6.2018 (8 - 13 hodin)
22., 25., 26. června
22.6.2018 - 26.6.2018 (14 - 19 hodin)
22., 25., 26. června
24.7.2018 - 26.7.2018 (8 - 13 hodin)
24., 25., 26. července
20.8.2018 - 22.8.2018 (8 - 13 hodin)
20., 21., 22. srpna

Hodnocení náplně kurzu: Splnilo mé očekávání. Lektor super! Má obdivuhodný přehled, výklad je srozumitelný, utříděný, poutavý, zábavný…

Bartoňová Yvetta, yvetta.bartonova(zavinac)seznam.cz

↑ na začátek stránky

DPH pro praxi

Cílem kurzu je seznámit se se zákonem o DPH, pochopit principy fungování této daně a naučit se získané poznatky aplikovat v praxi - vystavit správně daňové doklady, umět posoudit nárok na odpočet daně, umět určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH. Kurz DPH obsahuje pocvičování na praktických příkladech. Účastníci na závěr výuky sestaví ze skutečných dokladů přiznání k DPH. Velký prostor je věnován dotazům účastníků.

Pro koho je kurz určen: 

 • Pro zájemce, kteří se chtěji seznámit s pravidly pro fungování této daně
 • Pro účetní, kteří si potřebují udělat v DPH jasno a upřesnit si některé oblasti z tohoto zákona (např. pravidla při obchodování se zeměmi EU a třetími zeměmi)
 • Pro podnikatele, kteří se stali ze zákona plátci DPH a chtějí se v této oblasti orientovat
 • Pro ty, kteří si chtějí či potřebují zákon o DPH zopakovat

Obsah kurzu: 

 • Základní pojmy
 • Předmět daně
 • Osoby povinné k dani, obrat pro povinnou registraci - co to je, jak se stanoví
 • Plátci daně - kdo a za jakých podmínek se stává plátcem daně
 • Správa daně v tuzemsku, daňové přiznání, souhrnné hlášení - kdy a jak podat, obsah formulářů, termíny pro podávání
 • Evidence k dani - jak ji správně sestavit
 • Místo plnění při dodání zboží nebo při poskytnutí služby - s důrazem na obchodování se zeměmi EU a třetími zeměmi
 • Operace se zbožím, oblast služeb - mj. přefakturace, pořízení zboží z EU, dovoz
 • Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost - zálohy a jejich účtování, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady - typy dokladů, jak správně vystavovat, archivace dokladů, jak opravovat doklady, základ daně, sazby daně - jak se daň vypočítá
 • Osvobozená plnění - s nárokem na odpočet, bez nároku na odpočet
 • Nárok na odpočet - podmínky pro uplatnění, výpočet koeficientu při krácení nároku
 • Procvičování na příkladech

Cena kurzu

6 050 Kč s DPH (5 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

8.3.2018 - 16.3.2018 (8 - 14:40 hodin)
13., 14., 16., 19., 20. března
2.5.2018 - 10.5.2018 (8 - 14:40 hodin)
2., 3., 4., 9., 10. května

↑ na začátek stránky

Daňový specialista

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-28709/2016-1/690.

Kurz Daňový specialista je určen pro všechny, kteří potřebují porozumět hlavním daňovým předpisům. Kromě zvládnutí problematiky DPPO, DPFO a DPH se důkladně seznámí s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních

Kurz je možné absolvovat také po jednotlivých oblastech. Zajímají Vás jen některé tematické okruhy tohoto kurzu? Objednejte si pouze dny kurzu, které se jim věnují.

Pro koho je kurz určen:

 • Pro posluchače, kteří absolvovali SŠ. Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce. Velkou cílovou skupinou jsou lidé s ekonomickým zaměřením, kteří chtějí proniknout do daňové oblasti.
Náplň kurzu mi naprosto vyhovovala, obsahovala vše, co jsem potřebovala a potřebuji v praxi. Odnáším si mnoho nových poznatků a podnětů. Výklad lektora byl pro mě velkým přínosem – srozumitelné, obsáhlé, splňující mé očekávání. Vysoce hodnotím praktické příklady k výkladu.

Todtová Jitka, jpj(zavinac)email.cz

Náplň kurzu:

Kurz se skládá z několika oblastí, které na sebe navazují. Vysvětlíme Vám jednotlivé postupy, které si procvičíte na konkrétních příkladech z praxe.

1) Daň z příjmů fyzických osob

Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 - 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence

Poplatníci DzPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO 

 • Kdo má povinnost podat daňové přiznání
 • Předmět daně z příjmů FO
 • Osvobození od daně z příjmů
 • Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta
 • Metodika výpočtu DzPFO
 • Nezdanitelné částky a odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10

Příjmy ze závislé činnosti

 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti
 • Kapitálové příjmy
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy
 • Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence 

Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob

 • Způsob zdanění FO ze závislé činnosti
 • Daňová evidence - principy
 • Daňové a nedaňové výdaje dle §24 - 25 

Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance)

 • Náklady na užívání motorových vozidel
 • Nedaňové náklady
 • Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DzPFO

2) Daň z příjmů právnických osob 

Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad

Základní principy zdaňování a placení DPPO 

 • Poplatníci daně
 • Způsob zdaňování příjmů právnických osob
 • Položky odčitatelné od základu daně - §34 Zákona o dani z příjmů
 • Nezdanitelné částky - §20 ZDP
 • Slevy na dani - §35
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně

Pohledávky, insolvence 

 • Pohledávky, odpisování pohledávek
 • Tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Postoupení pohledávek
 • Daňové dopady dalších operací s pohledávkami
 • Úpadek dlužníka
 • Insolvenční řízení

