Administrativní kurzy Praha

Nabízíme tyto kurzy:

UpozorněníNáš tip:

Administrativní pracovník - Asistent/ka, Sekretář/ka

UpozorněníNepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit dobře ovládat administrativu, práci s počítačem a další související oblasti
 • Pro zájemce o rekvalifikaci
 • Vyučovací jazyk: Čeština.

Co se v kurzu naučíte:

 • Vedení administrativy
 • Práci s počítačem (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet)
 • Používat elektronickou poštu včetně datových schránek
 • Vytvářet pracovní dokumenty a písemnosti
 • Zpracovávat korespondenci
 • Využít základní psychologické poznatky v pracovním prostředí

Obsah kurzu:

Kurz se skládá z několika částí:

1. Vedení administrativy:

 • Administrativní činnosti
 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Pravidla efektivního telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

2. Základy práce s počítačem:

 • Práce na počítači 
 • Programy MS Word, MS Excel, MS PowePoint, MS Outlook

3. Písemná komunikace:

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Pravidla pro psaní textů
 • E-mailová komunikace

4. Komunikace:

 • Základní psychologické poznatky
 • Komunikace, Argumentace, Vyjednávání
 • Řešení konfliktů
 • Asertivita, Motivace

5. Firemní procesy:

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

6. Společenské vystupování:

 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
 • Společenské akce 
 • Sebeprezetnace v rámci firmy

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Pomůže Vám připravit se na závěrečnou zkušku
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Podrobnosti najdete zde.

Závěrečná zkouška:

Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.

Kdy kurz probíhá:

 • Kurz je měsíční. Obsahuje 80 vyučovacích hodin. Výuka probíhá ve vybrané dny od 8:00 do 13:00 hodin nebo od 8:30 do 13:30 hodin.

Doklad o absolvování:

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

Zařazení kurzu:

 • Povolání: Administrativní pracovník. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky. Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka.

Cena kurzu

12 000 Kč -20 %

9 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

2.5.2018 - 29.5.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 2. května Word 3., 4., 9. května Excel 10., 11., 14. května Firemní procesy 16. května Společenské vystupování 17. května Komunikační dovednosti 18. května Písemná komunikace 23., 24., 25. května PowerPoint 28. května Zakončení kurzu 29. května
5.6.2018 - 28.6.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 5. června Word 6., 7., 8. června Excel 11., 12., 13. června PowerPoint 14. června Komunikační dovednosti 15. června Firemní procesy 18. června Společenské vystupování 19. června Písemná komunikace 22., 25., 26. června Zakončení kurzu 28. června
9.7.2018 - 27.7.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 9. července Word 10., 11., 12. července Excel 13., 16., 17. července Komunikační dovednosti 18. července Písemná komunikace 19., 20., 23. července Společenské vystupování 24. července Firemní procesy 25. července PowerPoint 26. července Zakončení kurzu 27. července
1.8.2018 - 21.8.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 1. srpna Word 2., 3., 6. srpna Excel 7., 8., 9. srpna Společenské vystupování 10. srpna Firemní procesy 13. srpna Komunikační dovednosti 14. srpna PowerPoint 15. srpna Písemná komunikace 16., 17., 20. srpna Zakončení kurzu 21. srpna
5.9.2018 - 26.9.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 5. září Word 7., 10., 11. září Excel 12., 13., 14. září PowerPoint 17. září Firemní procesy 18. září Písemná komunikace 19., 20., 21. září Komunikační dovednosti 24. září Společenské vystupování 25. září Zakončení kurzu 26. září
1.10.2018 - 25.10.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 1. října Společenské vystupování 3. října Word 4., 5., 8. října Excel 9., 10., 11. října PowerPoint 12. října Komunikační dovednosti 15. října Firemní procesy 16. října Písemná komunikace 22., 23., 24. října Zakončení kurzu 25. října
5.11.2018 - 30.11.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 5. listopadu Word 6., 7., 8. listopadu Excel 9., 12., 13. listopadu PowerPoint 14. listopadu Komunikační dovednosti 15. listopadu Firemní procesy 16. listopadu Společenské vystupování 22. listopadu Písemná komunikace 23., 26., 27. listopadu Zakončení kurzu 30. listopadu
4.12.2018 - 20.12.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy, Firemní procesy 3. prosince (8:30 - 14:30 hodin) Word 4., 5., 6. prosince Excel 7., 10., 11. prosince PowerPoint 12. prosince Komunikační dovednosti 18. prosince Písemná komunikace 13., 14., 17. prosince, Firemní procesy (8:30 - 14:30 hodin) Společenské vystupování 19. prosince (8:30 - 14:30 hodin) Zakončení kurzu 20. prosince

