Administrativní kurzy Praha

Nabízíme tyto kurzy:

UpozorněníNáš tip:

Administrativní pracovník - Asistent/ka, Sekretář/ka

UpozorněníNepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho je kurz vhodný:

 • Pro všechny, kteří se chtějí naučit dobře ovládat administrativu, práci s počítačem a další související oblasti
 • Pro zájemce o rekvalifikaci
 • Vyučovací jazyk: Čeština.

Co se v kurzu naučíte:

 • Vedení administrativy
 • Práci s počítačem (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet)
 • Používat elektronickou poštu včetně datových schránek
 • Vytvářet pracovní dokumenty a písemnosti
 • Zpracovávat korespondenci
 • Využít základní psychologické poznatky v pracovním prostředí

Obsah kurzu:

Kurz se skládá z několika částí:

1. Vedení administrativy:

 • Administrativní činnosti
 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Pravidla efektivního telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

2. Základy práce s počítačem:

 • Práce na počítači 
 • Programy MS Word, MS Excel, MS PowePoint, MS Outlook

3. Písemná komunikace:

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Pravidla pro psaní textů
 • E-mailová komunikace

4. Komunikace:

 • Základní psychologické poznatky
 • Komunikace, Argumentace, Vyjednávání
 • Řešení konfliktů
 • Asertivita, Motivace

5. Firemní procesy:

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

6. Společenské vystupování:

 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
 • Společenské akce 
 • Sebeprezetnace v rámci firmy

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

Závěrečná zkouška:

Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.

Kdy kurz probíhá:

 • Kurz je měsíční. Obsahuje 80 vyučovacích hodin. Výuka probíhá ve vybrané dny od 8:00 do 13:00 hodin.

Doklad o absolvování:

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

Zařazení kurzu:

 • Povolání: Administrativní pracovník. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 80 hodin teoretické výuky. Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka.

Cena kurzu

12 000 Kč -20 %

9 600 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

2.11.2017 - 28.11.2017 (8 - 13 hodin)
Vedení administrativy 2. listopadu, Word 6., 7., 8. listopadu, Excel 9., 10., 13. listopadu, PowerPoint 14. listopadu, Komunikační dovednosti 15. listopadu, Firemní procesy 16. listopadu, Společenské vystupování 22. listopadu, Písemná komunikace 23., 24., 27. listopadu, Zakončení kurzu 28. listopadu
1.12.2017 - 22.12.2017 (8 - 13 hodin)
Vedení administrativy 1. prosince, Word 4., 5., 6. prosince, Excel 7., 8., 11. prosince, PowerPoint 12 prosince, Písemná komunikace 13., 14., 15. prosince, Komunikační dovednosti 18. prosince, Společenské vystupování 19. prosince , Firemní procesy 1., 13., 14., 15., 19. prosince (13 - 14 hodin), Zakončení kurzu 22. prosince
4.1.2018 - 31.1.2018 (8 - 13 hodin)
Vedení administrativy 4. ledna, Komunikační dovednosti 5. ledna, Word 8., 9., 10. ledna, Excel 11., 12., 15. ledna, PowerPoint 16. ledna, Firemní procesy 18. ledna, Společenské vystupování 23. ledna, Písemná komunikace 24., 25., 26. ledna, Zakončení kurzu 31. ledna
5.2.2018 - 28.2.2018 (8 - 13 hodin)
Vedení administrativy 5. února, Word 6., 7., 8. února, Excel 9., 12., 13. února, PowerPoint 14. února, Komunikační dovednosti 15. února, Firemní procesy 16. února, Společenské vystupování 19. února, Písemná komunikace 22., 23., 26. února, Zakončení kurzu 28. února
5.3.2018 - 29.3.2018 (8 - 13 hodin)
Vedení administrativy 5. března, Word 6., 7., 8. března, Excel 9., 12., 13. března, PowerPoint 14. března, Komunikační dovednosti 15. března, Firemní procesy 16. března, Společenské vystupování 19. března, Písemná komunikace 22., 23., 26. března, Zakončení kurzu 29. března

↑ Na začátek stránky

Asistentka / Asistent, Sekretářka / Sekretář

UpozorněníNepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho:

Chcete zaujmout svého nadřízeného a být skutečně jeho pravou rukou? Pohybovat se sebejistě v sekretariátu, protože Vaše znalosti a dovednosti jsou zřejmé? Pak neváhejte a objednejte si tento kurz, protože je právě pro Vás.