Dlouhodobý majetek a leasing v daních 

 • Pořízení DM
 • Technické zhodnocení, opravy a udržování DM
 • Odpisování DM
 • Způsoby vyřazení DM
 • Druhy leasingu
 • Daňový režim uznatelnosti nájemného 

Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim 

 • Co je finanční majetek
 • Výnosy z držby a prodeje finančního majetku 
 • Vklady do obchodních společností
 • Pořízení a ocenění zásob
 • Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

3) Majetkové daně, Správa daní  

 • Daň z nemovistostí
 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb
 • Silniční daň
 • Převodové daně 

4) Daň z přidané hodnoty

Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně)

Předmět daně, základní pojmy, registrace 

 • Základní pojmy
 • Předmět daně
 • Osoby povinné k dani, plátci daně
 • Obrat pro povinnou registraci
 • Registrace k dani
 • Správa daně v tuzemsku - daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení

Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb 

 • Místo plnění při dodání zboží
 • Místo plnění při poskytnutí služeb - s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích
 • Dodání zboží a uskutečnění ZP
 • Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP
 • Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně

Daňové doklady, základ a sazby daně 

 • Typy daňových dokladů, vystavování a archivace
 • Opravné daňové doklady
 • Základ daně a výpočet daně
 • Sazby daně

Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně 

 • Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
 • Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění
 • Krácení nároku na odpočet daně (koeficient)
 • Způsob výpočtu kráceného nároku
 • Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

Rozvrh kurzu:

 • Kurz probíhá ve vybrané dny od 8:00 do 14:40 hodin s přestávkou na oběd (30 minut).

Upozornění Podívejte se na ukázku školících materiálů.

Cena kurzu

19 000 Kč -20 %

15 200 Kč (osvobozeno od DPH)

 

Zdarma pro registranty ÚP při splnění požadavků ZDE

Termíny kurzů:

6.2.2018 - 22.3.2018 (8 - 14:40 hodin)
ROZVRH: Úvod do daní 6. února Daň z příjmů fyzických osob 8., 9., 13., 14. února Daň z příjmů právnických osob 16., 20., 21., 27., 28. února Daň z přidané hodnoty 13., 14., 16., 19., 20. března Písemný test 22. března (9 - 11 hodin)
12.4.2018 - 29.5.2018 (8 - 14:40 hodin)
ROZVRH: Úvod do daní 12. dubna Daň z příjmů fyzických osob 16., 17., 18., 19. dubna Daň z přidané hodnoty 2., 3., 4., 9., 10. května Daň z příjmů právnických osob 15., 16., 22., 23., 24. května Písemný test 29. května (9 - 11 hodin)

↑ na začátek stránky

Daň z příjmů právnických osob

Komu je určen:

 • Pro všechny, kteří se chtěji seznámit s pravidly pro fungování této daně 
 • Pro účetní, podnikatele

Náplň kurzu:

Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad.

1) Základní principy zdaňování a placení DPPO 

 • Poplatníci daně
 • Způsob zdaňování příjmů právnických osob
 • Položky odčitatelné od základu daně - §34 Zákona o dani z příjmů
 • Nezdanitelné částky - §20 ZDP
 • Slevy na dani - §35
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně

2) Pohledávky, insolvence 

 • Pohledávky, odpisování pohledávek
 • Tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Postoupení pohledávek
 • Daňové dopady dalších operací s pohledávkami
 • Úpadek dlužníka
 • Insolvenční řízení

3) Dlouhodobý majetek a leasing v daních 

 • Pořízení DM
 • Technické zhodnocení, opravy a udržování DM
 • Odpisování DM
 • Způsoby vyřazení DM
 • Druhy leasingu
 • Daňový režim uznatelnosti nájemního 

4) Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim 

 • Co je finanční majetek
 • Výnosy z držby a prodeje finančního majetku 
 • Vklady do obchodních společností
 • Pořízení a ocenění zásob
 • Vyřazení zásob 

5)Procvičování

 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO 

Cena kurzu

6 050 Kč s DPH (5 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

16.2.2018 - 28.2.2018 (8 - 14:40 hodin)
16., 20., 21., 27., 28. února
15.5.2018 - 24.5.2018 (8 - 14:40 hodin)
15., 16., 22., 23., 24. května

↑ na začátek stránky

Daň z příjmů fyzických osob

Komu je určen:

 • Pro všechny, kteří se chtěji seznámit s pravidly pro fungování této daně

Náplň kurzu:

Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 - 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence.

1) Poplatníci DzPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO 

 • Kdo má povinnost podat daňové přiznání
 • Předmět daně z příjmů FO
 • Osvobození od daně z příjmů
 • Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta
 • Metodika výpočtu DzPFO
 • Nezdanitelné částky a odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Stanovení dílčích základů daně podle §6 - §10

2) Příjmy ze závislé činnosti 

 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti
 • Kapitálové příjmy
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy

3) Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence 

 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob
 • Způsob zdanění FO ze závislé činnosti
 • Daňová evidence - principy

4) Daňové a nedaňové výdaje dle §24 - 25 

 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance)
 • Náklady na užívání motorových vozidel
 • Nedaňové náklady
 • Ostatní náklady

5) Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DzPFO 

Cena kurzu

4 840 Kč s DPH (4 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

16.4.2018 - 19.4.2018 (8 - 14:40 hodin)
16., 17., 18., 19. dubna

↑ na začátek stránky 

UpozorněníPodobné kurzy:

Rozšiřující kurz: Účetnictví pro praxi
• Souhrnný kurz: Účetnictví, daně a daňová evidence