↑ Na začátek stránky

Asistentka / Asistent, Sekretářka / Sekretář

UpozorněníNepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho:

Chcete zaujmout svého nadřízeného a být skutečně jeho pravou rukou? Pohybovat se sebejistě v sekretariátu, protože Vaše znalosti a dovednosti jsou zřejmé? Pak neváhejte a objednejte si tento kurz, protože je právě pro Vás.

Co se naučíte:

 • Zvládat činnosti v sekretariátu
 • Tvořit písemnosti dle ČSN
 • Využívat psychologické poznatky v praxi
 • Ovládat společenskou etiketu
 • Základy ekonomiky
 • Pracovat na PC

Obsah kurzu:

Vyučovací jazyk je čeština.

Kurz se skládá několika částí.

1. Vedení administrativy

 • Kompetence asistenta/ky
 • Osobnost asistenta/ky
 • Základní činnosti v sekretariátu
 • Organizace sekretariátu
 • Administrativní činnosti
 • Efektivní telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

2. Základy práce s počítačem

 • Základy práce s počítačem
 • MS Word
 • MS Excel
 • Ms PowerPoint

3. Písemná komunikace

 • Formy písemností
 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • Právní písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Datová schránka
 • E-mailová komunikace

4. Komunikace

 • Psychologie osobnosti
 • Komunikace, Argumentace, Vyjednávání
 • Asertivita
 • Motivace
 • Syndrom vyhoření

5. Společenské vystupování

 • Základní pravidla společenského styku
 • Stolování a pohoštění
 • Společenská setkání

6. Ekonomie

 • Základní ekonomické pojmy
 • Fungování trhu

7. Firemní procesy

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Podrobnosti najdete zde.

Kdy kurz probíhá:

 • Kurz je měsíční. Výuka probíhá ve vybrané dnyod 8:00 do 13:00 hodin nebo od 8:30 do 13:30 hodin.

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

 • OsvědčeníOsvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu. Jako takové má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavateli.

Zařazení kurzu:

 • Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Povolání: Administrativní pracovník. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 92 hodin teoretické výuky)

Cena kurzu

15 000 Kč -20 %

12 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

2.5.2018 - 29.5.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 2. května Word 3., 4., 9. května Excel 10., 11., 14. května Firemní procesy 16. května Společenské vystupování 17. května Komunikační dovednosti 18. května Ekonomie 21., 22. května Písemná komunikace 23., 24., 25. května PowerPoint 28. května Zakončení kurzu 29. května
1.10.2018 - 25.10.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 1. října Společenské vystupování 3. října Word 4., 5., 8. října Excel 9., 10., 11. října PowerPoint 12. října Komunikační dovednosti 15. října Firemní procesy 16. října Ekonomie 17., 18. října Písemná komunikace 22., 23., 24. října Zakončení kurzu 25. října
5.11.2018 - 30.11.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Vedení administrativy 5. listopadu Word 6., 7., 8. listopadu Excel 9., 12., 13. listopadu PowerPoint 14. listopadu Komunikační dovednosti 15. listopadu Firemní procesy 16. listopadu Ekonomie 20., 28. listopadu Společenské vystupování 22. listopadu Písemná komunikace 23., 26., 27. listopadu Zakončení kurzu 30. listopadu

↑ Na začátek stránky

Asistentka / Asistent, Sekretářka / Sekretář s výukou anglického jazyka

 • Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-6530/2016-1/171
 • Naše vzdělávací centrum získalo pro profesní kvalifikaci Asistentka / asistent autorizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Upozornění Nepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho je kurz určen: 

Pro všechny, kteří chtějí:

 • připravit se na profesi asistentky / asistenta,
 • získat nebo doplnit znalosti angličtiny, 
 • získat znalosti z oblastí - práce na počítači, tvorba písemností, společenské chování a vystupování, řízení organizace, komunikace,
 • získat osvědčení o rekvalifikaci.

Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník".

Vyučovací jazyk: Český.

