Rekvalifikační kurzy s výukou anglického jazyka

Kurz Asistentka / asistent s výukou anglického jazyka 

 • Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-6530/2016-1/171
 • Naše vzdělávací centrum získalo pro profesní kvalifikaci Asistentka / asistent autorizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

UpozorněníNepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení a absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho je kurz určen: 

Pro všechny, kteří chtějí: 

 • připravit se na profesi asistentky / asistenta,
 • získat nebo doplnit znalosti angličtiny, 
 • získat znalosti z oblastí - práce na počítači, tvorba písemností, společenské chování a vystupování, řízení organizace, komunikace,
 • získat osvědčení o rekvalifikaci a nové profesní kvalifikaci.

Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník".

Vyučovací jazyk: Český.

Co získáte:  

 • Naučíte se mluvit anglicky v běžných životních a pracovních situacích.
 • Budete vědět jak zvládat činnosti v sekretariátu a administrativní činnosti.
 • Budete znát pravidla efektivního telefonování.
 • Naučíte se pracovat na PC.
 • Budete vědět jak tvořit písemnosti dle ČSN.
 • Budete ovládat společenskou etiketu.
 • Naučíte se řešit pracovní konflikty.
 • Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

Kurz se skládá několika částí: 

 1. Angličtina
 2. Vedení administrativy
 3. Písemná komunikace
 4. Základy práce s počítačem
 5. Komunikace
 6. Společenské vystupování
 7. Firemní procesy

1. Angličtina 

 • Výuka angličtiny postupuje od úplných základů gramatiky až k psaní jednoduchého obchodního dopisu. Je velmi intenzivní a probíhá rychlejší tempem.
 • Témata kurzu: Já a moje rodina, můj program, cestování, zaměstnání
 • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt. Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí. Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.
 • Gramatika: Sloveso „to be". Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have". Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is". Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be". Předpřítomný čas. Sloveso „can" a „must". Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum. 

2. Vedení administrativy: 

 • Kompetence administrativního pracovníka, osobnost asistentky
 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.
 • Pravidla efektivního telefonování 

3. Písemná komunikace: 

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Pravidla pro psaní textů
 • Korespondence - vytvoření písemností 
 • E-mailová komunikace

4. Základy práce s počítačem: 

 • Práce na počítači 
 • Programy MS Word, MS Excel 

5. Komunikace: 

 • Základní psychologické poznatky
 • Komunikace, Argumetnace, Vyjednávání
 • Asertivita, Motivace
 • Řešení konfliktů 

6. Firemní procesy

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

7. Společenské vystupování

 • Základní pravidla společenského styku
 • Stolování a pohoštění
 • Společenská setkání
 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
 • Společenské akce 
 • Sebeprezetnace v rámci firmy
 • Pravidla gastronomie 

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů - skripta administrativní část, skripta angličtina.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.

Závěrečná zkouška: 

 • Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.

Doklad o absolvování:

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

 • Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu. Jako takové má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Místo konání:

Cena kurzu

21 000 Kč -20 %

16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

Využijte výhody právě probíhající akce 20% z ceny rekvalifikačního kurzu

Kdy kurz probíhá: 

 • Výuka angličtiny probíhá od 8:30 do 12:00 hodin. 
 • Ostatní výuka probíhá od 8:00 do 13:00 hodin.

Termíny kurzů:

