Kurzy s výukou anglického jazyka

Kurzy angličtiny:

Rekvalifikační kurzy s výukou angličtiny:

Anglicky za 1 měsíc

Potřebujete se rychle naučit anglicky? Například před odjezdem do zahraničí? Nebo před nástupem do nového zaměstnání? Pokud ano, využijte náš kurz Anglicky za 1 měsíc. 

Obsah:

1. týden

 • Téma: Já a moje rodina
 • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt.
 • Gramatika: Sloveso „to be". Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have". Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is". Přivlastňovací zájmena.

2. týden

 • Téma: Můj program
 • Slovní zásoba: Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí.
 • Gramatika: Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz.

3. týden

 • Téma: Cestování
 • Slovní zásoba: Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování.
 • Gramatika: Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be". Předpřítomný čas.

4. týden

 • Téma: Zaměstnání
 • Slovní zásoba: Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.
 • Gramatika: Sloveso „can" a „must". Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum.

Studijní materiály:

 • Náš lektorský tým pro Vás připravil studijní materiály, které Vás budou provázet celým studiem. Podívejte se na jejich ukázku: gramatika, slovní zásoba.

Čas:

 • Výuka probíhá 12 dnů - obvykle pondělí, středa, pátek 8:30 - 12:00 hodin

Cena kurzu

7 260 Kč s DPH (6 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

2.5.2018 - 30.5.2018 (8:30 - 12:00 hodin)
2., 4., 9., 11., 14., 16., 18., 21., 23., 25., 28., 30. května
1.6.2018 - 27.6.2018 (8:30 - 12:00 hodin)
1., 4., 6., 8., 11., 13., 15., 18., 20., 22., 25., 27. června

↑ Na začátek stránky

Obchodní angličtina

Program kurzu:

1. den - JÁ A MOJE FIRMA

 • Představování
 • Názvy pracovních pozic
 • Životopis a přijímací pohovor
 • Konverzační obraty

2. den - KAŽDODENNÍ KOMUNIKACE

 • Telefonování
 • Obchodní korespondence
 • E-maily

3. den - OBCHODNÍ JEDNÁNÍ A PRACOVNÍ PORADY

 • Obchodní jednání
 • Pracovní porady
 • Služební cesta
 • Společenská konverzace

Studijní materiály:

Vstupní předpoklad:

 • Minimálně mírně pokročilé znalosti anglického jazyka.

Cena kurzu

3 630 Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

15.5.2018 - 31.5.2018 (9 - 14 hodin)
15., 29., 31. května

↑ Na začátek stránky

Účetní angličtina - slovíčka, fráze, příklady

Program kurzu:

1. den:

 • Profese účetní. Základní pojmy.
 • Čísla, grafy, prezentace: Jak číst číselné údaje. Popis grafu. Popis finanční situace.
 • Firemní účetnictví: Fyzická a právnická osoba. Právní forma firmy. Kapitál. Zaměstnanci.

2. den:

 • Vedení účetnictví a obchod: Účtové třídy. Účetní knihy. Rozvaha. Závěrka. Výkazy. Doklady (faktury).
 • Banka a peníze: Slovní zásoba na téma - bankovní účty a produkty, půjčky, úvěry, cizí měna.

3. den:

 • Daně a audit: Daně. Sociální a zdravotní pojištění. Účetní audit.
 • Zásoby, majetek, leasing.

Studijní materiály:

 • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce. Podívejte se na jejich ukázku.

Rozvrh kurzu:

 • Výuka probíhá 3 dny - obvykle od 8:00 do 13:00 hodin

Doklad o absolvování:

 • Osvědčení

Cena kurzu

3 630 Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné kurzy.

↑ Na začátek stránky

Kurz Asistentka / asistent s výukou anglického jazyka

Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-6530/2016-1/171.
Naše vzdělávací centrum získalo pro profesní kvalifikaci Asistentka / asistent autorizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Nepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení a absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny, kteří chtějí:

 • připravit se na profesi asistentky / asistenta,
 • získat nebo doplnit znalosti angličtiny, 
 • získat znalosti z oblastí - práce na počítači, tvorba písemností, společenské chování a vystupování, řízení organizace, komunikace,
 • získat osvědčení o rekvalifikaci a nové profesní kvalifikaci.

Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník".

Vyučovací jazyk: Český.

Co získáte:  

 • Naučíte se mluvit anglicky v běžných životních a pracovních situacích.
 • Budete vědět jak zvládat činnosti v sekretariátu a administrativní činnosti.
 • Budete znát pravidla efektivního telefonování.
 • Naučíte se pracovat na PC.
 • Budete vědět jak tvořit písemnosti dle ČSN.
 • Budete ovládat společenskou etiketu.
 • Naučíte se řešit pracovní konflikty.
 • Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

Kurz se skládá několika částí: 

 • Angličtina
 • Vedení administrativy
 • Písemná komunikace
 • Základy práce s počítačem
 • Komunikace
 • Společenské vystupování
 • Firemní procesy

  1. Angličtina 

  • Výuka angličtiny postupuje od úplných základů gramatiky až k psaní jednoduchého obchodního dopisu. Je velmi intenzivní a probíhá rychlejší tempem.
  • Témata kurzu: Já a moje rodina, můj program, cestování, zaměstnání
  • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt. Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí. Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.
  • Gramatika: Sloveso „to be". Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have". Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is". Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be". Předpřítomný čas. Sloveso „can" a „must". Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum. 

  2. Vedení administrativy: 

  • Kompetence administrativního pracovníka, osobnost asistentky
  • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
  • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.
  • Pravidla efektivního telefonování 

  3. Písemná komunikace: 

  • Tvorba a stylizace písemností
  • Obchodní písemnosti
  • Personální písemnosti
  • Vnitropodnikové písemnosti
  • PowerPoint
  • Desetiprstová hmatová metoda
  • Pravidla pro psaní textů
  • Korespondence - vytvoření písemností 
  • E-mailová komunikace

  4. Základy práce s počítačem: 

  • Práce na počítači 
  • Programy MS Word, MS Excel 

  5. Komunikace: 

  • Základní psychologické poznatky
  • Komunikace, Argumetnace, Vyjednávání
  • Asertivita, Motivace
  • Řešení konfliktů 

  6. Firemní procesy

  • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
  • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
  • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

  7. Společenské vystupování

  • Základní pravidla společenského styku
  • Stolování a pohoštění
  • Společenská setkání
  • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
  • Společenské akce 
  • Sebeprezetnace v rámci firmy
  • Pravidla gastronomie 

  Studijní materiály:

  • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

  UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů - skripta administrativní část, skripta angličtina gramatika a angličtina slovní zásoba.

  E-learning:

  • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
  • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.

  Závěrečná zkouška: 

  • Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.

  Doklad o absolvování:

  Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

  • OsvědčeníOsvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu. Jako takové má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

  Místo konání:

  Cena kurzu

  21 000 Kč -20 %

  16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

  Využijte výhody právě probíhající akce 20% z ceny rekvalifikačního kurzu

  Kdy kurz probíhá: 

  • Výuka angličtiny probíhá od 8:30 do 12:00 hodin. 
  • Ostatní výuka probíhá od 8:00 do 13:00 hodin nebo od 8:30 do 13:30 hodin.

  Termíny kurzů:

  4.4.2018 - 29.5.2018 (8 - 13 hodin)
  ROZVRH: Anglický jazyk (8:30 - 12 hodin) 4., 6., 9., 11., 13., 16., 18., 20., 23., 25., 26., 27. dubna Vedení administrativy 2. května Word 3., 4., 9. května Excel 10., 11., 14. května Firemní procesy 16. května Společenské vystupování 17. května Komunikační dovednosti 18. května Písemná komunikace 23., 24., 25. května PowerPoint 28. května Zakončení kurzu 29. května
  2.5.2018 - 28.6.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
  ROZVRH: Anglický jazyk (8:30 - 12 hodin) 2., 4., 9., 11., 14., 16., 18., 21., 23., 25., 28., 30. května Vedení administrativy 5. června Word 6., 7., 8. června Excel 11., 12., 13. června PowerPoint 14. června Komunikační dovednosti 15. června Firemní procesy 18. června Společenské vystupování 19. června Písemná komunikace 22., 25., 26. června Zakončení kurzu 28. června
  1.6.2018 - 27.7.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
  ROZVRH: Anglický jazyk (8:30 - 12 hodin) 1., 4., 6., 8., 11., 13., 15., 18., 20., 22., 25., 27. června Vedení administrativy 9. července Word 10., 11., 12. července Excel 13., 16., 17. července Komunikační dovednosti 18. července Písemná komunikace 19., 20., 23. července Společenské vystupování 24. července Firemní procesy 25. července PowerPoint 26. července Zakončení kurzu 27. července

  ↑ Na začátek stránky

  Marketing s obchodní angličtinou - rekvalifikační kurz

  Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT-1876/2016-1/56) a autorizaci MPO ČR pro profesní kvalifikaci Specialista marketingu (kód: 66-021-N - číslo autorizace: 129/2015).

  Pro koho je kurz vhodný:

  • Pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti marketingu
  • Pro všechny, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci v oboru marketing
  • Pro začátečníky
  • Pro ty, kteří již mají zkušenosti z oboru marketing a potřebují si doplnit vzdělání

  Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „mírně pokročilý".

  Co Vám kurz přinese:

  • Kurz Vás provede oblastí marketingu a reklamy a poskytne Vám přehled o jejich základních metodách a principech.
  • Sestavíte si vlastní komunikační kampaň a marketingový výzkum.
  • Budete rozvíjet své komunikační dovednosti.
  • Získáte znalosti, rady a tipy od profesionálů, kteří Vám předají své zkušenosti z oboru.
  • Naučíte se novou a zajímavou profesi.
  • Získáte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci.

  Kurz se skládá z tematických celků:

  1) Marketing v dnešním světě

  • Co je marketing: význam a cíle, potřeby, přání, poptávka, tržní nabídka, směna, vztahy a trhy
  • Marketing management: řízení poptávky, budování vztahů se zákazníky
  • Marketingový proces: strategie, plánování, marketingový mix, SWOT analýza, kontrola
  • Podnikatelské koncepce

  2) Marketingové prostředí

  • Dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti
  • Analýza konkurence, konkurenční strategie

  3) Produktová strategie, cena, distribuce

  • Značka a její použití
  • Produkty
  • Cenotvorba - obecné postupy tvorby cen
  • Distribuce - tvorba distribučního systému
  • Velkoobchod, maloobchod

  4) Marketingová komunikace

  • Marketingová komunikace
  • Reklama, podpora prodeje a public relations
  • Osobní prodej a přímý marketing
  • Komunikační kampaň

  5) Komuniakční dovednosti

  • Pravidla mluveného projevu, která fungují
  • Komunikace z pohledu psychologie
  • Komunikace verbální a neverbální
  • Řeč těla
  • Komunikace v týmu
  • Prezentace

  6) Internetový marketing

  • Hlavní pilíře internetového marketingu
  • Chování uživatelů na Internetu
  • Internetová reklama
  • Proces tvorby webových stránek
  • PPC kampaně, sociální sítě a další možnosti propagace na Internetu

  7) Marketing v médiích mimo oblast Internetu

  • Off-line komunikace
  • Sdělovací prostředky
  • Tištěná reklama, její komunikace a tvorba

  8) Psychologie reklamy

  • Uplatnění psychologie v reklamě
  • Tvorba účinné reklamy
  • Jak zjistit účinnost reklamy

  9) Marketingový výzkum

  • Techniky výzkumu
  • Informace - jejich získávání, třídění, využívání
  • Marketingový dotazník - tvorba, vyhodnocení a prezentace výsledků

  10) Obchodní angličtina

  • Já a moje firma
  • Každodenní komunikace
  • Obchodní jednání

  Studijní materiály:

  • Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce. Podívejte se na jejich ukázku - materiály pro výuku marketingu a pro výuku obchodní angličtiny.

