Aktuální semináře

Aktuální seminářePravidelně pořádáme aktuální semináře, které obsahují přehledné a srozumitelné informace o novinkách a legislativních změnanách, k nimž dochází v oblastech - účetnictví, daně, mzdy, podnikání. Lektoři jsou zkušení odborníci pro danou oblast, jejich výklad obsahuje příklady z praxe.

Vyberte si z akutální nabídky:

 1. Daně v podmínkách roku 2017 po novele k 1.7.2017 - Aktuální změny v daňové oblasti od 1.7.2017 
 2. Zdravotní pojištění
 3. Změny ve zdravotním pojištění v roce 2018 - souhrnný seminář
 4. Novinky v účetnictví a daních v roce 2018
 5. Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2018
 6. Peníze! Peníze? Peníze. - Seminář o finanční gramotnosti - účast ZDARMA

Daně v podmínkách roku 2017 po novele k 1.7.2017

Cílem semináře je seznámit se s aktuálními změnami v daňové oblasti od 1.7.2017, kdy konečně vstoupily v platnost novely zákona o dani z příjmů a DPH.

Seminář je určen pro účetní, ekonomy, podnikatele, živnostníky a další osoby zabývající se účetní a daňovou problematikou.

Obsah semináře:

1) Novela zákona o dani z příjmů fyzických a právnických osob od 1. 7. 2017

 • Snížení paušálních výdajů dle §7
 • Daň stanovená paušální částkou
 • Příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu
 • Změny v uplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění pro živnostníky s paušálem
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na děti
 • Další změny

2) Novela zákona DPH od 1.7.2017

 • Změny ve vymezení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat DPH
 • Úprava pravidla pro přiznávání DPH ze záloh
 • Rozšíření tuzemské přenesené daňové povinnosti
 • Vracení uplatněného odpočtu a další postupy při nedoloženém odcizení, ztrátě či zničení majetku
 • Nespolehlivý plátce versus nespolehlivá osoba
 • Změny pro společníky společnosti /dřívějšího sdružení bez právní subjektivity/ ve vztahu k DPH
 • A další

3) Další drobné změny v zákonech platné k datu konání semináře

Doporučení:

 • Posluchačům doporučujeme vzít si s sebou daňové zákony k 1.7.2017.

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 14:00 hodin.

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Termíny kurzů:

16.10.2017 - 16.10.2017 (9 - 14 hodin)

↑ Na začátek stránky

Zdravotní pojištění

Komu je kurz určen:

 • všem, kteří chtějí získat souhrnné informace o problematice zdravotního pojištění,
 • těm, kteří si chtějí tuto problematiku zopakovat nebo doplnit o aktuální informace.

Náplň:

 • Kurz obsahuje všechna zásadní témata z oblasti zdravotního pojištění.
 • Lektorem kurzu je odborník pro tuto oblast. Věnuje se zdravotnímu pojištění 20 let, je autorem několika odborných publikací, pracoval jako metodik a kontrolní pracovník VZP.
 • Výuka obsahuje příklady z praxe, popis správného řešení konkrétních situací a také prostor pro dotazy posluchačů.

Studijní materiály:

Získají posluchači kurzu zdarma.

Popis:

Právní úprava zdravotního pojištění (Základní zákony. Související zákony. Účast na zdravotním pojištění.)

 • Osoby považované ve zdravotním pojištění za zaměstnance
 • Zaměstnanci - související povinnosti (Nástup do zaměstnání. Ukončení zaměstnání. Poživatelé důchodu. Ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené. Studenti.)
 • Vyměřovací základ
 • Minimální vyměřovací základ
 • Dohody
 • Neplacené volno a neomluvená absence
 • Osoby, za které platí pojistné stát
 • Evropská unie
 • Nejčastější chyby zaměstnavatele
 • Penále, pokuty, sankce

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Rozvrh:

Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 15:00 hodin.

Termíny kurzů:

9.10.2017 - 9.10.2017 (9 - 15 hodin)

↑ Na začátek stránky

Změny ve zdravotním pojištění v roce 2018 - souhrnný seminář

Pro koho je kurz určen:

 • Tento kurz je vhodný pro mzdové účetní, účetní, personalisty, daňové poradce, ekonomy a všechny ostatní, kteří se chtějí seznámit s novinkami z oblasti zdravotního pojištění pro rok 2018.

