Aktuální semináře

Aktuální seminářePravidelně pořádáme aktuální semináře, které obsahují přehledné a srozumitelné informace o novinkách a legislativních změnanách, k nimž dochází v oblastech - účetnictví, daně, mzdy, podnikání. Lektoři jsou zkušení odborníci pro danou oblast, jejich výklad obsahuje příklady z praxe.

Vyberte si z akutální nabídky:

 1. Zdravotní pojištění
 2. Zákoník práce aktuálně
 3. Právní předpisy v personalistice 2018
 4. Diskusní seminář k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2017

Zdravotní pojištění

Komu je kurz určen:

 • všem, kteří chtějí získat souhrnné informace o problematice zdravotního pojištění,
 • těm, kteří si chtějí tuto problematiku zopakovat nebo doplnit o aktuální informace.

Náplň:

 • Kurz obsahuje všechna zásadní témata z oblasti zdravotního pojištění.
 • Lektorem kurzu je odborník pro tuto oblast. Věnuje se zdravotnímu pojištění 20 let, je autorem několika odborných publikací, pracoval jako metodik a kontrolní pracovník VZP.
 • Výuka obsahuje příklady z praxe, popis správného řešení konkrétních situací a také prostor pro dotazy posluchačů.

Studijní materiály:

Získají posluchači kurzu zdarma.

Popis:

Právní úprava zdravotního pojištění (Základní zákony. Související zákony. Účast na zdravotním pojištění.)

 • Osoby považované ve zdravotním pojištění za zaměstnance
 • Zaměstnanci - související povinnosti (Nástup do zaměstnání. Ukončení zaměstnání. Poživatelé důchodu. Ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. Studenti.)
 • Vyměřovací základ
 • Minimální vyměřovací základ
 • Dohody
 • Neplacené volno a neomluvená absence
 • Osoby, za které platí pojistné stát
 • Evropská unie
 • Nejčastější chyby zaměstnavatele
 • Penále, pokuty, sankce

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Rozvrh:

Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 15:00 hodin.

Termíny kurzů:

9.3.2018 - 9.3.2018 (9 - 15 hodin)

↑ Na začátek stránky

Zákoník práce aktuálně

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří se chtějí seznámit se zákoníkem práce nebo si tuto oblast připomenout.
 • Seminář je vhodný pro personalisty, vedoucí pracovníky, podnikatele, manažery, mzdové účetní...

Náplň:

 • Úvod k zákoníku práce 
 • Základní zásady pracovněprávních vztahů. 
 • Pracovní poměr - vznik, změny, skončení - pracovní smlouva a její náležitosti, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou,
  informace o právech a povinnostech, převedení na jinou práci, způsoby skončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Doručování písemností
 • Počítání času
 • Pracovní doba
 • Dovolená
 • Překážky v práci
 • Odměňování

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 14:00 hodin.

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

17.4.2018 - 17.4.2018 (9 - 14 hodin)

↑ Na začátek stránky

Právní předpisy v personalistice 2018

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří se chtějí seznámit se zákoníkem práce nebo si tuto oblast připomenout.
 • Seminář je vhodný pro personalisty, vedoucí pracovníky, podnikatele, manažery, mzdové účetní...

Náplň:

1) Zákoník práce

 • Základní zásady pracovněprávních vztahů
 • Vazba na občanský zákoník
 • Pracovní poměr - vznik, změny, skončení (pracovní smlouva a její náležitosti, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, informace o právech a povinnostech, převedení na jinou práci, způsoby skončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru)
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Doručování písemností
 • Počítání času
 • Pracovní doba
 • Dovolená
 • Překážky v práci
 • Odměňování

2) Zákon o zaměstnanosti

 • Povinnosti zaměstnavatelů
 • Agenturní zaměstnávání
 • Elektronický registr náhradního plnění pro účely plnění povinného poddílu
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Nekolidující zaměstnání

3) Zákon na ochranu osobních údajů

 • Nakládání s osobními údaji zaměstnanců
 • Citlivé osobní údaje

4) GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 • Přehled o plánovaných změnách v oblasti ochrany osobních údajů od května 2018

5) Zákon o specifických zdravotních službách

 • Změny v pracovně lékařských prohlídkách
 • Pracovně lékařské posudky
 • Prohlídky zaměstnanců
 • Nové lhůty pracovně lékařských prohlídek

6) Zákon o inspekci práce

 • Zvýšení pokut
 • Nové skutkové podstaty

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 15:00 hodin.

Cena kurzu

2 178 Kč s DPH (1 800 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

21.3.2018 - 21.3.2018 (9 - 15 hodin)

↑ Na začátek stránky

Diskusní seminář k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2017

Komu je seminář určen:

 • Všem, kteří budou za rok 2017 podávat sami přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob a potřebují si ověřit, zda postupují správně nebo se chtějí poradit.

Popis:

 • V tomto semináři přednáší daňová poradkyně, která problematiku vysvětlí na konkrétních příkladech. Účastníci semináře budou mít prostor pro dotazy a každý účastník si může pod vedením daňové poradkyně vyplnit své daňové přiznání.

Program:

 • Metodika zpracování daňových přiznání na konkrétních příkladech
 • Návaznost na zdravotní a sociální pojištění u fyzických osob

Průběh semináře:

 • Vše bude vysvětlováno formou konkrétních příkladů
 • Účastníci semináře budou mít prostor pro své dotazy a budou mít příležitost poradit se o konkrétních nejasnostech jejich daňového přiznání
 • Zájemci si mohou pod dozorem daňového poradce zpracovat své daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Doporučení:

 • Účastníkům se doporučuje přinést si s sebou znění zákona o dani z příjmů ve znění pro rok 2017 (není podmínkou)

Rozvrh:

Kurz probíhá jeden den od 8:30 do 13:30 hodin.


Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

28.2.2018 - 28.2.2018 (8:30 - 13:30 hodin)

↑ Na začátek stránky