Aktuální semináře

Aktuální seminářePravidelně pořádáme aktuální semináře, které obsahují přehledné a srozumitelné informace o novinkách a legislativních změnanách, k nimž dochází v oblastech - účetnictví, daně, mzdy, podnikání. Lektoři jsou zkušení odborníci pro danou oblast, jejich výklad obsahuje příklady z praxe.

Vyberte si z akutální nabídky:

 1. Zdravotní pojištění
 2. Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2018
 3. Změny v účetnictví a daních v roce 2018

Zdravotní pojištění

Komu je kurz určen:

 • všem, kteří chtějí získat souhrnné informace o problematice zdravotního pojištění,
 • těm, kteří si chtějí tuto problematiku zopakovat nebo doplnit o aktuální informace.

Náplň:

 • Kurz obsahuje všechna zásadní témata z oblasti zdravotního pojištění.
 • Lektorem kurzu je odborník pro tuto oblast. Věnuje se zdravotnímu pojištění 20 let, je autorem několika odborných publikací, pracoval jako metodik a kontrolní pracovník VZP.
 • Výuka obsahuje příklady z praxe, popis správného řešení konkrétních situací a také prostor pro dotazy posluchačů.

Studijní materiály:

Získají posluchači kurzu zdarma.

Popis:

Právní úprava zdravotního pojištění (Základní zákony. Související zákony. Účast na zdravotním pojištění.)

 • Osoby považované ve zdravotním pojištění za zaměstnance
 • Zaměstnanci - související povinnosti (Nástup do zaměstnání. Ukončení zaměstnání. Poživatelé důchodu. Ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. Studenti.)
 • Vyměřovací základ
 • Minimální vyměřovací základ
 • Dohody
 • Neplacené volno a neomluvená absence
 • Osoby, za které platí pojistné stát
 • Evropská unie
 • Nejčastější chyby zaměstnavatele
 • Penále, pokuty, sankce

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Rozvrh:

Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 15:00 hodin.

Termíny kurzů:

6.12.2017 - 6.12.2017 (8 - 14:40 hodin)
10.1.2018 - 10.1.2018 (9 - 15 hodin)
9.2.2018 - 9.2.2018 (9 - 15 hodin)
9.3.2018 - 9.3.2018 (9 - 15 hodin)

↑ Na začátek stránky

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2018

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří se chtějí seznámit s novinkami z oblastí mzdového účetnictví pro rok 2018.

Náplň:

 • Kurz obsahuje přehled novinek pro oblast mzdového účetnictví pro rok 2018.
 • Kurz poskytuje prostor pro dotazy posluchačů.

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 14:00 hodin.

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

18.1.2018 - 18.1.2018 (9 - 14 hodin)

↑ Na začátek stránky

Změny v účetnictví a v daních v roce 2018

Komu je kurz určen:

 • Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit nejen s novinkami v daních a účetnictví platnými od 1.1.2018, ale také se změnami, které vstoupily v platnost v průběhu roku 2017.

Náplň:

1) Změny v zákoně o daních z příjmů - novela od 1.1.2018, dále novela zákona o daních z příjmů pro rok 2017/2018 přijatá k 1. 7. 2017

 • Snížení paušálních výdajů dle §7
 • Daň stanovená paušální částkou
 • Příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu
 • Změny v uplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění pro živnostníky s paušálem
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na děti
 • Další změny

2) Změny v zákoně o DPH - novela od 1.1.2018, novely zákona v průběhu roku 2017

 • Změny ve vymezení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat DPH
 • Úprava pravidla pro přiznávání DPH ze záloh
 • Rozšíření tuzemské přenesené daňové povinnosti
 • Vracení uplatněného odpočtu a další postupy při nedoloženém odcizení, ztrátě či zničení majetku
 • Nespolehlivý plátce versus nespolehlivá osoba
 • Změny pro společníky společnosti /dřívějšího sdružení bez právní subjektivity/ ve vztahu k DPH
 • Další změny

3) Zákon o elektronické evidenci tržeb


4) Změny v dalších zákonech
- důležité změny pro podnikatele v souvislosti se zdravotním a sociálním pojištěním, případně v dalších zákonech dle aktuální situace

Výklad bude doplněn příklady a v průběhu semináře budou zodpovídány dotazy posluchačů.

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 14:00 hodin.

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

16.1.2018 - 16.1.2018 (9 - 14 hodin)
22.1.2018 - 22.1.2018 (9 - 14 hodin)

↑ Na začátek stránky