Co se naučíte:

 • Zvládat činnosti v sekretariátu
 • Tvořit písemnosti dle ČSN
 • Využívat psychologické poznatky v praxi
 • Ovládat společenskou etiketu
 • Základy ekonomiky
 • Pracovat na PC

Obsah kurzu:

Vyučovací jazyk je čeština.

Kurz se skládá několika částí.

1. Vedení administrativy

 • Kompetence asistenta/ky
 • Osobnost asistenta/ky
 • Základní činnosti v sekretariátu
 • Organizace sekretariátu
 • Administrativní činnosti
 • Efektivní telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

2. Základy práce s počítačem

 • Základy práce s počítačem
 • MS Word
 • MS Excel
 • Ms PowerPoint

3. Písemná komunikace

 • Formy písemností
 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • Právní písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Datová schránka
 • E-mailová komunikace

4. Komunikace

 • Psychologie osobnosti
 • Komunikace, Argumentace, Vyjednávání
 • Asertivita
 • Motivace
 • Syndrom vyhoření

5. Společenské vystupování

 • Základní pravidla společenského styku
 • Stolování a pohoštění
 • Společenská setkání

6. Ekonomie

 • Základní ekonomické pojmy
 • Fungování trhu

7. Firemní procesy

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

Kdy kurz probíhá:

 • Kurz je měsíční. Výuka probíhá ve vybrané dnyod 8:00 do 13:00 hodin.

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

 • Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. Toto osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu. Jako takové má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace u zaměstnavateli.

Zařazení kurzu:

 • Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Povolání: Administrativní pracovník. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 92 hodin teoretické výuky)

Cena kurzu

15 000 Kč -20 %

12 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Termíny kurzů:

2.11.2017 - 28.11.2017 (8 - 13 hodin)
Vedení administrativy 2. listopadu, Word 6., 7., 8. listopadu, Excel 9., 10., 13. listopadu, PowerPoint 14. listopadu, Komunikační dovednosti 15. listopadu, Firemní procesy 16. listopadu, Ekonomie 20., 21. listopadu, Společenské vystupování 22. listopadu, Písemná komunikace 23., 24., 27. listopadu, Zakončení kurzu 28. listopadu
1.12.2017 - 22.12.2017 (8 - 13 hodin)
Vedení administrativy 1. prosince, Word 4., 5., 6. prosince, Excel 7., 8., 11. prosince, PowerPoint 12 prosince, Písemná komunikace 13., 14., 15. prosince, Komunikační dovednosti 18. prosince, Společenské vystupování 19. prosince , Firemní procesy 1., 13., 14., 15., 19. prosince (13 - 14 hodin), Ekonomie 20., 21. prosince, Zakončení kurzu 22. prosince
4.1.2018 - 31.1.2018 (8 - 13 hodin)
Vedení administrativy 4. ledna, Komunikační dovednosti 5. ledna, Word 8., 9., 10. ledna, Excel 11., 12., 15. ledna, PowerPoint 16. ledna, Firemní procesy 18. ledna, Ekonomie 19., 22. ledna, Společenské vystupování 23. ledna, Písemná komunikace 24., 25., 26. ledna, Zakončení kurzu 31. ledna
5.2.2018 - 28.2.2018 (8 - 13 hodin)
Vedení administrativy 5. února, Word 6., 7., 8. února, Excel 9., 12., 13. února, PowerPoint 14. února, Komunikační dovednosti 15. února, Firemní procesy 16. února, Společenské vystupování 19. února, Ekonomie 20., 21. února, Písemná komunikace 22., 23., 26. února, Zakončení kurzu 28. února
5.3.2018 - 29.3.2018 (8 - 13 hodin)
Vedení administrativy 5. března, Word 6., 7., 8. března, Excel 9., 12., 13. března, PowerPoint 14. března, Komunikační dovednosti 15. března, Firemní procesy 16. března, Společenské vystupování 19. března, Ekonomie 20., 21. března, Písemná komunikace 22., 23., 26. března, Zakončení kurzu 29. března