  E-learning:

  • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. 
  • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si látku z výuky a otestovat své znalosti. Ovládání e-learningu je velmi jednoduché a jeho používání není pro posluchače povinné.

  OsvědčeníDoklad o absolvování:

  • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR
  • Osvědčení o profesní kvalifikaci nahrazující školní vzdělání v oboru

  Místo konání:

  Cena kurzu

  21 000 Kč -20 %

  16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

  Termíny kurzů:

  2.5.2018 - 6.6.2018 (9 - 14 hodin)
  ROZVRH: Marketing 2., 3., 4. května Marketingový výzkum 9., 30. května Obchodní angličtina 15., 29., 31. května Psychologie 16. května Marketingové strategie 10., 11., 18., 21., 22., 28. května Komunikace 17., 25. května Internetový marketing 23., 24. května Zakončení kurzu 6. června

  ↑ Na začátek stránky

  Účetnictví, daně a účetní angličtina - rekvalifikační kurz

  Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR. Číslo akreditace: MSMT-33094/2013-1/697.

  Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí:

  • naučit se účetnictví,
  • orientovat se v daňové problematice,
  • sestavovat daňová přiznání,
  • naučit se používat anglickou účetní termnologii,
  • získat potvrzení o rekvalifikaci.
  Vstupní předpoklad: Základní znalost anglického jazyka.

  Kurz se skládá z tematických celků:

  1) Základy účetnictví

  • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů. 
  • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 
  • Podvojnost. 
  • Účtování pokladny, banky. 
  • Zúčtovací vztahy. 
  • Mzdy. 
  • DPH. 
  • Majetek. 
  • Zásoby.

  2) Účetnictví pro pokročilé

  • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty. 
  • Cestovní náhrady. 
  • Přechodné účty. 
  • Leasing. 
  • Opravné položky. 
  • Rezervy. 
  • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů. 
  • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

  3) Daně

  • Daňová soustava v ČR - základní přehled, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Vyplňování daňových přiznání.

  4) Procvičování

  • Získané informace zpracujete do praktických příkladů.

  5) Účetní angličtina

  • Profese účetní. 
  • Základní pojmy. Čísla, grafy, prezentace. 
  • Firemní účetnictví. Vedení účetnictví a obchod. 
  • Banka a peníze. Daně a audit.

  Studijní materiály:

  Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a procvičování probírané látky. Proto náš tým účetních a daňových poradců připravil "na míru" pro tento kurz skripta k výuce a sbírku příkladů. Podívejte se na jejich ukázku:

  Dárek:

  • darek-knihy-ucetnictviPosluchači kurzu získají dárek - 3 publikace, které využijí při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony 2018, Účetnictví podnikatelů 2018 a Vzorový účtový rozvrh 2018.

  Doklad o absolvování:

  • OsvědčeníOsvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru

  Místo konání:

  Cena kurzu

  18 000 Kč -20 %

  14 400 Kč (osvobozeno od DPH)

  Rozvrh kurzu:

  Celkový počet vyučovacích hodin je 138.

  Obvykle probíhá:

  • Kurz dopolední: od 8:00 do 13:00 hodin nebo od 8:30 do 13:30 hodin
  • Kurz odpolední: od 14:00 do 19:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin
  • Posluchači z obou variant kurzů mohou procvičovat probranou látku na příkladech od 13:00 do 14:00 hodin
  • Kurz víkendový: pátek od 17:00 do 20:05 hodin a sobota od 8:30 - 15:10 hodin, procvičování, modul účetní angličtina probíhá 3 všední dny
  • Výuka Účetní angličtiny: ve stanovené dny

  Termíny kurzů:

  Nejsou vypsané žádné kurzy.

  ↑ Na začátek stránky