Co získáte:

 • Naučíte se mluvit anglicky v běžných životních a pracovních situacích.
 • Budete vědět jak zvládat činnosti v sekretariátu a administrativní činnosti.
 • Budete znát pravidla efektivního telefonování.
 • Naučíte se pracovat na PC.
 • Budete vědět jak tvořit písemnosti dle ČSN.
 • Budete ovládat společenskou etiketu.
 • Naučíte se řešit pracovní konflikty.
 • Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

Kurz se skládá několika částí:

 1. Angličtina
 2. Vedení administrativy
 3. Písemná komunikace
 4. Základy práce s počítačem
 5. Komunikace
 6. Společenské vystupování
 7. Firemní procesy

1. Angličtina

 • Výuka angličtiny postupuje od úplných základů gramatiky až k psaní jednoduchého obchodního dopisu. Je velmi intenzivní a probíhá rychlejší tempem.
 • Témata kurzu: Já a moje rodina, můj program, cestování, zaměstnání
 • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt. Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí. Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.
 • Gramatika: Sloveso „to be". Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have". Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is". Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be". Předpřítomný čas. Sloveso „can" a „must". Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum.

2. Vedení administrativy:

 • Kompetence administrativního pracovníka, osobnost asistentky
 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Pravidla efektivního telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

3. Písemná komunikace:

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Pravidla pro psaní textů
 • Korespondence - vytvoření písemností
 • E-mailová komunikace

4. Základy práce s počítačem:

 • Práce na počítači 
 • Programy MS Word, MS Excel

5. Komunikace:

 • Základní psychologické poznatky
 • Komunikace, Argumentace, Vyjednávání
 • Asertivita, Motivace
 • Řešení konfliktů

6. Firemní procesy

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

7. Společenské vystupování

 • Základní pravidla společenského styku
 • Stolování a pohoštění
 • Společenská setkání
 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
 • Společenské akce 
 • Sebeprezetnace v rámci firmy
 • Pravidla gastronomie

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů - skripta administrativní část, skripta angličtina gramatika, angličtina slovní zásoba.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Usnadní Vám přípravu na závěrečnou zkoušku.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Podrobnosti najdete zde.

Závěrečná zkouška:

 • Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.
 • Cena závěrečné zkoušky je zahrnuta v ceně kurzu.

Kdy kurz probíhá:

 • Výuka angličtiny probíhá od 8:30 do 12:00 hodin. 
 • Ostatní výuka probíhá od 8:00 do 13:00 hodin nebo od 8:30 do 13:30 hodin.

Doklad o absolvování:

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

Cena kurzu

21 000 Kč -20 %

16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

Zařazení kurzu:

 • Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Povolání: Administrativní pracovník. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 128 hodin teoretické výuky)

Termíny kurzů: 

4.4.2018 - 29.5.2018 (8 - 13 hodin)
ROZVRH: Anglický jazyk (8:30 - 12 hodin) 4., 6., 9., 11., 13., 16., 18., 20., 23., 25., 26., 27. dubna Vedení administrativy 2. května Word 3., 4., 9. května Excel 10., 11., 14. května Firemní procesy 16. května Společenské vystupování 17. května Komunikační dovednosti 18. května Písemná komunikace 23., 24., 25. května PowerPoint 28. května Zakončení kurzu 29. května
2.5.2018 - 28.6.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Anglický jazyk (8:30 - 12 hodin) 2., 4., 9., 11., 14., 16., 18., 21., 23., 25., 28., 30. května Vedení administrativy 5. června Word 6., 7., 8. června Excel 11., 12., 13. června PowerPoint 14. června Komunikační dovednosti 15. června Firemní procesy 18. června Společenské vystupování 19. června Písemná komunikace 22., 25., 26. června Zakončení kurzu 28. června
1.6.2018 - 27.7.2018 (8:30 - 13:30 hodin)
ROZVRH: Anglický jazyk (8:30 - 12 hodin) 1., 4., 6., 8., 11., 13., 15., 18., 20., 22., 25., 27. června Vedení administrativy 9. července Word 10., 11., 12. července Excel 13., 16., 17. července Komunikační dovednosti 18. července Písemná komunikace 19., 20., 23. července Společenské vystupování 24. července Firemní procesy 25. července PowerPoint 26. července Zakončení kurzu 27. července

↑ Na začátek stránky