↑ Na začátek stránky

Asistentka / Asistent, Sekretářka / Sekretář s výukou anglického jazyka

 • Kurz je rekvalifikační. Získal akreditaci MŠMT ČR číslo: MSMT-6530/2016-1/171
 • Naše vzdělávací centrum získalo pro profesní kvalifikaci Asistentka / asistent autorizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Upozornění Nepřehlédněte: Absolvent kurzu získá 2 osvědčení - Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Pro koho je kurz určen: 

Pro všechny, kteří chtějí:

 • připravit se na profesi asistentky / asistenta,
 • získat nebo doplnit znalosti angličtiny, 
 • získat znalosti z oblastí - práce na počítači, tvorba písemností, společenské chování a vystupování, řízení organizace, komunikace,
 • získat osvědčení o rekvalifikaci.

Vstupní předpoklad: Znalosti anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník".

Vyučovací jazyk: Český.

Co získáte:

 • Naučíte se mluvit anglicky v běžných životních a pracovních situacích.
 • Budete vědět jak zvládat činnosti v sekretariátu a administrativní činnosti.
 • Budete znát pravidla efektivního telefonování.
 • Naučíte se pracovat na PC.
 • Budete vědět jak tvořit písemnosti dle ČSN.
 • Budete ovládat společenskou etiketu.
 • Naučíte se řešit pracovní konflikty.
 • Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR nahrazující školní vzdělání v oboru.

Obsah kurzu:

Kurz se skládá několika částí:

 1. Angličtina
 2. Vedení administrativy
 3. Písemná komunikace
 4. Základy práce s počítačem
 5. Komunikace
 6. Společenské vystupování
 7. Firemní procesy

1. Angličtina

 • Výuka angličtiny postupuje od úplných základů gramatiky až k psaní jednoduchého obchodního dopisu. Je velmi intenzivní a probíhá rychlejší tempem.
 • Témata kurzu: Já a moje rodina, můj program, cestování, zaměstnání
 • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt. Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí. Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.
 • Gramatika: Sloveso „to be". Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have". Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is". Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be". Předpřítomný čas. Sloveso „can" a „must". Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum.

2. Vedení administrativy:

 • Kompetence administrativního pracovníka, osobnost asistentky
 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Pravidla efektivního telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

3. Písemná komunikace:

 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti
 • Personální písemnosti
 • Vnitropodnikové písemnosti
 • PowerPoint
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • Pravidla pro psaní textů
 • Korespondence - vytvoření písemností
 • E-mailová komunikace

4. Základy práce s počítačem:

 • Práce na počítači 
 • Programy MS Word, MS Excel

5. Komunikace:

 • Základní psychologické poznatky
 • Komunikace, Argumentace, Vyjednávání
 • Asertivita, Motivace
 • Řešení konfliktů

6. Firemní procesy

 • Principy řízení organizace (organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci)
 • Obecné zásady firemní kultury a její aplikace. 
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům. 

7. Společenské vystupování

 • Základní pravidla společenského styku
 • Stolování a pohoštění
 • Společenská setkání
 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí 
 • Společenské akce 
 • Sebeprezetnace v rámci firmy
 • Pravidla gastronomie

Studijní materiály:

Uvědomujeme si, že studijní materiály umožňují studentům více se věnovat výuce a opakování probírané látky. Proto náš tým lektorů připravil skripta k výuce, která studenty provedou celým kurzem.

UpozorněníPodívejte se na ukázku školících materiálů - skripta administrativní část, skripta angličtina.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

Závěrečná zkouška:

 • Po ukončení kurzu posluchači skládají zkoušku.
 • Cena závěrečné zkoušky je zahrnuta v ceně kurzu.