5.1.2018 - 28.2.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Anglický jazyk 5., 8., 10., 12., 15., 17., 19., 22., 24., 26., 29., 31. ledna (8:30 - 12 hodin) Vedení administrativy 5. února Word 6., 7., 8. února Excel 9., 12., 13. února PowerPoint 14. února Komunikační dovednosti 15. února Firemní procesy 16. února Společenské vystupování 19. února Písemná komunikace 22., 23., 26. února Zakončení kurzu 28. února
2.2.2018 - 27.3.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Anglický jazyk 2., 5., 7., 9., 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26., 28. února (8:30 - 12 hodin) Vedení administrativy 5. března Word 6., 7., 8. března Excel 9., 12., 13. března PowerPoint 14. března Společenské vystupování 15. března Firemní procesy 16. března Komunikační dovednosti 19. března Písemná komunikace 22., 23., 26. března Zakončení kurzu 27. března
5.3.2018 - 26.4.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Anglický jazyk 5., 7., 9., 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26., 28., 30. března (8:30 - 12 hodin) Vedení administrativy 4. dubna Word 5., 6., 9. dubna Excel 10., 11., 12. dubna PowerPoint 13. dubna Komunikační dovednosti 16. dubna Firemní procesy 17. dubna Společenské vystupování 20. dubna Písemná komunikace 23., 24., 25. dubna Zakončení kurzu 26. dubna
4.4.2018 - 29.5.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Anglický jazyk (8:30 - 12 hodin) 4., 6., 9., 11., 13., 16., 18., 20., 23., 25., 26., 27. dubna Vedení administrativy 2. května Word 3., 4., 9. května Excel 10., 11., 14. května Firemní procesy 16. května Společenské vystupování 17. května Komunikační dovednosti 18. května Písemná komunikace 23., 24., 25. května PowerPoint 28. května Zakončení kurzu 29. května
2.5.2018 - 28.6.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Anglický jazyk (8:30 - 12 hodin) 2., 4., 9., 11., 14., 16., 18., 21., 23., 25., 28., 30. května Vedení administrativy 5. června Word 6., 7., 8. června Excel 11., 12., 13. června PowerPoint 14. června Komunikační dovednosti 15. června Firemní procesy 18. června Společenské vystupování 19. června Písemná komunikace 22., 25., 26. června Zakončení kurzu 28. června

↑ Na začátek stránky

Marketing s obchodní angličtinou - rekvalifikační kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-1876/2016-1/56.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti marketingu
 • Pro všechny, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci v oboru marketing
 • Pro začátečníky
 • Pro ty, kteří již mají zkušenosti z oboru marketing a potřebují si doplnit vzdělání

Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý".

Co Vám kurz přinese:

 • Kurz Vás provede oblastí marketingu a reklamy a poskytne Vám přehled o jejich základních metodách a principech.
 • Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum.
 • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti.
 • Získáte znalosti, rady a tipy od profesionálů, kteří Vám předají své zkušenosti z oboru.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.
 • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Marketing v dnešním světě

 • Co je marketing: význam a cíle, potřeby, přání, poptávka, tržní nabídka, směna, vztahy a trhy
 • Marketing management: řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky
 • Marketingový proces: strategie, plánování, marketingový mix, SWOT analýza, kontrola
 • Podnikatelské koncepce

2) Marketingové prostředí

 • Dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti
 • Analýza konkurence, konkurenční strategie

3) Produktová strategie, cena, distribuce

 • Značka a její použití
 • Produkty
 • Cenotvorba - obecné postupy tvorby cen
 • Distribuce - tvorba distribučního systému
 • Velkoobchod, maloobchod

4) Marketingová komunikace

 • Marketingová komunikace
 • Reklama, podpora prodeje a public relations
 • Osobní prodej a přímý marketing
 • Komunikační kampaň

5) Komuniakční dovednosti

 • Pravidla mluveného projevu, která fungují
 • Komunikace z pohledu psychologie
 • Komunikace verbální a neverbální
 • Řeč těla
 • Komunikace v týmu
 • Prezentace

6) Internetový marketing

 • Hlavní pilíře internetového marketingu
 • Chování uživatelů na Internetu
 • Internetová reklama
 • Proces tvorby webových stránek
 • PPC kampaně, sociální sítě a další možnosti propagace na Internetu

7) Marketing v médiích mimo oblast Internetu

 • Off-line komunikace
 • Sdělovací prostředky
 • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba

8) Psychologie reklamy

 • Uplatnění psychologie v reklamě
 • Tvorba účinné reklamy
 • Jak zjistit účinnost reklamy

9) Marketingový výzkum

 • Techniky výzkumu
 • Informace - jejich získávání, třídění, využívání
 • Marketingový dotazník - tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků

10) Obchodní angličtina

 • Já a moje firma
 • Každodenní komunikace
 • Obchodní jednání

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce. Podívejte se na jejich ukázku - materiály pro výuku marketingu a pro výuku obchodní angličtiny.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