Lektor kurzu:

 • Lektor je odborník s dlouholetou praxí, který předává informace a své zkušenosti příjemnou a srozumitelnou formou. Věnuje se problematice zdravotního pojištění 20 let. Pracoval jako metodik a kontrolní pracovník VZP. Pro veřejnost přednáší od roku 1995. Je autorem několika odborných publikací. Jeho výuka vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.

Obsah kurzu:

 • Podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1. 1. 2018 včetně aktualit s ohledem na vývoj legislativy.
 • Soukromé právo a dopady do zdravotního pojištění - příklady.
 • Postupy ve zdravotním pojištění u dohod o provedení práce od 1. 1. 2017.
 • Vliv zvýšení minimální mzdy na placení pojistného zaměstnavatelem s příklady: souběžné příjmy, poměrná část minima, přečerpaná dovolená, neplatné rozvázání pracovního poměru, částečná nezaměstnanost, nekolidující zaměstnání aj.
 • Důsledky zásadních změn ve zdravotním pojištění v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady - neplacené volno, dohody apod.
 • Pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2017/2018 a v roce 2018.
 • Rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období - souběžné kategorie, osoby bez zdanitelných příjmů, změna zdravotní pojišťovny, konkurenční doložka, oznamovací povinnost - přihlašování a odhlašování zaměstnanců, nemoc v ochranné lhůtě aj.
 • Významné číselné hodnoty, platné v roce 2018.
 • Příjmy, ze kterých se v roce 2018 zdravotní pojištění neplatí.
 • Specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské unie.a mnoho dalších užitečných informací.
Kurz obsahuje příklady z praxe a také prostor pro dotazy a konzultace posluchačů.

Studijní materiály:

 • Posluchači kurzu obdrží odborně zpracované studijní materiály.

Cena kurzu

1 815 Kč s DPH (1 500 Kč bez DPH)

Rozvrh:

 • Seminář je dopolední, výuka probíhá od 9:00 do 14:00 hodin.

Termíny kurzů:

9.11.2017 - 9.11.2017 (9 - 14 hodin)

↑ Na začátek stránky

Novinky ve mzdovém účetnictví v roce 2018

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří se chtějí seznámit s novinkami z oblastí mzdového účetnictví pro rok 2018.

Náplň:

 • Kurz obsahuje přehled novinek pro oblast mzdového účetnictví pro rok 2018.
 • Kurz poskytuje prostor pro dotazy posluchačů.

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 14:00 hodin.

Termíny kurzů:

 • Termín bude zveřejněn.

↑ Na začátek stránky

Novinky v účetnictví a daních v roce 2018

Komu je kurz určen:

 • Všem, kteří se chtějí seznámit s novinkami z oblastí účetnictví a daní pro rok 2018
 • Zejména je vhodný pro profese účetní, daňový referent, ekonom

Náplň:

 • Kurz obsahuje přehled novinek pro oblasti účetnictví a daní pro rok 2018.
 • Přednáší daňová a účetní poradkyně.
 • Kurz poskytuje prostor pro dotazy posluchačů.

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 14:00 hodin.

Termíny kurzů:

 • Termín bude zveřejněn.

↑ Na začátek stránky

Peníze! Peníze? Peníze.

Popis semináře:

 • Seminář o finanční gramotnosti, který pořádáme ve spolupráci s autorem knihy "Nemějte strachy o svoje prachy" - Ing. Rudolfem Přímanem. Účast na semináři je zdarma.

Obsah:

 • Peníze a my.
 • Peníze? Co to je?
 • Peníze a jak k nim hledáme cestu.
 • Peníze a jak je vyděláváme.
 • Peníze a jak je utrácíme.
 • Peníze? Co o nás vypovídají?
 • Peníze! Zbavené mýtů.

Cena kurzu

0 Kč (osvobozeno od DPH)

Rozvrh:

 • Kurz probíhá jeden den od 9:00 do 15:00 hodin.

Termíny kurzů:

Nejsou vypsané žádné kurzy.

↑ Na začátek stránky