Kdy kurz probíhá:

 • Výuka angličtiny probíhá od 8:30 do 12:00 hodin. 
 • Ostatní výuka probíhá od 8:00 do 13:00 hodin.

Doklad o absolvování:

Absolvent tohoto kurzu získá 2 osvědčení:

Cena kurzu

21 000 Kč -20 %

16 800 Kč (osvobozeno od DPH)

Zařazení kurzu:

 • Odborný směr rekvalifikačního kurzu: Administrativa. Povolání: Administrativní pracovník. Profesní kvalifikace: Asistent / Asistentka, Sekretář / Sekretářka. Akreditovaný vzdělávací program: Asistent/ka, sekretář/ka (PK; v rozsahu 128 hodin teoretické výuky)

Termíny kurzů: 

4.10.2017 - 28.11.2017 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 4., 6., 9., 11., 13., 16., 18., 20., 23., 25., 27., 30. října (8:30 - 12 hodin), Vedení administrativy 2. listopadu, Word 6., 7., 8. listopadu, Excel 9., 10., 13. listopadu, PowerPoint 14. listopadu, Komunikační dovednosti 15. listopadu, Firemní procesy 16. listopadu, Společenské vystupování 22. listopadu, Písemná komunikace 23., 24., 27. listopadu, Zakončení kurzu 28. listopadu
1.11.2017 - 22.12.2017 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 1., 3., 6., 8., 10., 13., 15., 20., 22., 24., 27., 29. listopadu (8:30 - 12 hodin), Vedení administrativy a Firemní procesy 2. prosince (8 - 14 hodin), Word 4., 5., 6. prosince, Excel 7., 8., 11. prosince, PowerPoint 12. prosince, Písemná komunikace 13., 14., 15. prosince (8 - 14 hodin), Komunikační dovednosti 18. prosince, Společenské vystupování a Firemní procesy 19. prosince (8 - 14 hodin), Zakončení kurzu 22. prosince
1.12.2017 - 31.1.2018 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 1., 4., 5., 6., 8., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20. prosince (po, út, čt, pá od 8:30 do 12 hodin), Vedení administrativy 4. ledna, Komunikační dovednosti 5. ledna, Word 8., 9., 10. ledna, Excel 11., 12., 15. ledna, PowerPoint 16. ledna, Firemní procesy 18. ledna, Společenské vystupování 23. ledna, Písemná komunikace 24., 25., 26. ledna, Zakončení kurzu 31. ledna
5.1.2018 - 28.2.2018 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 5., 8., 10., 12., 15., 17., 19., 22., 24., 26., 29., 31. ledna (8:30 - 12 hodin), Vedení administrativy 5. února, Word 6., 7., 8. února, Excel 9., 12., 13. února, PowerPoint 14. února, Komunikační dovednosti 15. února, Firemní procesy 16. února, Společenské vystupování 19. února, Písemná komunikace 22., 23., 26. února, Zakončení kurzu 28. února
2.2.2018 - 29.3.2018 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 2., 5., 7., 9., 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26., 28. února (8:30 - 12 hodin), Vedení administrativy 5. března, Word 6., 7., 8. března, Excel 9., 12., 13. března, PowerPoint 14. března, Komunikační dovednosti 15. března, Firemní procesy 16. března, Společenské vystupování 19. března, Písemná komunikace 22., 23., 26. března, Zakončení kurzu 29. března
5.3.2018 - 30.4.2018 (8 - 13 hodin)
Anglický jazyk 5., 7., 9., 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26., 28., 30. března (8:30 - 12 hodin), Vedení administrativy 4. dubna, Word 5., 6., 9. dubna, Excel 10., 11., 12. dubna, PowerPoint 13. dubna, Komunikační dovednosti 16. dubna, Firemní procesy 17. dubna, Společenské vystupování 20. dubna, Písemná komunikace 23., 24., 25. dubna, Zakončení kurzu 30. dubna

↑ Na začátek stránky