Cena kurzu

21 000 Kč -20 %

16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

1.3.2018 - 11.4.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 1., 2., 5. března Obchodní angličtina 6., 16., 27. března (14 - 19 hodin) Marketingový výzkum 7., 28. března Psychologie 8. března Marketingové strategie 9., 12., 13., 15., 19., 20. března Komunikace 14., 23. března Internetový marketing 21., 22. března Zakončení kurzu 11. dubna
3.4.2018 - 10.5.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 3., 4., 5. dubna Marketingový výzkum 6., 25. dubna Psychologie 9. dubna Marketingové strategie 10., 11., 12., 16., 20., 23. dubna Komunikace 13., 24. dubna Obchodní angličtina 17., 26., 27. dubna Internetový marketing 18., 19. dubna Zakončení kurzu 10. května
2.5.2018 - 6.6.2018 (9 - 14 hodin)
ROZVRH: Marketing 2., 3., 4. května Marketingový výzkum 9., 30. května Psychologie 16. května Marketingové strategie 10., 11., 18., 21., 22., 28. května Komunikace 17., 25. května Obchodní angličtina Bude upřesněno Internetový marketing 23., 24. května Zakončení kurzu 6. června

↑ Na začátek stránky

Účetnictví, daně a účetní angličtina - rekvalifikační kurz

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-33094/2013-1/697.

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí:

 • naučit se účetnictví,
 • orientovat se v daňové problematice,
 • sestavovat daňová přiznání,
 • naučit se používat anglickou účetní termnologii,
 • získat potvrzení o rekvalifikaci.
Vstupní předpoklad: Základní znalost anglického jazyka.

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů. 
 • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 
 • Podvojnost. 
 • Účtování pokladny, banky. 
 • Zúčtovací vztahy. 
 • Mzdy. 
 • DPH. 
 • Majetek. 
 • Zásoby.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty. 
 • Cestovní náhrady. 
 • Přechodné účty. 
 • Leasing. 
 • Opravné položky. 
 • Rezervy. 
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů. 
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR - základní přehled, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Vyplňování daňových přiznání.

4) Procvičování

 • Získané informace zpracujete do praktických příkladů.

5) Účetní angličtina

 • Profese účetní. 
 • Základní pojmy. Čísla, grafy, prezentace. 
 • Firemní účetnictví. Vedení účetnictví a obchod. 
 • Banka a peníze. Daně a audit.

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým účetních a daňových poradců připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce a sbírku příkladů. Podívejte se na jejich ukázku:

Doklad o absolvování:

Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Rozvrh kurzu:

Celkový počet vyučovacích hodin je 138.

Obvykle probíhá:

 • Kurz dopolední: od 8:00 do 13:00 hodin
 • Kurz odpolední: od 14:00 do 19:00 hodin
 • Posluchači z obou variant kurzů mohou procvičovat probranou látku na příkladech od 13:00 do 14:00 hodin
 • Kurz víkendový: pátek od 17:00 do 20:05 hodin a sobota od 8:30 - 15:10 hodin, procvičování, modul účetní angličtina probíhá 3 všední dny
 • Výuka Účetní angličtiny: ve stanovené dny

Termíny kurzů:

1.2.2018 - 12.3.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 1., 2., 7., 8., 9. února Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 16., 19., 21. února Základy daní 22., 23., 26. února Procvičování 12., 27., 28. února Zakončení účetní a daňové části 28. února Účetní angličtina (14 - 19 hodin) 5., 8., 12. března
1.2.2018 - 12.3.2018 (14 - 19 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 1., 2., 7., 8., 9. února Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 16., 19., 21. února Základy daní 22., 23., 26. února Procvičování 12., 27., 28. února Zakončení účetní a daňové části 28. února Účetní angličtina 5., 8., 12. března
1.3.2018 - 12.4.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 1., 2., 7., 8., 9. března Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 16., 19., 21. března Základy daní 22., 23., 26. března Procvičování 12., 27., 29. března Zakončení účetní a daňové části 29. března Účetní angličtina 3., 10., 12. dubna
1.3.2018 - 12.4.2018 (14 - 19 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 1., 2., 7., 8., 9. března Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 16., 19., 21. března Základy daní 22., 23., 26. března Procvičování 12., 27., 29. března Zakončení účetní a daňové části 29. března Účetní angličtina ( 8 - 13 hodin) 3., 10., 12. dubna
3.4.2018 - 17.5.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 3., 5., 6., 9., 10. dubna Účetnictví pro pokročilé 12., 13., 17., 18., 20. dubna Základy daní 23., 24., 25. dubna Procvičování 11., 26., 27. dubna Zakončení účetní a daňové části 27. dubna Účetní angličtina ( 9 - 14 hodin) 3., 10., 17. května
3.4.2018 - 17.5.2018 (14 - 19 hodin)
ROZVRH: Základy účetnictví 3., 5., 6., 9., 10. dubna Účetnictví pro pokročilé 12., 13., 17., 18., 20. dubna Základy daní 23., 24., 25. dubna Procvičování 11., 26., 27. dubna Zakončení účetní a daňové části 27. dubna Účetní angličtina ( 9 - 14 hodin) 3., 10., 17. května

↑ Na začátek stránky

Účetnictví, daně s výukou angličtiny

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT- 36233/2015-1/843.

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí:

 • naučit se účetnictví,
 • orientovat se v daňové problematice,
 • sestavovat daňová přiznání,
 • naučit se komunikovat anglicky,
 • získat potvrzení o rekvalifikaci.
 • Vstupní předpoklad: Znalost anglického jazyka na úrovni "falešný" začátečník.

Kurz se skládá z tematických celků:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů. 
 • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 
 • Podvojnost. 
 • Účtování pokladny, banky. 
 • Zúčtovací vztahy. 
 • Mzdy. 
 • DPH. 
 • Majetek. 
 • Zásoby.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty. 
 • Cestovní náhrady. 
 • Přechodné účty. 
 • Leasing. 
 • Opravné položky. 
 • Rezervy. 
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů. 
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR - základní přehled, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Vyplňování daňových přiznání.

4) Procvičování

 • Získané informace zpracujete do praktických příkladů.

5) Základy angličtiny

 • Výuka anglického jazyka od základů gramatiky až po napsání jednoduchého obchodního dopisu.
 • Témata: Já a má firma. Denní program. Cestování. Pracovní náplň, pracovní činnost, pracovní program. Pracovní komunikace. Služební cesta. Obchodní dopisy, e-maily. Telefonování. Účetní termíny. A další témata...
 • Výuka je intenzivní a probíhá rychlejším tempem.

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým účetních a daňových poradců připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce a sbírku příkladů. Podívejte se na jejich ukázku - materiály pro výuku účetnictví, materiály pro výuku angličtiny.

Doklad o absolvování:

Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

Místo konání:

Cena kurzu

18 000 Kč -20 %

14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

Rozvrh kurzu:

Celkový počet vyučovacích hodin je 168.

Obvykle probíhá:

 • Kurz dopolední: od 8:00 do 13:00 hodin
 • Kurz odpolední: od 14:00 do 19:00 hodin
 • Posluchači z obou variant kurzů mohou procvičovat probranou látku na příkladech od 13:00 do 14:00 hodin
 • Kurz víkendový: pátek od 17:00 do 20:05 hodin a sobota od 8:30 - 15:10 hodin, procvičování, modul účetní angličtina probíhá 3 všední dny
 • Výuka angličtiny: ve stanovené dny od 8:30 do 12:00 hodin

Termíny kurzů:

2.2.2018 - 29.3.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Angličtina (8:30 - 12:00 hodin) 2., 5., 7., 9., 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26., 28. února Základy účetnictví 1., 2., 7., 8., 9. března Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 16., 19., 21. března Základy daní 22., 23., 26. března Procvičování 12., 27., 29. března Zakončení kurzu 29. března
5.3.2018 - 27.4.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Angličtina (8:30 - 12 hodin) 5., 7., 9., 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26., 28., 30. března Základy účetnictví 3., 5., 6., 9., 10. dubna Účetnictví pro pokročilé 12., 13., 17., 18., 20. dubna Základy daní 23., 24., 25. dubna Procvičování 11., 26., 27. dubna Zakončení kurzu 27. dubna
4.4.2018 - 30.5.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Angličtina (8:30 - 12 hodin) 4., 6., 9., 11., 13., 16., 18., 20., 23., 25., 26., 27. dubna Základy účetnictví 2., 3., 4., 9., 10. května Účetnictví pro pokročilé 14., 15., 16., 18., 21. května Základy daní 23., 24., 25. května Procvičování 11., 29., 30. května Zakončení kurzu 30. května
2.5.2018 - 28.6.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Angličtina (8:30 - 12 hodin) 2., 4., 9., 11., 14., 16., 18., 21., 23., 25., 28., 30. května Základy účetnictví 1., 4., 7., 8., 11. června Účetnictví pro pokročilé 13., 14., 18., 19., 21. června Základy daní 22., 25., 26. června Procvičování 12., 27., 28. června Zakončení kurzu 28. června

↑ Na začátek stránky